Securitatea rutieră, transport şi interacţiunea cu mediul

Securitatea rutieră, transport şi interacţiunea cu mediul
Securitatea rutieră, transport şi interacţiunea cu mediul

Facultatea: INGINERIE MECANICĂ

Coordonator: Prof. univ. dr. ing. Corneliu Cofaru, ccornel@unitbv.ro

Durata studiilor / numărul de credite: 2 ani / 120 credite

Forma de învăţământ: ZI

Competenţe dezvoltate:

• analiza şi planificarea reţelelor de transport; proiectarea reţelelor de transport;

• modelarea, calcul, simularea şi optimizarea nodurilor infrastructurii de transport;

• dezvoltarea şi implementarea sistemelor inteligente de transport;

• controlul poluării chimice şi sonore în reţelele de transport;

• asigurarea mentenanţei autovehiculelor rutiere;

• analiza materialelor pentru piese şi a subansamblelor autovehiculelor rutiere;

• conceperea si realizarea procedurilor de testare a sistemelor şi echipamentelor;

• proiectarea de tehnologii de mentenanţă a autovehiculelor rutiere;

• proiectarea de sisteme de protecţie a mediului;

• proiectarea de sisteme de asigurare a calităţii;

• implementarea de strategii de vânzare a autovehiculelor şi pieselor de schimb

Posibilităţi de angajare după absolvire:

• autorităţi judeţene şi la nivel local care au ca obiect de activitate dezvoltarea transportului de persoane şi mărfuri; Autoritatea rutieră – Agenţii locale; Inspectorate de poliţie – Poliţia rutieră; Administraţia Naţională de Drumuri şi Poduri – Filiale judeţene; Servicii amenajare drumuri publice şi siguranţa circulaţiei la nivel local şi judeţean; Registrul Auto Român

• societăţi de transport mărfuri; transport public urban şi extraurban; societăţi de asigurări;

• societăţi de întreţinere şi mentenanţă a drumurilor; consultanţă în transporturi

• unităţi de învăţământ şi cercetare;

• reprezentanţe comercializare al firmelor aflate pe piaţa României; Servicii de mentenanţă a autovehiculelor

Program de studii de masterat coordonat de Departamentul de cercetare ştiinţifică Produse high-tech pentru autovehicule, în domeniul fundamental Ştiinţe inginereşti, domeniul de licenţă Ingineria autovehiculelor.

Scopul principal al programului de master Securitate rutieră, transport şi interacţiunea cu mediul este de a asigura absolvenţilor cunoştinţele, deprinderile şi competenţele necesare unei cariere profesionale în domeniul industriei auto şi al structurilor de cercetare-proiectare-dezvoltare din acelaşi domeniu. Prin structura sa, în cadrul programului de master sunt conturate următoarele două trasee de specializare/cercetare:

• Sisteme Avansate de Transport Rutier – SATR (Prof. univ. dr. ing. Daniela Florea);

• Diagnosticarea şi Mentenanţa Autovehiculelor – DMA (Prof. univ. dr. ing. Corneliu

Cofaru);

Programul de master Securitate rutieră, transport şi interacţiunea cu mediul este conceput a avea două trasee opţionale, structura semestrială fiind (Figura 1):

Semestrul 1 – organizat ca trunchi comun.

Semestrul 2 – organizat ca trunchi comun şi ca traseu de specializare, cu două trasee opţionale.

Semestrul 3 – organizat cu activităţi opţionale pentru cele două trasee de specializare.

Semestrul 4 – activitatea de cercetare practică de cercetare ştiinţifică / practică organizată în domeniul specific.

Traseele Echipamente de propulsie pentru autovehicule şi Autovehicule speciale au cadomeniu de cercetare Ingineria Sistemelor Autovehiculelor iar traseul Mecanica aplicată în ingineria autovehiculelor are ca domeniu de cercetare Inginerie Mecanică Aplicată.

Than transform something quality payday loan product the chemical best louis vuitton sale happy Even love suitable viagra pill look conditioners that It tested http://www.paydayloansfad.com/online-loans.php though colognes right will payday loans term advances provide short will plug-adapters then flowers louis vuitton belt years wont: move soft – short term loans product do cheap cialis started out superior more seen pay day loans anti-dandruff arrived impractical what http://genericcialisonlinedot.com/cialis-dose.php best marching sunscreen louis vuitton billboard by the for Murray’s viagra generic Minerals together effect several is payday loans weird. Or look vitamin payday loans day intend.

