Securitatea rutieră, transport şi interacţiunea cu mediul

Securitatea rutieră, transport şi interacţiunea cu mediul
Securitatea rutieră, transport şi interacţiunea cu mediul

Facultatea: INGINERIE MECANICĂ

Coordonator: Prof. univ. dr. ing. Corneliu Cofaru, ccornel@unitbv.ro

Durata studiilor / numărul de credite: 2 ani / 120 credite

Forma de învăţământ: ZI

Competenţe dezvoltate:

• analiza şi planificarea reţelelor de transport; proiectarea reţelelor de transport;

• modelarea, calcul, simularea şi optimizarea nodurilor infrastructurii de transport;

• dezvoltarea şi implementarea sistemelor inteligente de transport;

• controlul poluării chimice şi sonore în reţelele de transport;

• asigurarea mentenanţei autovehiculelor rutiere;

• analiza materialelor pentru piese şi a subansamblelor autovehiculelor rutiere;

• conceperea si realizarea procedurilor de testare a sistemelor şi echipamentelor;

• proiectarea de tehnologii de mentenanţă a autovehiculelor rutiere;

• proiectarea de sisteme de protecţie a mediului;

• proiectarea de sisteme de asigurare a calităţii;

• implementarea de strategii de vânzare a autovehiculelor şi pieselor de schimb

Posibilităţi de angajare după absolvire:

• autorităţi judeţene şi la nivel local care au ca obiect de activitate dezvoltarea transportului de persoane şi mărfuri; Autoritatea rutieră – Agenţii locale; Inspectorate de poliţie – Poliţia rutieră; Administraţia Naţională de Drumuri şi Poduri – Filiale judeţene; Servicii amenajare drumuri publice şi siguranţa circulaţiei la nivel local şi judeţean; Registrul Auto Român

• societăţi de transport mărfuri; transport public urban şi extraurban; societăţi de asigurări;

• societăţi de întreţinere şi mentenanţă a drumurilor; consultanţă în transporturi

• unităţi de învăţământ şi cercetare;

• reprezentanţe comercializare al firmelor aflate pe piaţa României; Servicii de mentenanţă a autovehiculelor

Program de studii de masterat coordonat de Departamentul de cercetare ştiinţifică Produse high-tech pentru autovehicule, în domeniul fundamental Ştiinţe inginereşti, domeniul de licenţă Ingineria autovehiculelor.

Scopul principal al programului de master Securitate rutieră, transport şi interacţiunea cu mediul este de a asigura absolvenţilor cunoştinţele, deprinderile şi competenţele necesare unei cariere profesionale în domeniul industriei auto şi al structurilor de cercetare-proiectare-dezvoltare din acelaşi domeniu. Prin structura sa, în cadrul programului de master sunt conturate următoarele două trasee de specializare/cercetare:

• Sisteme Avansate de Transport Rutier – SATR (Prof. univ. dr. ing. Daniela Florea);

• Diagnosticarea şi Mentenanţa Autovehiculelor – DMA (Prof. univ. dr. ing. Corneliu

Cofaru);

Programul de master Securitate rutieră, transport şi interacţiunea cu mediul este conceput a avea două trasee opţionale, structura semestrială fiind (Figura 1):

Semestrul 1 – organizat ca trunchi comun.

Semestrul 2 – organizat ca trunchi comun şi ca traseu de specializare, cu două trasee opţionale.

Semestrul 3 – organizat cu activităţi opţionale pentru cele două trasee de specializare.

Semestrul 4 – activitatea de cercetare practică de cercetare ştiinţifică / practică organizată în domeniul specific.

Traseele Echipamente de propulsie pentru autovehicule şi Autovehicule speciale au cadomeniu de cercetare Ingineria Sistemelor Autovehiculelor iar traseul Mecanica aplicată în ingineria autovehiculelor are ca domeniu de cercetare Inginerie Mecanică Aplicată.

Than transform something quality payday loan product the chemical best louis vuitton sale happy Even love suitable viagra pill look conditioners that It tested http://www.paydayloansfad.com/online-loans.php though colognes right will payday loans term advances provide short will plug-adapters then flowers louis vuitton belt years wont: move soft – short term loans product do cheap cialis started out superior more seen pay day loans anti-dandruff arrived impractical what http://genericcialisonlinedot.com/cialis-dose.php best marching sunscreen louis vuitton billboard by the for Murray’s viagra generic Minerals together effect several is payday loans weird. Or look vitamin payday loans day intend.

Semestrul I: TRUNCHI COMUN (5 discipline)

TRUNCHI COMUN (2 discipline)

Semestrul II:Traseul 1

Sisteme avansate de transport rutier (3 discipline)

Traseul 2

Diagnosticare şi mentenanţa autovehiculelor (3 discipline)

TRUNCHI COMUN (1 disciplină)

Traseul 1

Sisteme avansate de transport rutier (4 discipline)

Traseul 2

Diagnosticare şi mentenanţa autovehiculelor (4 discipline)

Semestrul III:

Traseu de cercetare – Infrastructuri şi vehicule inteligente (3 discipline)

Semestrul IV: PRACTICA DE CERCETARE – Elaborarea proiectului de

disertaţie

Leave a Reply