Economie, Marketing şi Administrarea Afacerilor

Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti
Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti

Universitatea Petrol – Gaze din Ploiesti
Departamentul de Economie, Marketing şi Administrarea Afacerilor

B-dul Bucureşti, Nr. 39, Ploieşti, Cod 100680
Tel.: +40 244 573171/ 199,183
Fax: +40 244 575847, E-mail: meig@mail.upg-ploiesti.ro

PREZENTAREA GENERALĂ A DEPARTAMENTULUI
Departamentul de Economie, Marketing şi Administrarea Afacerilor s-a constituit iniţial drept Catedra de Economie Politică, din anul 1995 a funcţionat sub denumirea de Economie, Finanţe şi Contabilitate.
Începand din 01.05.2005 Catedra de Economie şi Administrarea Afacerilor s-a desprins din Catedra de Economie, Finanţe şi Contabilitate, iar din iulie 2011 functioneaza sub denumirea de Departamentul de Economie, Marketing si Administrarea Afacerilor.

BIROUL DEPARTAMENTULUI

 • Prof. univ. dr. Ioan DONE – director departament
 • Conf. univ. dr. Mariana EFTIMIE
 • Conf. univ. dr. Ion BUCUR
Catedra are următoarele obiective principale:

 • organizarea şi desfăşurarea activităţilor didactice aferente specializărilor Merceologie şi Managementul calităţii şi Economia comerţului, turismului şi serviciilor;
 • oferă condiţii pentru a satisface cerinţele referitoare la însuşirea de către studenţi a tematicii disciplinelor economice înscrise în planurile de învăţământ ale specializărilor existente în universitatea noastră;
 • coordonarea şi îndrumarea activităţii de cercetare ştiinţifică a studenţilor;
 • să realizeze proiecte locale, regionale, naţionale şi internaţionale care implică problematica ştiinţelor economice, prin forţe proprii sau cooperare cu alţi parteneri interesaţi;
 • asigură consultanţa necesarş în probleme economice la solicitarea celorlalte catedre din Universitate;
 • să asigure, la cerere, pregătirea de specialitate şi perfecţionarea personalului didactic din învăţământul primar din judeţul Prahova şi limitrofe acestuia;
 • să organizeze cursuri postuniversitare şi de masterat în profil;
 • să motiveze cercetarea individuală şi colectivă a membrilor catedrei şi asigurarea condiţiilor pentru valorificarea prin diferite forme (sesiuni ştiinţifice, simpozioane), inclusiv Buletinul Ştiinţific UPG seria Ştiinţe Economice.

CADRE DIDACTICE

 • Prof. univ. dr. Done Ioan
 • Conf. univ. dr. Bucur Ion
 • Conf. univ. dr. Eftimie Mariana
 • Conf. univ. dr. Calcan Gheorghe
 • Conf. univ. dr. Augustin Mitu
 • Conf. univ. dr. Rădulescu Irina
 • Lect. univ. dr Cristu Alice
 • Lect. univ. dr. Ene Corina
 • Lect. univ. dr. Mihaela Apostolache
 • Lect. univ. dr. Stănescu Denisa
 • Lect. univ. dr. Nedelcu Adrian
 • Lect. univ. dr. Ioniţă Amalia
 • Lect. univ. dr. Mureşan Jianu Daniel
 • Lector univ. dr. Dragos Radulescu
 • Lect. univ. drd. Badiceanu Octavian
 • Lect. univ. dr. Buzoianu Daniela
 • Lect. univ. dr. Stancu Adrian
 • Lect. univ. dr. Szekely Catalina
 • Lect. univ. dr. Eufemia Vieriu
 • Lect. univ. drd. Ungureanu Adrian
 • Lect. univ. drd. Viulet Cristina
 • Asist. univ. drd. Mihai Apostolcahe
 • Asist. univ. drd. Dana Volosevici
 • Asist. univ. Claudia Ivanescu
 • Prep. univ. drd. Andrei Jean Vasile
 • Prep. univ. drd.Brezoi Alina
 • Prep. univ. drd. Daniela Uta
  Personal tehnico-administrativ:
 • Referent : Nasurla Turchian

CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ

S-a desfăşurat şi se desfăşoară în cadrul proiectelor individuale şi colective valorificate, în principal, prin:

 • cursuri universitare editate în universitate, în edituri locale şi centrale;
 • colaboratori la reviste de specialitate din ţară şi străinătate;
 • participarea la sesiuni ştiinţifice organizate în universitatea noastră sau în alte centre universitare;
 • editarea Buletinului U.P.G. seria Ştiinţe Economice.

Membrii catedrei sunt antrenaţi şi în realizarea unor proiecte de cercetare ca urmare a solicitării Institutelor Centrale de Cercetări Economice sau diferiţilor agenţi economici locali sau regionali. De regulă, contractele de cercetare cu puternice conotaţii aplicative sunt finalizate prin cooperarea cu catedrele tehnice şi catedrele de Management şi Marketing, Socio-Umane şi Juridice, Finanţe, Contabilitate şi Analiză Economică, Informatică Economică din Universitatea noastră.
Colectivul catedrei asigură iniţierea studenţilor în cercetarea ştiinţifică, inclusiv sprijinul în vederea întocmirii şi susţinerii de referate şi comunicări ştiinţifice prin forţe proprii sau în colaborare cu personalul didactic.

COLABORATORI EXTERNI

 • ESSEC – BUSINESS SCHOOL PARIS