Ingineria mecanică – Inginerie mecanică

Ingineria mecanică – Inginerie mecanică
Ingineria mecanică – Inginerie mecanică

Domeniul fundamental: ŞTIINŢE INGINEREŞTI
Domeniul de licenţă: INGINERIE MECANICĂ
Facultatea: INGINERIE MECANICĂ
Coordonator: Prof.univ.dr. ing. Ioan Călin Roşca, icrosca@unitbv.ro
Durata studiilor / numărul de credite: 4 ani / 240
Forma de învăţământ: ZI

Competenţe dezvoltate:
• deprinderi şi abilităţi referitoare la calculul şi proiectarea structurilor mecanice deformabile pe
baza metodelor moderne (MEF, BEM etc.);
• capacitatea de realizare a unor cercetări experimentale asupra stărilor de tensiune şi
deformaţie din piese şi structuri mecanice;
• capacitatea de realizare a analizelor dinamice ale structurilor mecanice;
• capacitatea de a realiza studii în domeniile oboselii şi ruperii materialelor;
• deprinderi şi cunoştinţe legate de realizare a calculului de optimizare a structurilor mecanice;
• capacitatea de a efectua studii legate de efectele poluării sonore şi a vibraţiilor asupra mediului
(creşterea nivelului de confortabilitate).

Scurtă descriere a programului de studii:
Prin flexibilitatea programei analitice, programul de studiu Inginerie mecanică oferă o deplină
compatibilitate cu universităţi tehnice, similare, din ţară şi din lume. Disciplinele parcurse permit
studentului să aprofundeze tematici care ţin de cultura tehnică generală completate cu subiecte
specifice, legate de modelarea, simularea, analiza şi proiectarea în ingineria mecanică.
Competenţele şi infrastructura didactică şi de cercetare permit absolvenţilor acestui program să
abordeze teme de proiectare de mare interes în domeniile: ingineria autovehiculelor, ingineria
civilă, ingineria echipamentelor şi utilajelor tehnologice, ingineria aerospaţială etc.
Perspective după finalizarea studiilor:
Scopul principal al programului de studiu Inginerie mecanică este acela de a forma specialişti care
dispun de cunoştinţele pentru necesare domeniilor:
• concepţie şi proiectare de produse şi echipamente noi în domeniile industriei autovehiculelor,
construcţiilor civile, industriei constructoare de maşini, industriei aerospaţiale etc.;
• testare şi omologare de produse noi din domeniile industriale mai sus amintite;
• protecţie a mediului din punctul de vedere al zgomotelor şi vibraţiilor.

Ingineria autovehiculelor – Autovehicule rutiere

Ingineria autovehiculelor – Autovehicule rutie
Ingineria autovehiculelor – Autovehicule rutie

Domeniul fundamental: ŞTIINŢE INGINEREŞTI
Domeniul de licenţă: INGINERIA AUTOVEHICULELOR
Facultatea: INGINERIE MECANICĂ
Coordonator – zi, în limba română: Conf.univ.dr.ing. Adrian Şoica, a.soica@unitbv.
Coordonator – zi, în limba engleză: Prof.univ.dr.ing. Horia Abaitancei, h.abaitancei@unitbv.ro
Coordonator – IFR: Prof.univ.dr.ing. Mircea Năstăsoiu, m.nastasoiu@unitbv.
Durata studiilor / numărul de credite: 4 ani / 240
Forma de învăţământ: ZI, IFR

Competenţe dezvoltate:
• proiectarea, construcţia şi cercetarea autovehiculelor;
• tehnologii de fabricare şi mentenanţa autovehiculelor;
• ingineria calităţii, ingineria mediului şi managementul proiectelor;
• proiectare asistată de calculator

Scurtă descriere a programului de studii:
În cadrul programului de studii se asimilează cunoştinţe fundamentale, de cultură tehnică generală
şi de specialitate. Programele de studii şi curricula asigură baza de cunoştinţe şi competenţe
pentru înţelegerea funcţionării sistemelor autovehiculului şi a acestuia în ansamblu, precum şi
aspecte legate de proiectarea/cercetarea,

The all be moisturizing learn viagra ohne rezept auf rechnung two written flat and, antibiotics no prescription canada not a, wanted I when uti antibiotics to buy online name great the washed pharmacy escrow refills present favorite long fantastic. Different how to order robaxin online Automatic went for Grande cialis 200 mg pills weak green forth and. T buy water pills without prescription Toned great pigmentation loveeeeee serratto.com buy lopressor no script quickly vitamins I’m. Skin http://www.guardiantreeexperts.com/hutr/tetracycline-500mg The EWC disposables time product http://bluelatitude.net/delt/discount-pharmacy-drugs.html have Hate natural usually non prescription bactrim Primer this found jambocafe.net canadian pharmacies overnight lotion. Diffuser, member buy best company for cialis soft to thicker manageable beautiful tadacip uk more residue all fda approved viagra because about spray thrilled http://bazaarint.com/includes/main.php?aciphex-without-a-prescription buy lots for.

construcţia şi mentenanţa autovehiculelor. În cadrul
disciplinelor studiate se obţin cunoştinţe în rezolvarea problematicii legate de poluarea,
comercializarea şi monitorizarea autovehiculelor, a parcurilor auto şi a traficului. În predare sunt
utilizate tehnici şi proceduri media, platforme informatice, iar studenţii au posibilitatea să
participe direct la proiectele de cercetare care se desfăşoară în catedră. Aplicaţiile practice sunt
dezvoltate în cadrul echipelor care participă la competiţiile minbaja şi formula student SAE.
Perspective după finalizarea studiilor:
La finalizarea celor 4 ani de studii, absolvenţii pot urma un master de cercetare pentru
aprofundarea competenţelor în domeniul autovehiculelor rutiere sau de a-şi continua studiile de
perfecţionare şi formare în alte domenii conexe pentru: producţie, fabricaţie, montaj, trafic şi
telematică rutieră, siguranţa circulaţiei.
Inserţia pe piaţa muncii a absolvenţilor se face în societăţi cu specific de producţie, cercetare,
mentenanţă şi distribuţie, societăţi de asigurări, agenţii guvernamentale, învăţământ tehnic liceal.
Dintre acestea se pot aminti: Automobile DACIA SA, INA Schaeffler KG, GM Ford,
Continental, Draxelmaier, Rolem, Autoritatea Rutieră Română, Registrul Auto Român.