Facultatea de Design de Produs si Mediu – descriere

Facultatea de Design de Produs si Mediu Brasov
Facultatea de Design de Produs si Mediu Brasov

Urmând strategia universităţii, in anul 2004 a fost înfiinţat centrul de cercetare ştiinţifică Design de Produs pentru Dezvoltare Durabilă (DPDD), reunind membri din Catedra Design de Produs şi Robotică şi din Catedra de Chimie, din Universitate. In acest centru, s-au dezvoltat permanent tematici şi proiecte integrate, vizând creşterea eficienţei sistemelor de energii regenerabile şi reciclarea, intr-o abordare complexă „de la material la produs”. Dezvoltarea de proiecte interdisciplinare ample a permis progresul rapid al centrului şi accesarea de proiecte finanţate prin competiţie internă şi internaţională care au contribuit semnificativ la dotarea centrului şi la creşterea vizbilităţii şi recunoaşterii sale pe plan naţional şi european.

În procesul de structurare a cercetării ştiinţifice din Universitate, Centrul Design de Produs pentru dezvoltare Durabilă a reprezentat nucleul noului departament Sisteme de Energii Regenerabile şi Reciclare – D01. Departamentul este structurat în trei compartimente: primele două cuprind colectivele specializate ale Centrului DPDD iar al treilea compartiment cuprinde reprezentanţi ai colectivelor de construcţii şi instalaţii care asigura integrarea in mediul construit a produselor noi/inovative realizate în primele două compartimente.

Tot in anul 2005 s-a dezvoltat un departament specializat in Realitate Virtuală şi Robotică, cuprinzând membri catedrei Design de Produs şi Robotică care nu fac parte din departamentul D01. Departamentul Informatica Industriala si Robotica – D10, cuprinde două compartimente care derulează in esenţă activitate de cercetare intr-un domeniu specializat al designului de produs, cu aplicaţii in domenii de vîrf ale industriei, calităţii vieţii şi medicină.

Facultatea Design de Produs şi Mediu are ca misiune asigurarea şi dezvoltarea cadrului (resurse şi instrumente) necesar derulării de activităţi didactice şi de cercetare la standarde înalte de calitate, asigurând compatibilitatea şi competitivitatea activităţilor şi rezultatelor sale la nivel naţional şi european. Aceasta misiune se transpune in obiectivul fundamental de strategie: Menţinerea şi consolidarea poziţiei de lider a facultății DPM în universitate în domeniul cercetării ştiinţifice şi crearea unei identităţi clare și distincte a facultății în context naţional și internațional din punct de vedere al performanței în educație și cercetare.

 • Specializari:

  Design industrial
  Design industrial-engleza
  Ingineria designului de produs-engleza
  Ingineria si protectia mediului in industrie
  Ingineria sistemelor de energii regenerabile
  Ingineria valorificarii deseurilor
  Robotica

  Conducere:
  Decan

  Prof.univ.dr.ing. Olimpiu MUNTEANU
  Tel: +40 268 473113
  omunt@unitbv.ro
  Program audienţe:

  Joi, 13:00 – 14:00

  Prodecan cu cercetarea ştiinţifică, informatizarea, relaţiile publice şi promovarea imaginii facultăţii

  Prof.univ.dr.ing. Luciana CRISTEA
  Tel: +40 268 416352
  lcristea@unitbv.ro
  Program audienţe:

  Luni, 13:00 – 14:00

  Prodecan cu studenţii şi legătura cu mediul economic şi socio-cultural

  Conf.univ.dr. Dana PERNIU
  Tel: +40 268 473003
  d.perniu@unitbv.ro
  Program audienţe:

  Marţi, 13:00 – 14:00

  Director Departament Design de Produs, Mecatronică şi Mediu

  Prof.univ.dr.ing. Codruţa JALIU
  Tel: +40 268 472496
  Fax: +40 268 472496
  cjaliu@unitbv.ro
  Program audienţe:

  Luni, 12:00 – 14:00
  Joi, 12:00 – 14:00
  Prorector cu internaţionalizarea universităţii şi evaluarea calităţii

  Prof.univ.dr.ing. Simona LACHE
  Tel: +40 268 415066
  slache@unitbv.ro

  Director general ICDT

  Prof.univ.dr.ing. Ion VIŞA
  Tel: +40 372 729698
  Fax: +40 372 879652
  visaion@unitbv.ro

  Director ştiinţific ICDT

  Prof.univ.dr.ing. Anca DUŢĂ-CAPRĂ
  Tel: +40 372 729698
  Fax: +40 372 879652
  a.duta@unitbv.ro

  Prof.univ.dr. Lucia DUMITRESCU
  Tel: +40 268 473003
  lucia.d@unitbv.ro

  Şef lucr.univ.dr. Marius LUCULESCU
  Tel: +40 268 416352
  lucmar@unitbv.ro

  Student Eva Anamaria CIOLACU
  evva_3@yahoo.com
  Student Niculina ŞERBAN
  nina.serban@ymail.com
  Student Alexandru Nicoale TRÂMBIŢAŞ
  trimbitas.alexandru@yahoo.com

  Adresa:

  Adresa: Str. Universitatii nr.1, corp D, 500068, Brasov, Romania

  Tel: +40 268 473113