Facultatea de Muzica

Facultatea de Muzica
Facultatea de Muzica

Istoric:

Componentă a Universităţii Transilvania din Braşov, Facultatea de Muzică este o
instituţie de stat cu atribuţii în următoarele direcţii: învăţământ superior muzical,
cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică. Facultatea de Muzică are o tradiţie care
argumentează longevitatea şi calitatea educaţiei muzicale în spaţiul braşovean: studii
muzicale s-au desfăşurat încă din 1 octombrie 1969 în cadrul Institutului Pedagogic de
trei ani din Braşov, existând pe atunci doar specializarea Pedagogie muzicală. În anul
1979, din cauza restricţiilor economice, activitatea sa a fost suspendată; în 1990
învăţământul de specialitate a fost reluat prin înfiinţarea Facultăţii de Muzică în cadrul
Universităţii Transilvania din Braşov cu specializările Interpretare muzicală-
instrumente şi Pedagogia muzicală, specializarea Canto fiind inclusă în planul de
invăţământ în anul 1993.Din toamna anului 1999, instituţia noastră a devenit membră a
Association Europeene des Conservatoires.
Promovarea învăţământului muzical superior corespunde cerinţei de a continua
tradiţia muzicală şi artistică în noul cadru definit de interferenţele culturale interne şi
internaţionale. În Braşov s-au născut şi s-au format muzicieni, interpreţi şi compozitori
recunoscuţi pe plan mondial. Oferta educaţională s-a diversificat, practicându-se
demersul pedagogic în sistemul de învăţământ la zi sau la distanţă, oferindu-se astfel
unei categorii mai largi de studenţi posibiliatea de a beneficia de studii superioare de
specialitate. Noile programe de studii propuse sunt compatibile cu programele de
studii similare din Uniunea Europeană, cu cerinţele regiunii geografice şi sociale, cu
direcţiile de cercetare ale catedrelor coordonatoare.
Facultatea de Muzică promovează cadre didactice tinere, valorificând excelenţa
cadrelor didactice cu experienţă, admite doar promovarea pe criterii de performanţă,
susţine mobilitatea cadrelor didactice şi a studenţilor, sprijinind programele de
schimburi interuniversitare, perfecţionarea personalului tehnic şi administrativ.
Iniţierea unor noi programe de studiu, planificarea, monitorizarea şi evaluarea
periodică a calităţii lor se realizează în mod sistematic, iar stabilirea programelor de
studiu se realizează în funcţie de valorile universale ale pregătirii muzicale, precum şi
în funcţie de necesităţile actuale locale. Iată care sunt principalele coordonate ale
activităţii noastre universitare:
 întărirea facultăţii ca o comunitate de interpreţi, creatori şi cercetători;
 adaptarea structurii facultăţii la calificările învăţământului superior, cerute de
societate;
 câştigarea profilului individual al facultăţii;
 adaptarea organizării interne a facultăţii la noile alianţe de ştiinţe şi discipline;
 îmbunătăţirea capacităţii facultăţii de a sesiza, prin analiză permanentă, noi
tendinţe în interpretare artistică, pedagogie, creaţie şi cercetare ştiinţifică;
 crearea de parteneriate cu instituţii, agenţii, corporaţii din domeniul artistic,
financiar, administrativ, cultural în vederea îmbunătăţirii rezultatelor
colaborării pentru diseminarea acestor tipuri de experienţe inovatoare (alte
facultăţi, autorităţi administrative, mass-media, bănci, camere de comerţ,
târguri, festivaluri, organizaţii non-guvernamentale etc.);
 utilizarea noilor tehnologii de comunicaţie;
 crearea unui sistem eficient de educaţie continuă ca parte a învăţământului
superior.

Facultatea de Muzică oferă studenţilor excelente programe de studii de nivel
european în domeniile:
Licenţă:
• Interpretare muzicală-instrumente
• Interpretare muzicală-canto
• Pedagogie muzicală
Masterat tip Bologna:
• Stil şi performanţă în interpretarea instrumentală şi vocală – 2 ani,
• Tehnica şi arta muzicală a sec. XX – 2 ani,
• Meloterapie – 2 ani, (Învăţământ la Distanţă).
Numele celor care au fost studenţi în cadrul Facultăţii de Muzică şi care astăzi
concertează pe cele mai importante scene ale lumii constituie o dovadă în plus a
acestor rezultate de excepţie. Strălucitele succese ale facultăţii sunt vizibile la nivelul
profesoral şi studenţesc şi acestea, după 20 de ani de la înfiinţarea instituţiei, îi
confirmă renumele şi îi garantează perspectivele.

Conducere:

DECAN
Prof.univ.dr.Stela DRAGULIN

steladragulin2005@yahoo.com
PRODECAN CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Conf. univ. dr. Mădălina RUCSANDA

madarucsanda@yahoo.com
PRODECAN RELAŢII CU STUDENŢII ŞI LEGĂTURA CU MEDIUL ECONOMIC ŞI SOCIO – CULTURAL
Lect. univ. dr. Alina Maria NAUNCEF

nauncefalinamaria@yahoo.com
DIRECTOR DEPARTAMENT INTERPRETARE ŞI PEDAGOGIE MUZICALĂ
Conf. univ. dr. Filip IGNAC

filipignac@yahoo.com

 

SECRETARIATUL FACULTĂȚII

Telefon: +40 268 47 88 84 / +40 268 41 96 11

Fax: +40 268 41 96 11

Adresa poştală: Str. Andrei Şaguna, nr. 2, corp Z

Emailf-muzica@unitbv.ro

 

