Tehnologii electronice avansate şi testare

Titular: conf. dr. ing. Ciprian IONESCU

Din cuprins:
Concepţii CAD-CAM de proiectare performantă. Componente electronice virtuale
Postprocesări ale proiectelor CAD
Sisteme CAM şi principii de fabricaţie
Elemente de management termic şi al integrităţii semnalelor
Introducere în modelarea şi simularea structurilor electronice
Elemente de fabricaţie a structurilor de interconectare şi modulelor electronice

Leave a Reply