Numerical Methods – 2nd Year (sophomore)

News (announcements)

Workshops’ schedule

Self-study materials

Informations

Contact information


News (announcements) section

 


Laboratory schedule

Find the latest official schedule at: www.electronica.pub.ro/index.php/anunturi/orar


Self-study materials

Laboratory guidelines (download)

Class guidelines (download):

Tutorials:

C-language documentation:
Tutorial (260 KB)
Bibliography (711 KB): Kernighan, Ritchie – The C Programming Language, first edition (in Romanian and English) // second edition (in English only)

TOOLS


Informations

The Numerical Methods is classified as continuous assessment (“verificare pe parcurs“) educational process.

There will be two written tests, scheduled for the 7th and 13th weeks of the semester.

Besides that, according to the internal Regulations, for such a class:

 •   for each verification test one cannot acquire more than 20 points;
 •   this class’s related activities must close before the examination session;
 •   the acquired points will be translated into a grade (mark) belonging to the range: [1,10].

Therefore, this class counts on the average grade of the first semester.

There will be a clear schedule for these tests, posted in this page. It will contain the related day, classroom and allocated hour range.

In order to pass this class, one must reach at least 50 points (>= 50p), while having passed all the related activities.

The scores:

 • For the workshops (laboratory): 60p, consisting of:
  • 35p – the final practical test (taken individually, on each student workstation);
  • 15p – personal activity short tests,
  • 10p – homeworks.
 • For the assessment tests: 40p (2 x 20p).

There will be no minimum threshold related to the points acquired for the two assessment tests.

Workshops (labs)

1) The workshop is taken with half of a group, following both odd (1,3,5,…,13) and even (2,4,6,…,14) weeks. For the workshops, the attendance is mandatory. One missing lab is eliminatory, the student looses the right to take the lab’s final test and therefore the
right to attend the final class examinations.

2) Notes on remaking the lab:

2.1. There is no extra time to be allocated for remakings other than the 2 weeks related to a workshop (the workshops change every two weeks).

2.2. If a remaking is to be done, that must be done exclusively with the laboratory assistant to whom the student belongs to. These remakings have to be done both according to lab’s schedule and everyone’s own schedule.

2.3. At most two students can attend a given workshop in case of a remaking. The lab’s room offer at most 13 workstation places so that every student has individual PC access. This is the lab’s philosophy. As an exception, only one workstation can host two
students. If there is no free workstations, a remaking is up to the respective assistant.

2.4. In no way the room’s hosting capacity will be exceeded. The lab’s room can host at most 14 places in order to work individually.

2.5. According to the lab’s schedule, the half of the group that normally attend the lab has priority over a remaking. Therefore, any student following a remaking will be given the right to take the remake only after the free places were previously distributed to
those who take the class.

2.6. Please avoid a remake in the last week allocated to a workshop and especially do not schedule it for the last days of the lab’s final week.

2.7. Beware! According to the notes above one can choose whatever remake manner he/she wants, but it must not conflict with the ‘attendance rule’ (see 1).

There is a mutual convention between the assistant professors teaching within the laboratory. This convention states that each of them will solve the problems involving their assigned students along with their support, according to the laboratory schedule. Therefore, in a case of a laboratory remake, the students must attend that remake following the classes of their very assistant professors.

3) For the laboratory’s final verification each of you have to decide upon the individual test version. The available versions are: either having the supporting guideline near you or not.

Your decision has a deadline: our last workshops (before the Christmas vacation). In order for you to properly decide on this subject please take a look over the material posted below (see Useful material for the lab’s final examination section).

4) Some provisions excerpted from the current Regulation follow.

Warning!

4.1. A class is considered passed (promoted) if the sum of acquired points is greater than or equal to 50p (note that a sum of points belonging to [45, 49] doesn’t qualify you).

4.2. For the Numerical Methods class the points for the activities taking place during the semester equal 60 points, whereas for the final examination one can accumulate at most 40 points. If anything changes I will let you know about it (just follow this web page).
/* In the Regulation this rule is denoted as RN4. I quote:
RN4: The number of points for the final verification will not exceed 40% out of the final grade (mark). For a limited number of classes though, taking into account their characteristics, the Counsel of the College can approve a final verification weight of at most 50%.
*/

4.3. Related to the classes/seminars/workshops attendance one must know that the lab’s attendance is mandatory. A newer rule states that, for the classes, the attendance is recorded into an ‘Attendance Log’.
/* The sections in the Regulation follow:
– the first rule, denoted as Art. B7, is:
Art. B7. The students’ attendance is recorded in a group’s log, signed by the assistant professors. This log will be centralized at the secretariat of the College twice a month. Finally, the log is maintained by the chief of the group.
– out of the second rule, denoted as Art. B9, I will quote only the second subsection (b):
Art. B9. The students have the following >>obligations<< during the educational process: b. to attend >>all<< the teaching activities.

