Management, Contabilitate şi Finanţe

Management Contabilitate si Finante Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti
Management Contabilitate si Finante Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti

UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIEŞTI
DEPARTAMENTUL DE MANAGEMENT, CONTABILITATE ŞI FINANŢE

B-dul Bucureşti, Nr. 39, Ploieşti, cod 100680
Tel: +40 244 573171/int.260, 183

PREZENTAREA GENERALĂ A DEPARTAMENTULUI
Departamentul de Management, Contabilitate şi Finanţe  s-a constituit iniţial drept Catedra de Economie Politică, din anul 1995 a funcţionat sub denumirea de Economie, Finanţe şi Contabilitate.
Începând din 01.05.2005 Catedra de Finanţe, Contabilitate şi Analiză economică s-a desprins din Catedra de Economie, Finanţe şi Contabilitate.

BIROUL CATEDREI

 • Lect. univ. dr. Alexandru Gheorghe – Director Departament
 • Prof. univ. dr. Catalin Popescu
 • Conf. univ.dr. Mirela MATEI

Departamentul are următoarele obiective principale:

 • organizarea şi desfăşurarea activităţilor didactice aferente specializărilor Finanţe şi Bănci şi Contabilitate şi informatică de gestiune;
 • oferă condiţii pentru a satisface cerinţele referitoare la însuşirea de către studenţi a tematicii disciplinelor economice înscrise în planurile de invăţămant ale specializărilor existente în universitatea noastră;
 • coordonarea şi îndrumarea activităţii de cercetare ştiinţifică a studenţilor;
 • să realizeze proiecte locale, regionale, naţionale şi internaţionale care implică problematica ştiinţelor economice, prin forţe proprii sau cooperare cu alţi parteneri interesaţi;
 • asigură consultanţa necesară în probleme economice la solicitarea celorlalte catedre din Universitate;
 • să asigure, la cerere, pregătirea de specialitate şi perfecţionarea personalului didactic din învăţământul primar din judeţul Prahova şi limitrofe acestuia;
 • să organizeze cursuri postuniversitare şi de masterat în profil;
 • să motiveze cercetarea individuală şi colectivă a membrilor catedrei şi asigurarea condiţiilor pentru valorificarea prin diferite forme (sesiuni ştiinţifice, simpozioane), inclusiv Buletinul Ştiinţific UPG seria Ştiinţe Economice.

CADRE DIDACTICE

 1. Lect. univ. dr. Alexandru Gheorghe – Director Departament
 2. Prof. univ. dr. Catalin Popescu
 3. Conf. univ.dr. Ivan Mihail Vicenţiu
 4. Conf. univ. dr. Burada Corneliu
 5. Conf. univ.dr. Matei Mirela
 6. Lect. univ. dr. Mihaela Albu
 7. Lect. univ. dr. Ileana Gheorghe
 8. Lector univ. dr. Oprea (Gogot) Gabriela
 9. Lect. univ.dr. Salceanu Alexandru
 10. Lect. univ.dr. Straoanu Boni Mihaela
 11. Lect. univ.dr. Iov Daniela Rodica
 12. Lector univ. dr. Simona Popa
 13. Lect. univ.dr. Tegledi Monica
 14. Lect. univ.drd. Zefinescu Carmen
 15. Lect. univ.dr. Haralambie George Alin
 16. Lect. univ.dr. Teodorescu Cristian
 17. Lector univ. drd. Vasile Ruset
 18. Lect. univ.drd. Tatu Maria
 19. Lect. univ.drd. Fumea Vasile
 20. Sef lucr. dr. Mihaela Oprea-Ciopi
 21. As. univ. drd. Mihaela Otelea
 22. Prep. univ. Voica Marian Cătălin
  Personal tehnico-administrativ:

 • Referent: Carnaru Daniela

CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ

S-a desfăşurat şi se desfăşoară în cadrul proiectelor individuale şi colective valorificate, în principal, prin:

 • cursuri universitare editate în universitate, în edituri locale şi centrale;
 • colaboratori la reviste de specialitate din ţară şi străinătate;
 • participarea la sesiuni ştiinţifice organizate în universitatea noastră sau în alte centre universitare;
 • editarea Buletinului U.P.G. seria Ştiinţe Economice

Membrii departamentului sunt antrenaţi şi în realizarea unor priecte de cercetare ca urmare a solicitării Institutelor Centrale de Cercetări Economice sau diferitilor agenţi economici locali sau regionali.
Colectivul departamentului asigură iniţierea studenţilor în cercetarea ştiinţifică, inclusiv sprijinul în vederea întocmirii şi susţinerii de referate şi comunicări ştiinţifice prin forţe proprii sau în colaborare cu personalul didactic.