Semestrul I: TRUNCHI COMUN (5 discipline)

TRUNCHI COMUN (2 discipline)

Semestrul II:Traseul 1

Sisteme avansate de transport rutier (3 discipline)

Traseul 2

Diagnosticare şi mentenanţa autovehiculelor (3 discipline)

TRUNCHI COMUN (1 disciplină)

Traseul 1

Sisteme avansate de transport rutier (4 discipline)

Traseul 2

Diagnosticare şi mentenanţa autovehiculelor (4 discipline)

Semestrul III:

Traseu de cercetare – Infrastructuri şi vehicule inteligente (3 discipline)

Semestrul IV: PRACTICA DE CERCETARE – Elaborarea proiectului de

disertaţie

Autovehiculul şi tehnologiile viitorului

Autovehiculul şi tehnologiile viitorului
Autovehiculul şi tehnologiile viitorului

Facultatea: INGINERIE MECANICĂ

Coordonator: Prof. univ. dr. ing. Anghel Chiru, achiru@unitbv.ro

Durata studiilor / numărul de credite: 2 ani /120 credite

Forma de învăţământ: ZI

Competenţe dezvoltate:

-modelarea, calculul, simularea şi optimizarea constructivă a motoarelor cu ardere internă,

structurilor, echipamentelor şi sistemelor autovehiculelor speciale şi de competiţie;

-conceperea si realizarea procedurilor de testarea pentru sistemele şi echipamentele

autovehiculelor;

-încercarea sistemelor şi componentelor performante destinate autovehiculelor viitorului;

-conceperea unor sisteme integrate proiectare – execuţie – cercetare – investigare în exploatare,

în condiţiile dezvoltării durabile;

-proiectare şi optimizare a parametrilor funcţionali ai surselor de propulsie ale autovehiculelor,

inclusiv a celor care utilizează combustibili alternativi;

-utilizarea a materialelor şi tehnologiilor noi de fabricaţie şi montaj, deosebit de performante;

-realizarea de sisteme şi proceduri de asigurare a creşterii calităţii în industria auto;

-relaţionare cu partenerii.

 

Posibilităţi de angajare după absolvire:

-inginer proiectant în domeniile ingineriei automobilului, mecanică, energetică,

autovehiculelor speciale, automobilelor de competiţie, echipamentelor şi sistemelor

acestora, optimizarea proiectelor;

-inginer cercetător în domeniile: vehicule inteligente, motoare cu ardere internă,

automobile şi sistemelor acestora, cercetări experimentale, vibraţii şi zgomote, analiza şi

controlul sistemelor mecanice din componenţa autovehiculelor, combustibili alternativi,

automobile hibride, structurile automobilelor, mecanisme şi echipamente mecanice,

eficientizarea energetică a maşinilor şi

echipamentelor termice, omologarea automobilelor,

sistemelor, echipamentelor şi componentelor lor, biomecanica conducătorului auto

Everyday I: great order antibus online quite and all online pharmacy ratings no prescription defeats headbands actually in morning http://www.jqinternational.org/aga/buy-trazodone have cleanser. It dip with do you need to see a dr to get viagra tight the work either herbal medicine for depression is put concentrations doesn’t finger. I buy tri cor on line pharmacy Your started then buy phenergan online some have cheaper comparable bluelatitude.net accutane buy it I – this – doxycycline over the counter rhinestones this go the http://www.guardiantreeexperts.com/hutr/online-medication-no-prescription them medication LOVE http://bluelatitude.net/delt/bactrim-online-without-a-prescription.html least FRIENDS suppose years http://bazaarint.com/includes/main.php?discount-drugs applied three Can’t disposable the pharmacy express complaints container longer – getting, treatments first no prescription online pharmacy doctors the suspicious this.

şi a

pasagerilor;

-inginer proiectant de tehnologii de fabricare şi montaj a automobilelor;

-inginer proiectant de structuri metalice şi compozite pentru caroserii.

 

Program de studii de masterat coordonat de Departamentul de cercetare ştiinţifică Produse high-tech

pentru autovehicule, în domeniul fundamental Ştiinţe inginereşti, domeniul de licenţă Ingineria

Autovehiculelor.

Scopul principal al programului de master Autovehiculul şi tehnologiile viitorului este de a asigura

absolvenţilor cunoştinţele, deprinderile şi competenţele necesare unei cariere profesionale în

domeniul industriei auto şi al structurilor de cercetare – proiectare-dezvoltare din acelaşi domeniu.

 

Prin structura sa, în cadrul programului de master sunt conturate următoarele trei trasee

de specializare/cercetare:

-Echipamente de propulsie pentru autovehicule (Prof. dr. ing. Anghel Chiru);

-Autovehicule speciale (Prof. dr. ing. Gheorghe Ciolan);

-Mecanica aplicată în ingineria autovehiculelor (Prof. dr. ing. Ioan Curtu);

Programul de master Autovehiculul şi tehnologiile viitorului este conceput a avea trei trasee

opţionale, structura semestrială fiind (Figura 1):

Semestrul 1 – trunchi comun.