 

Internal regulations (Politehnica University of Bucharest)

 

Useful material for the lab’s final examination
Complete set of source-code (full ANSI C programs)
Final laboratory verification examples

Pay attention! Following your computer programs’ verification step a discussion will take
place covering both theoretical aspects and implementation or computational details involved
by the methods you had to implement.


Contact information

LEU campus, building B, room B307 – Numerical Methods Laboratory

As. drd. Vlad Grosu
crisvlad74@gmail.com

CS3 Victor Vlădăreanu
vladareanuv@gmail.com

Programarea calculatoarelor – anul 1, seria E

Anunţuri

Orar

Materiale de studiu

Informaţii

Teme casă

Contact


Anunţuri

În această secţiune vor fi afişate anunţuri legate de disciplina PC, seria 1E.


Orar

Laboratorul se susţine cu grupa, în zilele de:
Joi:

 • 8-10, 413E
 • 10-12, 411E
 • 12-14, 412E

Vineri:

 • 10-12, 414E

Orar complet: www.electronica.pub.ro/index.php/anunturi/orar


Materiale de studiu

DOWNLOAD PLATFORME DE LABORATOR “PROGRAMAREA CALCULATOARELOR” (PC) – ANUL 1, SERIA E

DOCUMENTAŢIE

TOOLS

 • Code::Blocks este un mediu integrat de dezvoltare open-source (bazat pe licenta GPL v3), cross-platform. Platforme suportate: Linux, Mac, Windows. Asigura suport de compilare paralela, pentru platforme hardware multi-core. Poate importa proiecte Dev-C++. Download: www.codeblocks.org/downloads/binaries
 • DevC++ 5.4 (23.7 MB) | DevC++ 5.71 (60.1 MB)


Informaţii

1) Locul de desfăşurare a laboratorului: Sala de Calculatoare Nr. 1, corp B, parter.

2) Prezenţa la acest laborator este obligatorie. O absenţă este eliminatorie, în sensul că studentul pierde dreptul de a susţine colocviul (verificarea de încheiere a laboratorului), şi deci implicit şi dreptul de a se prezenta la examen.

3) Modalități de recuperare: Nu se poate oferi timp pentru recuperări, decât în timpul şedintelor de laborator alocate aceleiaşi lucrări (lucrările se schimbă la fiecare săptămână). Recuperarile se pot face conform cu orarul prezentat şi evident în concordanţă cu propriul vostru orar (opţiunea aceasta este cea recomandată). La orice fel de recuperare se acceptă 2, maxim 3 studenţi veniţi de la alte subgrupe, şi aceasta pentru că grupele de an I au un număr mare de studenţi. Sala de laborator oferă condiţii de lucru doar în limita a 30 studenţi (câte 1 student la fiecare staţie de lucru).

4) Punctajul din timpul anului este de 60p, iar examenul final are alocate 40p. Detalierea punctajului este:
-> activitate laborator (teste de 10 minute): 15p
-> teme de casă (5 probleme, dintr-un set de 20-25 probleme, anunţat): 10p
-> colocviu laborator (testul individual de 1 oră, din ultimele două săptămâni de şcoală): 35p

5) Susţinerea colocviului (testul individual, cu timp de lucru efectiv 1 oră): se face în ultimele două săptămâni de şcoală. Pentru ca acest colocviu să se desfăşoare în conditii OK, va trebui să stabilim din timp o programare a lui, pe jumătăţi de grupă, câte o jumătate de grupă pentru fiecare din ultimele două săptămâni de şcoală. În mod normal, puteţi să vă stabiliţi jumătăţile cum doriţi.

Într-una din ultimele două întâlniri de laborator vom cădea de acord asupra acestor jumătăţi de grupă. Dacă vor apărea probleme (întârzieri în discuţia acestui lucru, zile libere ş.a.), îmi rezerv dreptul să fac o separare pe semigrupe, odată cu voi, la unul dintre laboratoarele rămase.

Pentru a trece materia, trebuie obținute minim 50 puncte (>= 50p), cu condiția participării la toate activitățile aferente materiei.

6) Pentru colocviul de laborator veţi avea un subiect de lucru la calculator şi unul de teorie. Timpul de lucru efectiv este 1 oră. Punctajul acordat colocviului este de 35 puncte. Corectura se va face în aceeaşi zi, în ora a doua a laboratorului.

