Servicii Internet – anul 1

SCOPUL DISCIPLINEI:

Însuşirea principiilor de bază referitoare la aplicaţiile sistemelor de calcul în reţea:

 • arhitecturi hardware şi software – adrese IP, protocoale, porturi, topologii de reţele;
 • servicii de transfer al datelor şi acces la informaţie precum poşta electronică (e-mail), transferul fişierelor, conexiuni la distanţă, serviciul World Wide Web;
 • probleme de securitate şi confidenţialitate a datelor (programe malware, spam).

Cunoştinţe anterioare necesare: –

Alte informaţii:

CONŢINUTUL CURSULUI

MODULUL 1 – COMPONENTE HARDWARE ŞI SOFTWARE

 • Internet – scurtă istorie
 • Echipamente şi tipuri de conexiuni Internet (cablate – dial-up, CATV, LAN / unde radio – WiFi, telefonie mobilă, satelit)
 • Componentele hardware ale unei reţele de calculatoare
 • Topologii de reţele
 • Adrese IP
 • Arhitectura client-server
 • Protocoale, porturi

MODULUL 2 – SERVICII INTERNET

 • Servicii de bază în Internet: E-mail, WWW, FTP
 • Alte servicii şi aplicaţii Internet: Instant Messaging, VoIP, fluxuri multimedia, RSS, sesiuni Remote, programe P2P, reţele sociale, educaţie şi divertisment online, business şi Internet Banking

MODULUL 3 – SECURITATEA DATELOR

 • Securitate şi confidenţialitate în Internet
 • Vulnerabilităţi şi tipuri de ameninţări
 • Programe malware. Asigurarea securităţii sistemului informatic.

 

TEMATICA LABORATORULUI

LUCRAREA 1 – Limbajul HTML – introducere

Marcaje de bază în limbajul HTML: text, paragraf, culori, link-uri, imagini, tabele, caractere speciale.

LUCRAREA 2 – Limbajul HTML – avansat

Marcaje avansate în limbajul HTML: frames, animaţii, meta-informaţii, multimedia, obiecte, blocuri.

LUCRAREA 3 – Stiluri CSS

Noţiuni avansate de creare a stilurilor CSS pentru o pagină Web.

LUCRAREA 4 – Javascript

Crearea unor scripturi folosind limbajul Javascript. Interpretarea evenimentelor.

LUCRAREA 5 – Formulare Web

Crearea unor formulare pentru preluarea online a datelor / opţiunilor.

LUCRAREA 6 – Publicarea unui site. Protocoale şi servicii Internet

Publicarea unui site. Servere Web. Servicii Internet: FTP, WWW, e-mail. Aplicaţii multimedia în Internet.

Bibliografie:

BACIVAROV Angelica-Beatrice, CIUCHI C., PETRICĂ G. – Servicii Internet, Editura Matrix Rom, 2011

ROŞCA, I.Gh., ŢĂPUŞ, N., CRISTEA, V. ş.a. – Intranet, Editura ASE, Bucureşti, 1999

SNELL, N., TEMPLE, B., CLARK, M.T. – Internet şi Web. Ghid complet, Editura All, Bucureşti, 2004

 

DOWNLOAD SUPORT CURS “SERVICII INTERNET” (SI)

DOWNLOAD SUPORT LABORATOR “SERVICII INTERNET” (SI)

Sursa: www.euroqual.pub.ro

Leave a Reply