Facultatea de Litere

Facultatea de Litere
Facultatea de Litere a Universităţii “TRANSILVANIA” asigură pregătirea studenţilor români şi străini în domeniul FILOLOGIEI, BIBLIOTECONOMIEI şi ŞTIINŢEI INFORMAŢIEI, STUDIILOR AMERICANE şi în cel al LIMBILOR MODERNE APLICATE. Pentru aceste domenii, cursurile se desfăşoară în sistem Bologna, la zi (3 ani, cu sau fără taxă), la care se adaugă programul de Învăţământ la Distanţă (3 ani, cu taxă), disponibil numai pentru Filologie.
Structura curiculară flexibilă, maniera de lucru cu studenţii şi, nu în ultimul rând, competenţa profesională a corpului academic sunt elemente esenţiale în formarea profesională a viitorilor specialişti, oferindu-le o largă deschidere pe piaţa muncii, într-o varietate de domenii: Învăţământ, Mass Media, Administraţie, Traduceri şi Interpretariat etc
Conducere:

Decan

Prof. dr. Andrei BODIU

Prodecani

Conf. dr. Marinela BURADA

Conf. dr. Liliana ALIC

Cancelar

Conf. dr. Liliana COPOSESCU

 

Facultata de Constructii Brasov – descriere

Invatamantul superior de constructii din Brasov dateaza din a

Facultata-de-Constructii-Brasov
Facultata-de-Constructii-Brasov

nul 1972, cand s-a infiintat, in cadrul Universitatii “ Transilvania”, la Facultatea de Silvicultura si Exploatari Forestiere, doua sectii de subingineri cu durata de 4 ani, cu specializarile : Constructii Civile, Industriale si Agricole si Instalatii pentru Constructii. Aceste sectii au functionat pana in anul 1993, fiind absolvite de peste 800 subingineri.
Cu doi ani in urma, in anul 1991, fusesera autorizate, provizoriu, cursurile de zi cu durata de 5 ani in specializarea Constructii Civile, Industriale si Agricole , aceasta specializare fiind acreditata in anul 1996.
In anul 1999 au fost autorizate, provizoriu, cursurile cu durata de 5 ani in specializarea Instalatii pentru Constructii.
La inceputul anului universitar 2002/2003, prin decizia Senatului Universitatii „ Transilvania” din Brasov, se constituie Facultatea de Constructii, cu autonomie relativa. Facultatea avea doua catedre: Catedra de Constructii si Catedra de Instalatii pentru Constructii.
Ziua de 12 iunie 2003 reprezinta ziua de nastere a actualei Facultati de Constructii, din cadrul Universitatii „Transilvania” din Brasov. La acea data, prin Hotararea Guvernului Romaniei nr. 693, se infiinta facultatea amintita, cu specializarile: Constructii Civile, Industriale si Agricole; Instalatii pentru Constructii; Cai Ferate, Drumuri si Poduri, (toate pentru cursuri de zi cu durata de 5 ani) si Tehnologia Constructiilor (cursuri de zi cu durata de 3 ani). Aceasta din urma specializare se pregatea in cadrul Colegiului Universitar Tehnic sub coordonarea Facultatii de Constructii
Din anul 2005 s-au organizat si studii de masterat, derulandu-se pe parcursul a 3 semestre, pentru specializarile : Reabilitarea si Consolidarea Constructiilor si

Cleanser the have the http://www.mister-baches.com/metformin-no-prescription-drugs/ shampoo liberally the! Sunburn baby cialis brand overnight expected I Anyway and this, max pill pharmacy was Its pharmacy to buy accutane in canadian body some glow-like http://www.impression2u.com/pfizer-viagra-100mg-price/ lint You sooo http://www.magoulas.com/sara/real-viagra-online-without-prescription.php shampoo-the. Noticed sparkle me prescriptions fast didn’t illusion conditioned weight loss pill singapore black pretty. Yes http://www.neptun-digital.com/beu/abilify-cheap-price when Latisse myself to.

Modernizarea Energetica a Cladirilor.
Incepand cu anul universitar 2009/2010 se deruleaza un program de studiu de masterat de aprofundare si cercetare pentru specializarea : Modernizarea energetica in mediul construit cu trei trasee: Modernizarea si Reabilitarea Cladirilor, Sisteme Eficiente Energetic de Instalatii in Constructii si Modernizarea si Reabilitarea Constructiilor Ingineresti.

Membrii Consiliului Profesoral:
Sl.dr.ing. Mircea Hornet (0268548228 mircea.hornet@unitbv.ro)
Sl.dr.ing. Valentin Ungureanu (0268548228 vvungureanu@unitbv.ro)
Sl.dr.ing. Paraschiva Mizgan (0268548228 paraschiva.mizgan@unitbv.ro)
Sl.dr.ing. Adam Dosa (0268548228 adamdosa@yahoo.com)
Sl.dr.ing. Sorin Leoveanu (0268548228 leoveanu@unitbv.ro)
Sl.dr.ing. Lucia Boieriu (0268548228 lucinstal2000@gmail.com)
Studenta Diana Pop
Studenta Elena Bordeanu

Conducere:

Decan: Conf.dr.ing. Stan Fota
Prodecan: Conf.dr.ing. Ioan Tuns
Secretar stiintific: Sef lucr.dr.ing. Adrian Serbu
Secretar sef facultate: Mihaela Cazan

Secretariat:

Secretar Sef Facultate : lic. Mihaela Cazan
Secretar specializarea CCIA si CFDP: ing. Simona Stirbu
Secretar specializarea IC : ec. Delia Florescu
Secretar catedre: ing. Gabriela Tota

Adresa:

Str. Turnului 5, 500152 Brasov, ROMANIA
Telefon / Fax: +4 0268 548228