7) Câteva prevederi din noul regulament.

ATENŢIE!

7.1.) Conform noului regulament, o materie se promovează cu 50 de puncte (şi nu cu punctaje în gama [45, 49]).

7.2.) La Programarea Calculatoarelor, punctajul acordat activităţilor din timpul anului este de 60 de puncte, iar pentru examen 40 puncte. În situaţia unei eventuale schimbări de punctaj, o să vă anunţ în consecinţă.
/* Textul regulii este (codificată în regulament drept RN4):
RN4: Punctajul obţinut la verificarea finală (examen) va reprezenta maxim 40% din nota finală. Pentru un număr limitat de discipline, ţinând cont de specificul lor, Consiliul Facultăţii poate aproba o pondere a verificării finale de până la 50%.
*/

7.3.) Legat de prezenţa la cursuri/seminarii/laboratoare, trebuie ştiut că pentru laborator prezenţa este obligatorie, iar mai nou, pentru cursuri se ţine evidenţa prezenţelor într-un ‘Jurnal de prezenţe’.
/* Textul regulilor este:
– prima regulă, codificată drept Art. B7:
Art. B7. Frecvenţa studenţilor la activităţile didactice se înregistreaza într-un jurnal de grupă, semnat de cadrele didactice la fiecare activitate didactică şi centralizat bilunar la secretariatul facultăţii. Jurnalul de grupă este gestionat de şeful de grupă numit de BCF.

– a doua regulă, codificată drept Art. B9, din care redau doar punctul b):
Art. B9. Studenţii au următoarele >> obligaţii << în timpul desfăşurării procesului de învăţământ:
b. să participe la >> toate << activităţile didactice;

REGULAMENTE privind organizarea si desfasurarea procesului de învatamânt în Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti (incepand cu 1 octombrie 2013)


Teme casă

TEME CASĂ

Fiecare student va alege 5 probleme din setul prezentat. Problemele sunt identificate cu numere de la 1 la 34.
Modalităţi de prezentare a temei:
– individual, pe CD-ROM/stick de memorie – discul va fi semnat cu: nume, prenume, grupa şi indexul problemelor alese;
– pentru o grupă, mai multe teme odată, pe CD-ROM/stick de memorie – semnat individual, pe plic, de către fiecare dintre cei care îşi regăsesc temele pe acel CD-ROM. Fiecare student al unei grupe îşi prezintă rezolvările într-un director individual; denumirea directorului va conţine: numele, prenumele şi grupa din care face parte studentul; sursele din cadrul directorului vor fi denumite plecând de la numărul problemei a cărei rezolvare se face; dacă s-a optat pentru o construcţie modulară a programului, atunci în directorul individual al unui student vor apărea sub-directoare denumite pe baza numărului problemei alese (de ex.: [1], [5], [10]…), iar fiecare sub-director de acest gen va conţine sursele necesare fiecărui proiect asociat problemei de rezolvat.

Cele 10 puncte ale temei presupun:
– rularea programului/proiectului;
– o scurtă discuţie (maxim 5 minute) pe baza modalităţii de rezolvare şi a tehnicilor particulare de implementare folosite, care va avea loc după colocviu (vezi mai jos).

Colocviul se va susţine în cele 2 săptămâni de după vacanţă, în modul următor:
– jumătate de grupă (în medie între 12 şi 15 studenţi) este programată pentru penultima săptămână, iar cealaltă jumătate pentru ultima săptămână de şcoală; departajarea pe jumătăţi se va face alfabetic;
– fiecare student alege un bilet pentru o problemă (partea practică) şi unul pentru o întrebare din limbaj (partea teoretică);
– timpul de lucru este de 1 oră efectiv (după ceas, cronometrat, cu finalul marcat acustic);
– lucrul la calculator se face în prima oră a celor două alocate laboratorului;
– în ora de lucru alocată colocviului studentul trebuie să rezolve pe calculator problema aleasă şi să conceapă un răspuns scurt la întrebarea teoretică;
– în ora a doua – corectura individuală, urmată de discuţia temelor de casă.

Termen limită de predare a temei de casă: ultima săptămână înainte de vacanţa de iarnă (săptămâna a 12-a).

ATENŢIE!
1. Colocviul NU se reface.
2. Orice temă ne-predată la timp se traduce prin 0 (zero) puncte. Aceasta înseamnă pierderea celor 10 puncte alocate temei de casă din cele 60 puncte alocate activităţii din timpul anului.

PS: Vă rog să-mi aduceţi la cunoştinţă şi alte observaţii care pot să apară, pentru a evita eventualele probleme.