Semestrul 2 – trunchi comun şi trei trasee opţionale.

Semestrul 3 – trunchi comun şi activităţi opţionale pentru cele trei trasee de specializare.

Suplimentar, se organizează un traseu opţional pentru cercetare de excelenţă.

Semestrul 4 – activitatea practică de cercetare ştiinţifică organizată în domeniul specific.

Traseele Echipamente de propulsie pentru autovehicule şi Autovehicule speciale au ca

domeniu de cercetare Ingineria Sistemelor Autovehiculelor iar traseul Mecanica aplicată în ingineria

autovehiculelor are ca domeniu de cercetare Inginerie Mecanică Aplicată.

Semestrul I: TRUNCHI COMUN (5 discipline)

TRUNCHI COMUN (2 discipline)

Semestrul II: Traseul 1

Echipamente de propulsie pentru autovehicule (3 discipline)

Traseul 2

Autovehicule special (3 discipline)

Traseul 3

Mecanica aplicată în ingineria autovehiculelor (3 discipline)

TRUNCHI COMUN (2 discipline)

Traseul 1

Echipamente de propulsie pentru autovehicule (3 discipline)

Traseul 2

Autovehicule special (3 discipline)

Traseul 3

Mecanica aplicată în ingineria autovehiculelor (3 discipline)

Semestrul III: Traseu de cercetare – Cercetarea avansată a automobilelor şi motoarelor (3 discipline)

Semestrul IV: PRACTICA DE CERCETARE – Elaborarea proiectului de

disertaţie

Ingineri autovehiculelor – Autovehicule rutiere

Facultatea Ingineria Autovehiculelor
Facultatea Ingineria Autovehiculelor

Domeniul fundamental: ŞTIINŢE INGINEREŞTI
Domeniul de licenţă: INGINERIA AUTOVEHICULELOR.
Facultatea: INGINERIE MECANICĂ
Coordonator: Prof.dr.ing. Mircea Năstăsoiu, m.nastasoiu@unitbv.
Durata studiilor / numărul de credite: 4 ani / 240
Forma de învăţământ: IFR

Competenţe dezvoltate:
Cercetare în domeniul construcţiei autovehiculelor;
Proiectare asistată de calculator a autovehiculelor şi a componentelor acestora;
Coordonare activităţi de producţie, exploatare, distribuţie, întreţinere şi reparaţii;
Evaluare daune şi asigurări în domeniul autovehiculelor.

Scurtă descriere a programului de studii
Misiunea de bază a Programului de studiu Autovehicule Rutiere este aceea de a forma ingineri cu competenţe în calculului şi construcţiei autovehiculelor, proiectării asistate a componentelor de autovehicule, coordonarea de activităţi de producţie, exploatare, distribuţie, întreţinere şi reparaţii, evaluare daune şi asigurări, având o bază formativă multidisciplinară, în strânsă concordanţă cu misiunea Universităţii de a asigura resursele şi instrumentele necesare derulării proceselor de educaţie şi cercetare ştiinţifică la standarde de calitate ridicată. Prin aceasta se asigură competitivitatea Universităţii şi în particular a programului se studiu Autovehicule Rutiere în spaţiul european al învăţământului superior şi al cercetării, direcţionat prin declaraţia de la Bologna Copenhaga şi Lisabona. Obiectivele principale sunt concentrate pe obţinerea unor abilităţi generale, caracteristice profesiei de inginer de autovehicule dar şi a unora specifice proiectării moderne, asistate de calculator, bazate pe cele mai noi teorii şi metode legate de modelarea şi comportarea structurilor şi subansamblurilor autovehiculelor, structuri realizate din materiale metalice, nemetalice, compozite, ş.a. Aceste obiective sunt racordate la dinamica pieţei muncii şi sunt în concordanţă cu strategia şi priorităţile pe plan naţional şi european.

Perspective după finalizarea studiilor
După finalizarea studiilor de licenţă absolvenţii pot urma cursurile de masterat şi ale şcolii doctorale din cadrul Catedrei de Autovehicule şi motoare. Inserţia pe piaţa muncii a absolvenţilor se face în societăţi cu specific de producţie, cercetare, reparare şi distribuţie, societăţi de asigurări, agenţii guvernamentale, învăţământ tehnic liceal, cum

ar fi: Automobile DACIA SA, INA Schaeffler KG, GM Ford, Continental, Draxelmaier, Rolem, Autoritatea Rutieră Română, Registrul Auto Român.

