Ingineria transportului – Ingineria transportului şi a traficului

Ingineria transportului – Ingineria transportului şi a traficului
Ingineria transportului – Ingineria transportului şi a traficului

Domeniul fundamental: ŞTIINŢE INGINEREŞTI
Domeniul de licenţă: INGINERIA TRANSPORTURILOR
Facultatea: INGINERIE MECANICĂ
Coordonator: Prof.univ.dr. ing. Nicolae Ispas, inicu@unitbv.ro
Durata studiilor / numărul de credite: 4 ani / 240
Forma de învăţământ: ZI
Competenţe dezvoltate:
• cercetarea, proiectarea şi planificarea reţelelor de transport;
• dezvoltarea şi implementarea sistemelor inteligente de transport;
• controlul poluării chimice, managementul proiectelor şi inginerie concurenţială;
• întreţinerea şi diagnosticarea autovehiculelor, siguranţă rutieră.

Scurtă descriere a programului de studii:
Programul de studii Ingineria transporturilor şi trafic se derulează în cadrul Facultăţii de Inginerie
Mecanică, sub îndrumarea catedrei de Autovehicule şi Motoare. Programul se încadrează în
domeniul de specializare Ingineria transporturilor. Disciplinele programului de studii sunt
parcurse de studenţi într-o succesiune logică, pornind cu cele de cultură tehnică generală şi
continuând cu cele specifice domeniului de Ingineria transporturilor, definind atât competenţele
generale, cât şi pe cele de specialitate. Aceste discipline creează baza necesară posibilităţii
continuării şi aprofundării studiilor prin forma master, în cadrul catedrei coordonatoare a
programului de studii, la cele două programe de master. În plus, după finalizarea studiilor de
master, absolvenţii îşi pot continua pregătirea profesională în forma de doctorat în domeniul
fundamental Ştiinţe Inginereşti, domeniul Ingineria Transporturilor.

Perspective după finalizarea studiilor:
Absolvenţii programului de studii Ingineria transporturilor şi trafic vor avea posibilitatea să activeze ca
inginer în:
• proiectare asistată de calculator a sistemelor de transport;
• coordonator activitate de exploatare în firme de transport;
• coordonator activitate de prestări servicii de transport;
• coordonator activitate de distribuţie; exploatare; întreţinere şi reparaţii;
• consultanţă;
• evaluare daune, asigurări;
• expertiză accidente de circulaţie;
• cadru didactic de specialitate;
• specialist în cadrul ARR – RAR – Poliţie rutieră – MAPN.