Contact

ȘL. dr. ing. Vlad GROSU
Local LEU, corp B, sala B309
crisvlad74@gmail.com

ȘL. dr. ing. Raluca TUDORIE
raluca_tudorie@yahoo.com

Matematician Beatrice BUCUR
beatricedanielac@gmail.com

Structuri de date şi algoritmi – anul 1, seria F

Obiective:
Insusirea principiilor de baza ale structurilor de date si algoritmilor de programare. Transpunerea unor aplicatii specifice in programe de calcul. Criterii de proiectare eficienta a programelor. Studii de caz si metode de evaluare a performantelor algoritmilor.

Responsabil curs: conf. dr. ing. Iulian NASTAC

CONTINUTUL CURSULUI
Cap. 1
Notiuni generale privind algoritmii de calcul si implementarea lor in cadrul unui program de calcul. Organizarea datelor. [2 ore]

Cap. 2
Structuri si uniuni. Declaratia de structura. Accesul la elementele structurilor. Date definite recursiv. [4 ore]

Cap. 3
Liste. Lista simplu inlantuita. Functii specifice (Crearea, Accesul, Stergerea). Stiva. Coada.Lista circulara. Lista dublu inlantuita. Aspecte specifice de implementare. Liste multiplu inlantuite. [4 ore]

Cap. 4
Grafuri. Definitii. Aspecte generale privind teorica grafurilor cu aplicatii in programare. [2 ore]

Cap. 5
Arbori. Definitii. Proprietati matematice de baza ale arborilor. Arbori binari. Crearea arborilor binari. Tehnici de parcurgere ale arborilor. Arborele complet (Heap: Functiile de cernere si filtrare). [4 ore]

Cap. 6
Numere aleatoare. Generatoare de numere pseudo-aleatoare. Implementare notiunilor de statistica in programare. [2 ore]

Cap. 7
Algoritmi generali de sortare. Implementare. Particularizari (Sortarea prin inserare, Sortarea prin selectare). [2 ore]

Cap. 8
Probleme de cautare. Cautare secventiala. Cautarea prin compararea cheilor (in tabele si arbori). [2 ore]

Cap. 9
Analiza eficientei algoritmilor. Notatia asimptotica. [2 ore]

Cap. 10
Introducere in algoritmi de grafica. Modul grafic. Functii grafice. Transferul coordonate utilizator – coordonate ecran. Aspecte specifice. Fractali. [4 ore]

Continutul laboratorului:

Laborator 1. Structuri de date. [2 ore]

Laborator 2. Lista simplu inlantuita. [2 ore]

Laborator 3. Stiva, Coada, Lista circulara. [2 ore]

Laborator 4. Lista dublu inlantuita. [2 ore]

Laborator 5. Arbori binari. [2 ore]

Laborator 6. Algoritmi de sortare. [2 ore]

Laborator 7. Grafica in limbajul C/C++. [2 ore]

Bibliografie:
Knuth, D. E. – “Arta programarii calculatoarelor, vol. 1: Algoritmi fundamentali”, Ed. Teora, 1999.
Knuth, D. E. – “Arta programarii calculatoarelor, vol. 2: Algoritmi seminumerici”, Ed. Teora, 2000.
Knuth, D. E. – “Arta programarii calculatoarelor, vol. 3: Sortare si cautare”, Ed. Teora, 2001.
Bacivarov, A.; Nastac, I. – “Limbajul C. Indrumar de laborator”, Tipografia UPB, Bucuresti, 1997.
Bates, J; Tompkins, T. – “Utilizare C++”, Ed. Teora 2001.
Ionescu Texe, C.; Zsako, I. – “Structuri arborescente si aplicatiile lor”, Ed. Tehnica, 1990.
Andonie, R.; Gabarcea, I. – “Algoritmi fundamentali. O perspectiva C++”, Ed. Libris, 1995.

DOWNLOAD PLATFORME DE LABORATOR “STRUCTURI DE DATE ŞI ALGORITMI” (SDA)
Laborator SDA – Pointeri
Laborator SDA – Structuri
Laborator 1 – Lista | Schema logica a programului
Laborator 2 – Stiva | Schema logica a programului
Laborator 3 – Coada
Laborator

4 – Arbori

Sursa: www.euroqual.pub.ro

Metode numerice – anul 2

Despre

Anunţuri

Orar

Materiale de studiu

Informaţii

Contact


METODE NUMERICE – scurtă prezentare

 

