Modelare, Analiză Economică şi Statistică

Modelare Analiza Economica si Statistica Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti
Modelare Analiza Economica si Statistica Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti

UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIESTI
DEPARTAMENTUL MODELARE, ANALIZA ECONOMICA SI STATISTICA

B-dul Bucuresti, Nr. 39, Ploiesti, Cod 100680,
Tel.: +40 244 573171 298
Fax: +40 244 575847, E-mail: meig@upg-ploiesti.ro

Prezentarea generala a departamentului:

Departamentul de Modelare, Analiza Economica si Statistica a fost înfiintata la data de 6.06.2011 prin Ordin al Rectorului UPG Ploiesti.
Departamentul a preluat disciplinele de specialitate de la Catedra de Matematica si Informatica de Gestiune, la care s-au adaugat discipline si titulari de la Catedra de Finante, Contabilitate si Analiza Economica.

Biroul Departamentului:

Cadre Didactice:

Personal tehnico-administrativ:

  • Secretar catedra: Daniela Carnaru

Leave a Reply