Chimie

Chimie Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti
Chimie Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti

UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIEŞTI
DEPARTAMENTUL DE CHIMIE

B-dul BUCUREŞTI, Nr. 39, PLOIEŞTI, 100680,
Tel.: +40-244-573171/int. 133, 166, 165, 283
FAX: +40-244-575847, E-mail: chimie@upg-ploiesti.ro

PREZENTARE GENERALĂ:
Departamentul are în componenţă următoarele colective:
·         Chimie Anorganică şi Analitică
·         Chimie Organică
·         Chimie Fizică
·         Chimie Generală
 
OBIECTIVE
Departamentul are următoarele obiective principale :
·         Pregătirea viitorilor specialişti prin prezentarea de date din domeniile Chimie Anorganică, Chimie Organică, Chimie Analitică şi Analiză Instrumentală, Chimie Fizică şi Chimie Generală.
·         Aprofundarea cunoaşterii chimiei în domeniile Chimie Anorganică, Chimie Analitică, Analiză Instrumentală, Chimie Organică, Chimie Fizică. Cunoaşterea,  înţelegerea, utilizarea conceptelor de bază din chimie şi protecţia mediului. Cunoaşterea şi  înţelegerea principiilor metodelor fundamentale de caracterizare a sistemelor chimice. Capacitatea de documentare rapidă cu noutăţile ştiinţifice din domeniul chimiei. Capacitatea de utilizare a aparaturii specifice laboratoarelor fizico – chimice şi de a efectua analize chimice.
 
CONSILIUL DEPARTAMENTULUI:
 • Prof.dr.chim. Octav  Pântea -director Departament
 • Prof. dr. ing.  Ion Bolocan
 • Prof. dr. ing. Vasile Dumitrescu
 • Şef lucr.dr.ing. Ileana Cameniţă
 • Şef lucrări dr. chim Sonia Mihai
CADRE DIDACTICE:
Prof. dr. chim. Octav Pântea
Prof. dr. ing. Ion Bolocan
Prof. dr. ing. Vasile Dumitrescu
Prof. dr. chim. Stelian Neagoe
Prof.dr.chim. Alexandra Ioana Şchiopescu
Conf.dr.ing. Dorin Bomboş
Conf.dr.chim. Dorina Matei
Conf.dr.chim. Maria Moraru
Conf.dr.ing. Daniela Popovici
Conf.dr.ing. Anca Sterry
Sef lucr.dr.ing. Alexandru Dan Cameniţă
Sef lucr. dr.ing. Ileana Cameniţă
Sef. lucr. dr. chim. Sonia Mihai
Sef lucr. drd. chim. Simona Luiza Radu
Asist.dr.ing. Andreea Bondarev
Asist. drd.ing. Steliana Cristea
Asist.dr.chim. Ana Maria Manta e-mail: ammanta@gmail.com 
Prep.drd.chim. Magdalena Budeanu
 
 
Personal tehnico-administrativ:
 
Tehnician Cocuţa Bucur
 
Tehnician Steluţa Chiric
 
Tehnician Elena Creţu
 
Tehnician Catrinel Dima
 
Tehnician Vasilica Mariana Gheorghe
 
Laborant George Stefăniţă
 
Tehnician Amalia Trîmbiţaşu
 
Tehnician Daniela Ungureanu
 
Tehnician Mona Mirela Miraoiu
 
CURSURI
Disciplinele acoperite de cursuri sunt : Chimie Anorganică, Chimie Analitică, Chimie Organică, Chimie Fizică, Chimie Coloidală, Analiza Instrumentală, Electrochimie, Tehnologie Chimică Generală, Chimie Generală, Fizico-chimia Mediului, Ape Urbane, Chimie, Bazele Tehnologiei, Coroziune, Poluanţi în aer, apa şi sol, Chimia mediului şi indicatori de mediu, Metode fizico-chimice de analiza, Managementul, monizorizarea şi legislaţia substanţelor utilizate în procesele industriale, Chimie ecologică şi sanitară, Determinarea structurii compuşilor organici, Ingredienţi, aditivi şi adjuvanţi de uz alimentar, Managementul reciclării produselor secundare, Controlul calităţii intermediarilor organici, tensidelor şi materialelor polimerice, Sensori electrochimici ionselectivi şi tehnici electroanalitice moderne, Legislaţia internaţionala, europeană şi naţională, privind substanţele chimice periculoase.
 
Catedra asigură prin cursuri corespunzătoare pregătirea studenţilor de la facultăţile : Tehnologia Petrolului şi Petrochimie, Inginerie Mecanică şi Electrică, Litere şi Ştiinţe, Ingineria Petrolului şi Gazelor, Ştiinţe Economice.
 
CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
 Cercetările se desfăşoară în domeniile:
 • sinteza şi caracterizarea combinaţiilor anorganice, a combinaţiilor complexe şi a compuşilor organici ;
 • rolul şi influenţa solvenţilor în titrimetria termometrică;
 • studiul proceselor corozive în industria petrolieră, coroziune şi protecţie anticorozivă în industria de petrol, inhibitori de coroziune;
 • studii privind depoluarea apelor reziduale prin schimb ionic şi controlul analitic al poluanţilor chimici din factorii de mediu;
 • dozarea urmelor de metale şi nemetale din ţiţei, produsele petroliere, deşeuri şi ape reziduale;
 • studiul mecanismului şi cineticii descompunerii termice a substantelor organice;;
 • sinteze de monomeri pentru obţinerea de polimeri coloraţi;
 • sinteza de aditivi pentru uleiuri şi bitum;
 • caracterizarea fizico – chimică a soluţiilor de neelectroliţi în solvenţi polari;
 • studiul compoziţiei moleculare a diferitelor fracţiuni petroliere prin metode cromatografice şi spectroscopice;
 • cinetica reacţiilor de esterificare în mediu acid şi bazic a esterilor în soluţii apoase;
 • sinteza, caracterizarea şi testarea catalizatorilor zeolitici

  DOCTORAT
  Prof. dr. ing. Flavian Cuiban şi Prof. dr. ing. Ion Bolocan – conducători de doctorate în domeniul de doctorat Inginerie chimică; Prof. dr. chim Octav Pântea şi Prof. dr. ing. Nicolae Naum – conducători de doctorate în domeniul de doctorat Chimie.
   
  PARTENERI ACADEMICI EXTERNI
   
  ·         Universitatea Paris 7, Denis Diderot – Paris, Franţa
  ·         Universitatea Paris 6
  ·         Universitatea Gent – Gent, Belgia
  ·         Universitatea (TH) Karlsruhe, Germania
  ·         Universitatea Ca Foscari – Veneţia, Italia
  ·         Institutul de Chimie Organica, Universitatea Portsmouth, Anglia.
   
   PARTENERI ACADEMICI INTERNI
  • Universitatea „Politehnică” Bucureşti
  • Universitatea Bucureşti – Facultatea de Chimie, Facultatea de Fizică
  • Universitatea „Politehnică” Timişoara
  • ICECHIM Bucureşti