 • Face parte în mod firesc din trunchiul comun de Programare şi IT care începe în anul 1 şi se încheie în anul 4 (în funcţie de specializarea urmată);
 • Cunoştinţele necesare privind limbajul de programare (C) sunt la nivel cel mult mediu;
 • Contribuie la formarea gândirii algoritmice, proces mai general început în anul 1 (Programarea Calculatoarelor, Structuri de Date şi Algoritmi);
 • Fixează aplicativ limbajul C (programare structurată) continuând disciplinele aparţinând trunchiului de Programare din anul 1 amintite anterior;
 • Printr-o abordare inginerească susţine pregătirea multi-disciplinară pe care un absolvent de Electronică trebuie să o aibă. Orice produs clasificat drept hardware are obligatoriu o parte software (denumită ‘firmware’) care îi susţine funcţionarea;
 • Permite utilizarea şi adaptarea algoritmilor oriunde există un mediu (sistem) de calcul. Chiar dacă există biblioteci matematice care pot atinge şi domeniul Computational Mathematics, odată cunoscute detaliile algoritmilor predaţi oricine are libertatea de mişcare în orice situaţie (e.g. bibliotecile pot să nu fie open-source);
 • Orice aplicaţie de conducere de proces (indiferent de limbajul de programare folosit) cuprinde fazele: preluare de parametri, prelucrare cu metode numerice şi elaborarea strategiei de conducere;
 • Oferă cunoştinţe computaţionale necesare pentru fuziunea informaţiei;
 • Asigură baza matematică necesară aplicaţiilor de inteligenţă artificială;
 • Oferă o introducere în algoritmii de optimizare necesari prelucrării datelor pentru toate trunchiurile de specializare din ETTI.


Anunţuri

Rezultate lucrare verificare, 16 Ianuarie 2016
Seria A
Seria B
Seria E
Seria F

5 ianuarie 2016
Planificarea testului 1 de verificare la MN
MN_planificare_testVerificare


Orar

Orar 2015-2016

Orar complet: www.electronica.pub.ro/index.php/anunturi/orar


Materiale de studiu

DOWNLOAD PLATFORME DE LABORATOR “METODE NUMERICE” (MN)

DOWNLOAD CURS “METODE NUMERICE” (MN)

DOCUMENTATIE LIMBAJ C:
Tutorial (260 KB)
Bibliografie (711 KB): Kernighan, Ritchie – The C Programming Language, editia 1 (engleza si romana) şi editia a 2-a (engleza)

TOOLS

 • Code::Blocks este un mediu integrat de dezvoltare open-source (bazat pe licenta GPL v3), cross-platform. Platforme suportate: Linux, Mac, Windows. Asigură suport de compilare paralelă, pentru platforme hardware multi-core. Poate importa proiecte Dev-C++.
  Download: www.codeblocks.org/downloads/binaries
 • DevC++ 5.4 (23.7 MB) | DevC++ 5.71 (60.1 MB)


Informaţii

Pentru anul 2, materia Metode Numerice este anul acesta prevăzută cu “verificare pe parcurs“.

Conform regulamentului de desfăşurare a activităţilor didactice, pentru o astfel de materie:
– nu se poate aloca ultimului test de verificare la curs mai mult de 20 puncte;
– încheierea activităţii pentru această materie trebuie facută înainte de sesiune;
– punctajele obţinute se transformă în notă (deci materia intră în media semestrului 1).

Pentru a respecta prima impunere, la curs vor fi programate două teste, fiecare în valoare de 20p. Primul test la curs este programat pentru săptămâna 7, iar cel de-al doilea pentru ultima săptămână. În cazul în care este nevoie, vom face o programare a acestor teste, specificând zilele, sălile şi orele la care vor fi susţinute.

Pentru a trece materia, trebuie obţinute minim 50 puncte (>= 50p), cu condiţia participării la toate activităţile aferente materiei.

Punctajele acordate sunt:
– laborator: 60p, format din {testele de activitate, temele de casă, colocviul de încheiere};
– curs: 40p, care se acumulează pe baza celor două teste la curs, menţionate ulterior.

Curs

1) Nu exista pentru aceasta materie examen in sesiune.

2) Pe parcursul semestrului curent, la curs vor fi doua teste. Acestea sunt impuse de tipul materiei, care conform planului de învatamânt este clasificata drept ‘cu verificare pe parcurs‘. Fiecare dintre cele doua teste va fi notat cu 20p.

3) Regula de trecere a celor doua teste: indiferent de punctajul obtinut la primul test, materia acoperita de cel de-al doilea este jumatate de curs (ulterioara primului test). Pentru nici unul dintre teste nu se adopta regula ‘tip partial, prin care trecerea se conditioneaza de obtinerea unui anumit punctaj minim impus.