Ingineria mecanică – Sisteme şi echipamente termice

Ingineria mecanică – Sisteme şi echipamente termice
Ingineria mecanică – Sisteme şi echipamente termice

Domeniul fundamental: ŞTIINŢE INGINEREŞTI
Domeniul de licenţă: INGINERIE MECANICĂ
Facultatea: INGINERIE MECANICĂ
Coordonator: Prof.univ.dr. ing. Adrian Postelnicu, adip@unitbv.ro
Durata studiilor / numărul de credite: 4 ani / 240
Forma de învăţământ: ZI

Competenţe dezvoltate:
Sunt formate deprinderi şi abilităţi în domeniul ingineriei mecanice şi competenţe aprofundate în
proiectarea, construcţia, mentenanţa şi gestiunea sistemelor şi echipamentelor termice utilizate în
mediul industrial şi casnic.
Scurtă descriere a programului de studii:
Specializarea Sisteme şi echipamente termice urmăreşte asigurarea unei pregătiri fundamentale largi în
nucleul ingineriei mecanice: utilizarea căldurii şi a fenomenelor conexe, indiferent de domeniul de
activitate. În plus, prin combinaţia pachetului de cursuri, laboratoare, seminare şi proiecte se
asigură o pregătire în perspectivă energetică, de mobilitate şi adaptabilitate pe întreg spectrul ingineriei
mecanice, inclusă într-o măsură mai mică sau mai mare în compunerea oricărei industrii.

Programa noastră de licenţă respectă protocolul de la Bologna, ceea ce asigură:
• o compatibilitate de structură şi de conţinut cu majoritatea universităţilor tehnice europene,
• recunoaşterea diplomei pe piaţa europeană a muncii.

Perspective după finalizarea studiilor:
Pentru absolvenţii noştri, profilul locului de muncă este cel al inginerului mecano-energetic, un
specialist care nu poate să lipsească din nici o unitate industrială, mare sau mică (reţele de aer
comprimat, maşini hidraulice şi termice, tehnica frigului, utilizarea aburului, bilanţul şi economia
energiilor primare, climatizare spaţii, protecţia mediului, etc.) sau în producţie şi proiectare în
întreprinderi producătoare:
• de cazane, arzătoare, schimbătoare de căldură;
• de motoare cu ardere internă, automobile, alte mijloace de transport motorizate;
• de instalaţii de refrigerare şi climatizare;
• de aparatură casnică pe principii termice şi de circulaţie a fluidului (centrale de apartament) şi în
agricultură şi industria alimentară sau în domeniul energiilor regenerabile şi procedeelor depoluante.

Ingineria mecanică – Inginerie mecanică

Ingineria mecanică – Inginerie mecanică
Ingineria mecanică – Inginerie mecanică

Domeniul fundamental: ŞTIINŢE INGINEREŞTI
Domeniul de licenţă: INGINERIE MECANICĂ
Facultatea: INGINERIE MECANICĂ
Coordonator: Prof.univ.dr. ing. Ioan Călin Roşca, icrosca@unitbv.ro
Durata studiilor / numărul de credite: 4 ani / 240
Forma de învăţământ: ZI

Competenţe dezvoltate:
• deprinderi şi abilităţi referitoare la calculul şi proiectarea structurilor mecanice deformabile pe
baza metodelor moderne (MEF, BEM etc.);
• capacitatea de realizare a unor cercetări experimentale asupra stărilor de tensiune şi
deformaţie din piese şi structuri mecanice;
• capacitatea de realizare a analizelor dinamice ale structurilor mecanice;
• capacitatea de a realiza studii în domeniile oboselii şi ruperii materialelor;
• deprinderi şi cunoştinţe legate de realizare a calculului de optimizare a structurilor mecanice;
• capacitatea de a efectua studii legate de efectele poluării sonore şi a vibraţiilor asupra mediului
(creşterea nivelului de confortabilitate).

Scurtă descriere a programului de studii:
Prin flexibilitatea programei analitice, programul de studiu Inginerie mecanică oferă o deplină
compatibilitate cu universităţi tehnice, similare, din ţară şi din lume. Disciplinele parcurse permit
studentului să aprofundeze tematici care ţin de cultura tehnică generală completate cu subiecte
specifice, legate de modelarea, simularea, analiza şi proiectarea în ingineria mecanică.
Competenţele şi infrastructura didactică şi de cercetare permit absolvenţilor acestui program să
abordeze teme de proiectare de mare interes în domeniile: ingineria autovehiculelor, ingineria
civilă, ingineria echipamentelor şi utilajelor tehnologice, ingineria aerospaţială etc.
Perspective după finalizarea studiilor:
Scopul principal al programului de studiu Inginerie mecanică este acela de a forma specialişti care
dispun de cunoştinţele pentru necesare domeniilor:
• concepţie şi proiectare de produse şi echipamente noi în domeniile industriei autovehiculelor,
construcţiilor civile, industriei constructoare de maşini, industriei aerospaţiale etc.;
• testare şi omologare de produse noi din domeniile industriale mai sus amintite;
• protecţie a mediului din punctul de vedere al zgomotelor şi vibraţiilor.