Filologie

Filologie Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti
Filologie Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI
DEPARTAMENTUL DE FILOLOGIE

Bulevardul Bucureşti nr. 39, Ploieşti, cod 100680
Telefon: 0244.573.171/ int. 293
Fax: 0244.575.847

 
 
The Department of Philology, University of Ploieşti
in collaboration with
School of English Communication and Philosophy – Centre for Critical and Cultural Theory, Cardiff University, United Kingdom
and
Institute of Advanced Study in the Humanities and the Social Sciences, Bern University, Switzerland
invite you to the international conference
 
ETHOS/ PATHOS/ LOGOS
The Sense and Place of Persuasiveness in Linguistic, Literary and Philosophical Discourse
18-20 October 2012
Ploieşti
PREZENTAREA GENERALĂ A DEPARTAMENTULUI
 
Departamentul de Filologie coordonează patru programe de studii din oferta educaţională a Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti:
 
– studii de licenţă din domeniul Limbă şi literatură:
 • Limba şi literatura română – limba şi literatura engleză
 • Limba şi literatura engleză – limba şi literatura franceză.
– studii de masterat din domeniul Limbă şi literatură
 • Studii culturale româneşti în context european
Director: Prof. univ. dr. Gabriela Duda
 • Concepte şi strategii de comunicare interculturală
Director: Conf. univ. dr. Anca Mihaela Dobrinescu
 
Colectivul departamentului deserveşte prin cursurile şi activităţile de laborator sau seminar specializările din cadrul celorlate 4 facultăţi din cadrul Universităţii: Facultatea Ingineria Petrolului şi Gazelor, Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică, Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie, Facultatea de Ştiinţe Economice.
 
DIRECTOR DE DEPARTAMENT
 • Conf. univ. dr. Irina Toma
BIROUL DEPARTAMENTULUI
 • Lector univ. dr. Cristina Gafu
 • Lector univ. dr. Marius Nica
 • Asist. univ. dr. Diana Costea
 • Asist. univ. dr. Loredana Netedu
 
OBIECTIVE
Prin planurile de învăţământ în vigoare, se formează următoarele competenţe:
 
• Instrumentale:
 • Descoperirea sistemului de regularităţi ale limbilor studiate;
 • Utilizarea unei varietăţi de instrumente de analiză a textului literar şi non-literar în vederea realizării unei lecturi critice şi personale;
 • Analiza textelor din mai multe perspective pentru a depăşi canoanele de interpretare şi stereotipurile culturale;
 • Utilizarea multimedia pentru o varietate de scopuri de cercetare şi relaţionare.
 
• Interpersonale:
 • Folosirea unui registru de strategii de comunicare pentru a relaţiona cu o varietate de interlocutori;
 • Evaluarea diversităţii culturale în interpretarea textelor literare din spaţiile de civilizaţie ale specializărilor;
 • Asumarea unei diversităţi de roluri în cadrul unei varietăţi de echipe pentru rezolvarea de sarcini de lucru.
 
• Sistemice:
 • Folosirea unei diversităţi de coduri de exprimare, verbale şi non-verbale, pentru adecvarea la o varietate de situaţii de viaţă;
 • Operarea cu structurile de bază ale limbilor studiate în perspectiva unei comunicări reale, adecvate lumii contemporane;
 • Sistematizarea lecturilor literare din perspectiva analizei comparate şi adaptării la orizontul de aşteptare;
 • Dezvoltarea de reprezentări culturale deschise privind evoluţia şi valorile celor două culturi studiate.
Departamentul formează specialişti în domeniul filologic pregătiţi să lucreze ca profesori, asistenţi de cercetare, cercetători, lingvişti, consilieri, traducători, interpreţi, referenţi literari, editori, redactori.
Departamentul oferă o pregătire corespunzătoare în domeniul limbilor străine studenţilor specializărilor inginereşti, de administraţie publică, din domeniul ştiinţelor exacte (matematică, informatică, chimie).
 