4) Regula de obtinere a calificativului de trecere: obtinerea a minim 50p (= 50), prin adunarea tuturor punctelor obtinute, conform activitatilor programate pentru aceasta materie (curs: 40p, laborator: 60p).

Laborator

1) Laboratorul se sutine cu semigrupa, in saptamani impare (de tip 1 si 3) si pare (de tip 2 si 4).
Prezenta la acest laborator este obligatorie. O absenta este eliminatorie, in sensul ca studentul pierde dreptul de a sustine colocviul (verificarea de incheiere a laboratorului), si deci implicit si dreptul de a se prezenta la examen.

2) Cateva observatii legate de modalitatea de recuperare:
2.1. Nu se poate oferi timp pentru recuperari, decat in timpul celor 2 saptamani cat dureaza o lucrare de laborator (lucrarile se schimba la fiecare 2 saptamani).
2.2. Recuperările se fac obligatoriu doar cu asistentul cu care ati inceput laboratorul, conform cu orarul prezentat de acesta si evident in concordanta cu propriul vostru orar.
2.3. La orice fel de recuperare se accepta maxim 2 studenti veniti de la alte subgrupe. Sala de laborator ofera conditii de lucru doar in limita a 14 studenti (13 statii de lucru; se accepta doar o singura statie cu 2 studenti). In cazul in care nu exista statie libera, este decizia laborantului daca accepta sau nu studenti peste aceasta capacitate.
2.4. Pentru recuperarea unei lucrari oarecare nu se accepta un numar de studenti peste capacitatea de lucru utila a salii B307. Capacitatea salii B307 este de 14 locuri (se lucreaza individual; doar in mod exceptional se accepta o singura statie cu 2 studenti si doar pentru cazurile de recuperare).
2.5. Prioritara ca prezenta este semigrupa care sustine laboratorul in acel moment, conform orarului. Studentii la recuperare vor putea fi primiti in sala doar dupa ce s-au rezervat locuri pentru semigrupa curenta, in limita locurilor ramase neocupate.
2.6. Incercati sa nu lasati recuperarea pe ultima saptamana, si mai ales pe ultimele zile ale ultimei saptamani alocate unei lucrari!
2.7. Mare grija! Avand in vedere observatiile de mai sus, modalitatea de recuperare adoptata de fiecare dintre voi nu trebuie, evident, sa intre in conflict cu regula de prezenta (vezi 1), conform careia o absenta este eliminatorie.

Conventia existenta intre laboranti impune fiecaruia de a-si rezolva problemele studentilor apartinand semigrupelor proprii, impreuna cu acestia. Din acest motiv, nu se accepta la recuperare/colocviu decat studenti apartinand semigrupelor rezervate aceluiasi laborant, conform orarului, si in limita locurilor ramase libere in sala de laborator. Asadar, oricare laborant va accepta la recuperare/colocviu doar studenti ai semigrupelor la care el este titular, conform orarului.

3) Pentru colocviul de laborator trebuie sa va hotarati asupra variantei de verificare (cu sau fara indrumar).
Limita pentru alegerea uneia sau alteia dintre cele doua variante este ultima intalnire de laborator. Pentru a lua o hotarare in cunostinta de cauza, studiati exemplele de colocviu, postate mai jos in aceasta pagina.

4) Cateva prevederi din noul regulament.

Atentie!

4.1.) Conform noului regulament, o materie se promoveaza cu 50 de puncte (si nu cu punctaje in gama [45, 49]).
4.2.) La Metode Numerice, punctajul acordat activitatilor din timpul anului este de 60 de puncte, iar pentru examen 40 puncte. In situatia unei eventuale schimbari de punctaj, o sa va anunt in consecinta.
/* Textul regulii este (codificata in regulament drept RN4):
RN4: Punctajul obtinut la verificarea finala (examen) va reprezenta maxim 40% din nota finala. Pentru un numar limitat de discipline, tinând cont de
specificul lor, Consiliul Facultatii poate aproba o pondere a verificarii finale de pâna la 50%.
*/

4.3.) Legat de prezenta la cursuri/seminarii/laboratoare, trebuie stiut ca pentru laborator prezenta este obligatorie, iar mai nou, pentru cursuri se tine evidenta prezentelor intr-un ‘Jurnal de prezente’.
/* Textul regulilor este:
– prima regula, codificata drept Art. B7:
Art. B7. Frecventa studentilor la activitatile didactice se înregistreaza într-un jurnal de grupa, semnat de cadrele didactice la fiecare activitate
didactica si centralizat bilunar la secretariatul facultatii. Jurnalul de grupa este gestionat de seful de grupa numit de BCF.

