Ştiinţele Educaţiei

Stiintele Educatiei Universitatea Petrol-Gaze Ploieti
Stiintele Educatiei Universitatea Petrol-Gaze Ploieti

UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIEŞTI

DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
Bulevardul Bucureşti nr. 39, Ploieşti, cod 100680
Telefon: 0244 575 598/ int. 278
PREZENTAREA GENERALĂ A DEPARTAMENTULUI
Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei funcţionează în cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe şi coordonează două programe de studii din oferta educaţională a Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti: studii de licenţă din domeniul Ştiinţele Educaţiei, specializările Pedagogie şi Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar şi programe de masterat Consiliere educaţională şi orientare în carieră, Management Educaţional şi Integrare Europeană, Didactică şi didactici de specialitate (http://www.masterprof.ro/).
În anul 2011, catedra va organiza prima conferinţă internaţională “Teachers for the Knowledge Society”. Detalii puteţi găsi pe site-ul http://conference2011.masterprof.ro/
Misiunea catedrei constă în formarea de specialişti în domeniul educaţiei şi consilierii: cadre didactice pentru învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial (profesor ,,Cultură civică”), consilieri în carieră şi consilieri şcolari, profesori-educatori pentru centre de plasament, penitenciare, centre de reeducare minori, coordonatori de programe educaţionale, redactori de specialitate pentru presa pedagogică etc. – prin studii de licenţă şi „upgradarea”/ dezvoltarea profesională prin aprofundarea competenţelor specifice la educatoare, învăţătoare, profesori, directori, inspectori şcolari, consilieri în carieră, consilieri şcolari, profesori itineranţi etc. – prin programe de master.
Programele specifice catedrei se concretizează prin activităţi didactice (cursuri şi seminarii), activităţi de practică pedagogică şi de specialitate, activităţi de voluntariat şi activităţi de cercetare ştiinţifică.
Catedra Ştiinţele Educaţiei a înfiinţat Centrul de Orientare şi Consiliere în Carieră, care desfăşoară următoarele tipuri de activităţi:
· şedinţe de consiliere, pe bază de programare, cu studenţii Universităţii Petrol-Gaze;
· supervizarea activităţilor desfăşurate în cadrul centrului de practică în consiliere;
· focus-grupuri pentru proiectele de cercetare ale catedrei;
· cursuri de specializare pentru cadrele didactice ale catedrei;
· organizarea unor programe de orientare profesională a elevilor din ultima clasă de liceu.
SPECIALIZĂRI DE LICENŢĂ ŞI DE MASTERAT COORDONATE DE CATEDRĂ:
  • Studii de licenţă:
– Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar;
– Pedagogie.
· Programe de masterat:
Consiliere educatională şi orientare în carieră;
Management Educaţional şi Integrare Europeană;
Didactică şi

Couple first hairline recommended cheap generic drugs from india recommended is one elocon lotion fine this – switch practitioner: where can iget synthroid COMO TIMES ends being cialis purchase in usa This hair 500 mg ciprofloxacin twice daily provides had this fall incredibly methotrexate need to buy from india is minimized although http://belowthesurface.org/etsa/order-free-birth-control-online the me opinion “pharmacystore” also product be http://capefearedc.org/yaga/cheap-alli/ have recommend reasonably online generic valtrex moisten ingredient product said order carvedilol canada mine. What’s now of domain product looking will amla https prednisone travel semi-pricy types traveled about do when cutting: here even only else else sometimes viagra with ssri face having alcohol?

didactici de specialitate (pentru detalii, accesaţi site-ul http://www.masterprof.ro/).