CADRE DIDACTICE
 
Titulari
 
Conf. univ. dr. Steluţa Coculescu       steluta_coculescu@hotmail.com
Conf. univ. dr. Anca Dobrinescu         adobrinescu63@yahoo.com
Conf. univ. dr. Arleen Ionescu             anionescu@upg-ploiesti.ro
Conf. univ. dr. Carmen Popescu        carmenpopescu@upcnet.ro
Conf. univ. dr. Irina Toma                     itoma55@yahoo.com
Conf. univ. dr. Vasilescu Gabriela      gabrielavasilescu52@yahoo.com
Conf. univ. dr. Andi Bălu                        –
Lector dr. Adelina Farias                      adelina_farias@yahoo.fr
Lector dr. Simonela Popa                    ella890@yahoo.fr
Lector dr. Silvia Stoian                          silviagks@yahoo.com
Lector dr. Răzvan Săftoiu                     rsaftoiu@upg-ploiesti.ro
Lector dr. Oana Smoleanu                  oana.smoleanu@yahoo.com
Lector dr. Marius Nica                           mariusnica7@yahoo.com
Lector dr. Loredana Stoica                  loredana_upg@yahoo.com
Lector dr. Loredana Ilie                        ilie_loredana_nicoleta@yahoo.com
Lector dr. Ionela Neagu                       ionela.neagu06@yahoo.com
Lector dr. Elena Dumitru                     elena.dumitru75@googlemail.com
Lector dr. Diana Rînciog                     diana_rinciog@yahoo.com
Lector dr. Diana Presadă                   dianapresada@yahoo.com
Lector dr. Cristina Iridon                     cristinairidon@yahoo.com
Lector dr. Cristina Gafu                       cristina_gafu@yahoo.com
Lector dr. Adina Nicolae                     adina.nicolae@romanianmetaphorresearch.org
Lector drd. Raluca Iliou                       raluca_vijiiac@yahoo.com
Asistent dr. Serenela Ghiţeanu         serenelag@yahoo.fr
Asistent dr. Mihaela Iancu                  mihaela_claudia_iancu@yahoo.com
Asistent dr. Lucia Ispas                      luciaispas@yahoo.com
Asistent dr. Loredana Netedu           lorenetedu@yahoo.com
Asistent dr. Diana Costea                 dianacostea2001@yahoo.fr
Asistent dr. Ioana Jieanu                   oana27ph1@yahoo.com
Asistent dr. Irina Dumitrescu             irinadumitrescuupg@yahoo.com
Asistent drd. Mihaela Duma              mihaela.duma@ymail.com
Asistent drd. Maria Paraschiv            mmparaschiv@upg-ploiesti.ro
Asistent drd. Ioana Mitrea                   ioana_792003@yahoo.com
Asistent drd. Diana Paraschiv           dianaenescu@yahoo.com
Asistent drd. Ana Maria Tolomei       persanam@yahoo.com
Asistent drd. Alina Roşca                   alina.stanciu@yahoo.com
Asistent Anca Stavre                           ancastavre@hotmail.com
Asistent Victoria Gheorghievici         victoriagheorghievici@yahoo.com
Asistent Valentina Ana                       valentinaana@yahoo.com
Asistent Fabian Popescu                  celterrana@hotmail.com
Asistent Dincă Irinel                          –
Asistent Nică Ilie                                –
Cadre didactice asociate
 
• Prof. univ. dr. Gabriela Duda
• Prof. univ. dr. Domniţa Tomescu
• Prof. univ. dr. Ion Bălu
• Cercetător pr. I dr. Matei Cerkez
• Cercetător pr. I dr. Nicoleta Coatu
• Cercetător pr. I dr. Marioara Theban
• Cercetător pr. I dr. Ligia Sarivan
• Cercetător pr. II dr. Maria Dobre
 
Personal tehnico-administrativ
 
• Secretar Elena Cosma
• Tehnician Cornel Bănescu
 
 
 
CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ
 
Activitatea de cercetare ştiinţifică este orientată în următoarele direcţii:
• Finalizarea pregătirii şi perfecţionării cadrelor didactice prin doctorat;
• Elaborarea de cursuri si materiale didactice pentru studenţi;
• Participarea la conferinţe şi simpozioane ştiinţifice;
• Publicarea de articole în jurnalul Word and Text (cotat B de către CNCS) şi în alte reviste şi publicaţii de specialitate din ţară şi din străinătate.
 
Domenii de cercetare
 
• Comunicare
• Folclor şi antropologie culturală
• Limba engleză contemporană
• Limba franceză contemporană
• Limba româna contemporană
• Lingvistică aplicată
• Lingvistică generală
• Literatura americană
• Literatura comparată
• Literatura engleză
• Literatura franceză
• Literatura română
• Studii culturale
• Teoria literaturii
 
Teme de cercetare
 
• Clişee de comunicare verbală şi nonverbală în societăţile multinaţionale
• Comunicarea în spaţiul public şi privat
• Interferenţe lingvistice româno-spaniole
• Literatura britanică şi americană contemporană
• Medierea conflictului cultural
• Arta modernistă ca formă de comunicare interculturală
• Postmodernismul şi comunicarea interculturală
• Promovarea limbii române în contextul globalizării
• Topoi greco-latini în literatura română