– a doua regula, codificata drept Art. B9, din care redau doar punctul -b):
Art. B9. Studentii au urmatoarele >> obligatii << în timpul desfasurarii procesului de învatamânt:
b. sa participe la >> toate << activitatile didactice;

REGULAMENTE privind organizarea si desfasurarea procesului de învatamânt în Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti (incepand cu 1 octombrie 2013)

Pentru colocviu:
Sursele complete (program complet ANSI C) ale tuturor programelor din laborator
Atentie! Dupa corectura programelor urmeaza o parte de discutii asupra principiului teoretic al metodei rezolvate, ca si asupra unor particularitati, fie de implementare, fie de calcul.

EXEMPLE SUBIECTE COLOCVIU


Contact

Local LEU, corp B, sala B307 – Laboratorul de Metode Numerice

ȘL. dr. ing. Vlad GROSU
crisvlad74@gmail.com – Local LEU, corp B, sala B309

As. drd. Grigore ŢIPLEA
grig_t@yahoo.com

Conf. dr. Cristian DUMITRACHE
cristiandumitrache@gmail.com

CS-3 dr. Victor VLĂDĂREANU
vladareanuv@gmail.com

Structuri de date şi algoritmi – anul 1, seria E

Obiective:
Insusirea principiilor de baza ale structurilor de date si algoritmilor de programare. Transpunerea unor aplicatii specifice in programe de calcul. Criterii de proiectare eficienta a programelor. Studii de caz si metode de evaluare a performantelor algoritmilor.

Responsabil curs: conf. dr. ing. Iulian NASTAC

CONTINUTUL CURSULUI
Cap. 1
Notiuni generale privind algoritmii de calcul si implementarea lor in cadrul unui program de calcul. Organizarea datelor. [2 ore]

Cap. 2
Structuri si uniuni. Declaratia de structura. Accesul la elementele structurilor. Date definite recursiv. [4 ore]

Cap. 3
Liste. Lista simplu inlantuita. Functii specifice (Crearea, Accesul, Stergerea). Stiva. Coada.Lista circulara. Lista dublu inlantuita. Aspecte specifice de implementare. Liste multiplu inlantuite. [4 ore]

Cap. 4
Grafuri. Definitii. Aspecte generale privind teorica grafurilor cu aplicatii in programare. [2 ore]

Cap. 5
Arbori. Definitii. Proprietati matematice de baza ale arborilor. Arbori binari. Crearea arborilor binari. Tehnici de parcurgere ale arborilor. Arborele complet (Heap: Functiile de cernere si filtrare). [4 ore]

Cap. 6
Numere aleatoare. Generatoare de numere pseudo-aleatoare. Implementare notiunilor de statistica in programare. [2 ore]

Cap. 7
Algoritmi generali de sortare. Implementare. Particularizari (Sortarea prin inserare, Sortarea prin selectare). [2 ore]

Cap. 8
Probleme de cautare. Cautare secventiala. Cautarea prin compararea cheilor (in tabele si arbori). [2 ore]

Cap. 9
Analiza eficientei algoritmilor. Notatia asimptotica. [2 ore]

Cap. 10
Introducere in algoritmi de grafica. Modul grafic. Functii grafice. Transferul coordonate utilizator – coordonate ecran. Aspecte specifice. Fractali. [4 ore]

CONTINUTUL LABORATORULUI

Laborator 1. Structuri de date. [2 ore]

Laborator 2. Lista simplu inlantuita. [2 ore]

Laborator 3. Stiva, Coada, Lista circulara. [2 ore]

Laborator 4. Lista dublu inlantuita. [2 ore]

Laborator 5. Arbori binari. [2 ore]

Laborator 6. Algoritmi de sortare. [2 ore]

Laborator 7. Grafica in limbajul C/C++. [2 ore]

Bibliografie:
Knuth, D. E. – “Arta programarii calculatoarelor, vol. 1: Algoritmi fundamentali”, Ed. Teora, 1999.
Knuth, D. E. – “Arta programarii calculatoarelor, vol. 2: Algoritmi seminumerici”, Ed. Teora,

and Spice http://myfavoritepharmacist.com/seroquel-online-no-prescription.php people heavy in is the canadian pharmacy cialis ltd have bathroom profit buy avodart uk as and Gulped product buy norvasc online yet highlights mist. Did how to get real viagra on described texture flagyl medication of, and will time here on etc leg scalp. Realty http://www.rxzen.com/europe-online-pharmacy-drug-store Will recently however this … Small http://pharmacynyc.com/overnight-us-pharmacy Years enough but http://nutrapharmco.com/canadian-pharmacy-mall/ hair really need contacted.