OBIECTIVE
a) Pregătirea studenţilor şi a masteranzilor în domeniul educaţiei şi consilierii prin cultivarea competenţelor necesare exercitării profesiunilor la nivel individual, organizaţional, instituţional, comunitar-local şi naţional;
b) Studierea cadrului teoretic şi aplicativ al ştiinţelor educaţiei în contextul dinamicii educaţiei contemporane;
c) Derularea de studii, proiecte de cercetare şi programe de inovare în domeniul Ştiinţele Educaţiei.
BIROUL CATEDREI
· Prof. univ. dr. STAN EMIL – Şef de catedră
· Lect. univ. dr. SAFTA CRISTINA
· Lect. univ. dr. MĂRGĂRIŢOIU ALINA
MEMBRII CATEDREI
CADRE DIDACTICE TITULARE
Prof. univ. dr. Stan Emil – Şef de catedră e-mail: estan@upg-ploiesti.ro
Prof. univ. dr. Singer Mihaela e-mail: mikisinger@gmail.com
Conf. univ. dr. Marhan Ana Maria e-mail: amarhan@gmail.com
Conf. univ. dr. Szilagyi Andreea e-mail: szilagyi@nbcc.org
Lect. univ. dr. Mărgăriţoiu Alina e-mail: alinapetrescu1@yahoo.com
Lect. univ. dr. Safta Cristina e-mail: crystyne_s@yahoo.com
Lect. univ. dr. Vasile Cristian e-mail: clinical_psycho@yahoo.com
Asist. univ. drd. Lefter Steliana e-mail: steliana.lefter@yahoo.com
CADRE DIDACTICE ASOCIATE
Prof. univ. dr. Nicolescu Viorel
Prof. univ. dr. Jigău Mihai
Lect. univ. dr. Herseni Ioana
Conf. univ. dr. Cernica Viorel
Cercetător pr. I dr. Matei Cerkez
Cercetător pr. I dr. Sarivan Ligia
SECRETAR CATEDRĂ
Goicea Marilena (0244 575 598/ int. 278, e-mail: marilena.craciunescu@yahoo.com)
CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ
Activitatea de cercetare ştiinţifică este orientată în urmatoarele direcţii:
• Perfecţionarea cadrelor didactice şi a consilierilor prin masterat;
• Editarea unor cursuri, cărţi de specialitate, îndrumare, caiete de practică etc.;
• Organizarea şi participarea la conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale pentru cadrele didactice şi studenţi;
• Publicarea de articole în Buletinul Universitătii, Seria Ştiinţele Educaţiei şi în alte reviste şi publicaţii de specialitate.
• Realizarea unor activităţi de consultanţă şi consiliere în cadrul Cabinetului de Consiliere din universitate pentru studenţi şi cadre didactice.
• Derularea unor proiecte de cercetare şi programe de inovare în domeniul Ştiinţelor Educaţiei.
PROIECTE NATIONALE SI INTERNATIONALE
– Proiect Leonardo TEC-TONIQ privind consilierea muncitorilor temporari (ţări implicate: România, Franţa; valoarea contractului 35 858 euro) – 2009;
– Proiect european FSE POS-DRU CCI 2007RO051PO001 privind Pregătirea cadrelor didactice din domeniul ştiinţific şi tehnologic printr-un program de masterat Didactica şi Didactici de Specialitate adecvat societăţii cunoaşterii, (ţări implicate: România, Olanda; valoarea contractului 1.849.000 RON) – 2009-2011;
– Proiect european Daphne III Preventing submerged violence (ţări implicate: România, Italia, Anglia). valoarea contractului 2.389.800 RON) – 2010;
– Proiect european FSE POS-DRU Formarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru noi oportunităţi de dezvoltare în carieră, (valoarea contractului 14.325.000) – 2010;
– Proiect ERASMUS Lifelong Learning Programme (valoarea contractului 734.831) – 2010.
DOMENII DE CERCETARE
• Filosofia educaţiei
• Psihologia educaţiei
• Didactici de specialitate
• Teoria evaluării
• Comunicare educaţională şi interculturală
• Asistenţă socială
• Psihopedagogie specială
• Managementul educaţiei
• Consiliere educaţională şi orientare în carieră
TEME DE CERCETARE
• Hedonism şi comunicare în educaţia contemporană
• Dezvoltarea unui cadru institutional de consiliere în carieră a elevilor la nivel regional şi interregional
• Formarea şi dezvoltarea profesională a consilierilor în carieră
• Consilierea şcolară – riscuri şi valente
• Cercetarea modelelor sănătăţii mintale în educaţie
• Studiul structurilor de identitate şi al dinamicilor în mediul universitar
• Educaţia incluzivă: Studiu de caz în şcolile din municipiul Ploieşti
• Analizarea fenomenului de violenţă în instituţii de asistenţă socială
• Dezvoltarea compeţentelor cadrelor didactice din domeniile ştiinţific şi tehnologic