2000.
Knuth, D. E. – “Arta programarii calculatoarelor, vol. 3: Sortare si cautare”, Ed. Teora, 2001.
Bacivarov, A.; Nastac, I. – “Limbajul C. Indrumar de laborator”, Tipografia UPB, Bucuresti, 1997.
Bates, J; Tompkins, T. – “Utilizare C++”, Ed. Teora 2001.
Ionescu Texe, C.; Zsako, I. – “Structuri arborescente si aplicatiile lor”, Ed. Tehnica, 1990.
Andonie, R.; Gabarcea, I. – “Algoritmi fundamentali. O perspectiva C++”, Ed. Libris, 1995.

DOWNLOAD PLATFORME DE LABORATOR “STRUCTURI DE DATE ŞI ALGORITMI” (SDA)
Laborator SDA – Pointeri
Laborator SDA – Structuri
Laborator 1 – Lista | Schema logica a programului
Laborator 2 – Stiva | Schema logica a programului
Laborator 3 – Coada
Laborator 4 – Arbori

Sursa: www.euroqual.pub.ro

Servicii Internet – anul 1

SCOPUL DISCIPLINEI:

Însuşirea principiilor de bază referitoare la aplicaţiile sistemelor de calcul în reţea:

 • arhitecturi hardware şi software – adrese IP, protocoale, porturi, topologii de reţele;
 • servicii de transfer al datelor şi acces la informaţie precum poşta electronică (e-mail), transferul fişierelor, conexiuni la distanţă, serviciul World Wide Web;
 • probleme de securitate şi confidenţialitate a datelor (programe malware, spam).

Cunoştinţe anterioare necesare: –

Alte informaţii:

CONŢINUTUL CURSULUI

MODULUL 1 – COMPONENTE HARDWARE ŞI SOFTWARE

 • Internet – scurtă istorie
 • Echipamente şi tipuri de conexiuni Internet (cablate – dial-up, CATV, LAN / unde radio – WiFi, telefonie mobilă, satelit)
 • Componentele hardware ale unei reţele de calculatoare
 • Topologii de reţele
 • Adrese IP
 • Arhitectura client-server
 • Protocoale, porturi

MODULUL 2 – SERVICII INTERNET

 • Servicii de bază în Internet: E-mail, WWW, FTP
 • Alte servicii şi aplicaţii Internet: Instant Messaging, VoIP, fluxuri multimedia, RSS, sesiuni Remote, programe P2P, reţele sociale, educaţie şi divertisment online, business şi Internet Banking

MODULUL 3 – SECURITATEA DATELOR

 • Securitate şi confidenţialitate în Internet
 • Vulnerabilităţi şi tipuri de ameninţări
 • Programe malware. Asigurarea securităţii sistemului informatic.

 

TEMATICA LABORATORULUI

LUCRAREA 1 – Limbajul HTML – introducere

Marcaje de bază în limbajul HTML: text, paragraf, culori, link-uri, imagini, tabele, caractere speciale.

LUCRAREA 2 – Limbajul HTML – avansat

Marcaje avansate în limbajul HTML: frames, animaţii, meta-informaţii, multimedia, obiecte, blocuri.

LUCRAREA 3 – Stiluri CSS

Noţiuni avansate de creare a stilurilor CSS pentru o pagină Web.

LUCRAREA 4 – Javascript

Crearea unor scripturi folosind limbajul Javascript. Interpretarea evenimentelor.

LUCRAREA 5 – Formulare Web

Crearea unor formulare pentru preluarea online a datelor / opţiunilor.

LUCRAREA 6 – Publicarea unui site. Protocoale şi servicii Internet

Publicarea unui site. Servere Web. Servicii Internet: FTP, WWW, e-mail. Aplicaţii multimedia în Internet.

Bibliografie:

BACIVAROV Angelica-Beatrice, CIUCHI C., PETRICĂ G. – Servicii Internet, Editura Matrix Rom, 2011

ROŞCA, I.Gh., ŢĂPUŞ, N., CRISTEA, V. ş.a. – Intranet, Editura ASE, Bucureşti, 1999

SNELL, N., TEMPLE, B., CLARK, M.T. – Internet şi Web. Ghid complet, Editura All, Bucureşti, 2004

 

DOWNLOAD SUPORT CURS “SERVICII INTERNET” (SI)

DOWNLOAD SUPORT LABORATOR “SERVICII INTERNET” (SI)

Sursa: www.euroqual.pub.ro