Metode numerice – anul 2

Despre

Anunţuri

Orar

Materiale de studiu

Informaţii

Contact


METODE NUMERICE – scurtă prezentare

 

 • Face parte în mod firesc din trunchiul comun de Programare şi IT care începe în anul 1 şi se încheie în anul 4 (în funcţie de specializarea urmată);
 • Cunoştinţele necesare privind limbajul de programare (C) sunt la nivel cel mult mediu;
 • Contribuie la formarea gândirii algoritmice, proces mai general început în anul 1 (Programarea Calculatoarelor, Structuri de Date şi Algoritmi);
 • Fixează aplicativ limbajul C (programare structurată) continuând disciplinele aparţinând trunchiului de Programare din anul 1 amintite anterior;
 • Printr-o abordare inginerească susţine pregătirea multi-disciplinară pe care un absolvent de Electronică trebuie să o aibă. Orice produs clasificat drept hardware are obligatoriu o parte software (denumită ‘firmware’) care îi susţine funcţionarea;
 • Permite utilizarea şi adaptarea algoritmilor oriunde există un mediu (sistem) de calcul. Chiar dacă există biblioteci matematice care pot atinge şi domeniul Computational Mathematics, odată cunoscute detaliile algoritmilor predaţi oricine are libertatea de mişcare în orice situaţie (e.g. bibliotecile pot să nu fie open-source);
 • Orice aplicaţie de conducere de proces (indiferent de limbajul de programare folosit) cuprinde fazele: preluare de parametri, prelucrare cu metode numerice şi elaborarea strategiei de conducere;
 • Oferă cunoştinţe computaţionale necesare pentru fuziunea informaţiei;
 • Asigură baza matematică necesară aplicaţiilor de inteligenţă artificială;
 • Oferă o introducere în algoritmii de optimizare necesari prelucrării datelor pentru toate trunchiurile de specializare din ETTI.


Anunţuri

Rezultate lucrare verificare, 16 Ianuarie 2016
Seria A
Seria B
Seria E
Seria F

5 ianuarie 2016
Planificarea testului 1 de verificare la MN
MN_planificare_testVerificare


Orar

Orar 2015-2016

Orar complet: www.electronica.pub.ro/index.php/anunturi/orar


Materiale de studiu

DOWNLOAD PLATFORME DE LABORATOR “METODE NUMERICE” (MN)

DOWNLOAD CURS “METODE NUMERICE” (MN)

DOCUMENTATIE LIMBAJ C:
Tutorial (260 KB)
Bibliografie (711 KB): Kernighan, Ritchie – The C Programming Language, editia 1 (engleza si romana) şi editia a 2-a (engleza)

TOOLS

 • Code::Blocks este un mediu integrat de dezvoltare open-source (bazat pe licenta GPL v3), cross-platform. Platforme suportate: Linux, Mac, Windows. Asigură suport de compilare paralelă, pentru platforme hardware multi-core. Poate importa proiecte Dev-C++.
  Download: www.codeblocks.org/downloads/binaries
 • DevC++ 5.4 (23.7 MB) | DevC++ 5.71 (60.1 MB)


Informaţii

Pentru anul 2, materia Metode Numerice este anul acesta prevăzută cu “verificare pe parcurs“.

Conform regulamentului de desfăşurare a activităţilor didactice, pentru o astfel de materie:
– nu se poate aloca ultimului test de verificare la curs mai mult de 20 puncte;
– încheierea activităţii pentru această materie trebuie facută înainte de sesiune;
– punctajele obţinute se transformă în notă (deci materia intră în media semestrului 1).

Pentru a respecta prima impunere, la curs vor fi programate două teste, fiecare în valoare de 20p. Primul test la curs este programat pentru săptămâna 7, iar cel de-al doilea pentru ultima săptămână. În cazul în care este nevoie, vom face o programare a acestor teste, specificând zilele, sălile şi orele la care vor fi susţinute.

Pentru a trece materia, trebuie obţinute minim 50 puncte (>= 50p), cu condiţia participării la toate activităţile aferente materiei.

Punctajele acordate sunt:
– laborator: 60p, format din {testele de activitate, temele de casă, colocviul de încheiere};
– curs: 40p, care se acumulează pe baza celor două teste la curs, menţionate ulterior.

Curs

1) Nu exista pentru aceasta materie examen in sesiune.

2) Pe parcursul semestrului curent, la curs vor fi doua teste. Acestea sunt impuse de tipul materiei, care conform planului de învatamânt este clasificata drept ‘cu verificare pe parcurs‘. Fiecare dintre cele doua teste va fi notat cu 20p.

3) Regula de trecere a celor doua teste: indiferent de punctajul obtinut la primul test, materia acoperita de cel de-al doilea este jumatate de curs (ulterioara primului test). Pentru nici unul dintre teste nu se adopta regula ‘tip partial, prin care trecerea se conditioneaza de obtinerea unui anumit punctaj minim impus.

4) Regula de obtinere a calificativului de trecere: obtinerea a minim 50p (= 50), prin adunarea tuturor punctelor obtinute, conform activitatilor programate pentru aceasta materie (curs: 40p, laborator: 60p).

Laborator

1) Laboratorul se sutine cu semigrupa, in saptamani impare (de tip 1 si 3) si pare (de tip 2 si 4).
Prezenta la acest laborator este obligatorie. O absenta este eliminatorie, in sensul ca studentul pierde dreptul de a sustine colocviul (verificarea de incheiere a laboratorului), si deci implicit si dreptul de a se prezenta la examen.

2) Cateva observatii legate de modalitatea de recuperare:
2.1. Nu se poate oferi timp pentru recuperari, decat in timpul celor 2 saptamani cat dureaza o lucrare de laborator (lucrarile se schimba la fiecare 2 saptamani).
2.2. Recuperările se fac obligatoriu doar cu asistentul cu care ati inceput laboratorul, conform cu orarul prezentat de acesta si evident in concordanta cu propriul vostru orar.
2.3. La orice fel de recuperare se accepta maxim 2 studenti veniti de la alte subgrupe. Sala de laborator ofera conditii de lucru doar in limita a 14 studenti (13 statii de lucru; se accepta doar o singura statie cu 2 studenti). In cazul in care nu exista statie libera, este decizia laborantului daca accepta sau nu studenti peste aceasta capacitate.
2.4. Pentru recuperarea unei lucrari oarecare nu se accepta un numar de studenti peste capacitatea de lucru utila a salii B307. Capacitatea salii B307 este de 14 locuri (se lucreaza individual; doar in mod exceptional se accepta o singura statie cu 2 studenti si doar pentru cazurile de recuperare).
2.5. Prioritara ca prezenta este semigrupa care sustine laboratorul in acel moment, conform orarului. Studentii la recuperare vor putea fi primiti in sala doar dupa ce s-au rezervat locuri pentru semigrupa curenta, in limita locurilor ramase neocupate.
2.6. Incercati sa nu lasati recuperarea pe ultima saptamana, si mai ales pe ultimele zile ale ultimei saptamani alocate unei lucrari!
2.7. Mare grija! Avand in vedere observatiile de mai sus, modalitatea de recuperare adoptata de fiecare dintre voi nu trebuie, evident, sa intre in conflict cu regula de prezenta (vezi 1), conform careia o absenta este eliminatorie.

Conventia existenta intre laboranti impune fiecaruia de a-si rezolva problemele studentilor apartinand semigrupelor proprii, impreuna cu acestia. Din acest motiv, nu se accepta la recuperare/colocviu decat studenti apartinand semigrupelor rezervate aceluiasi laborant, conform orarului, si in limita locurilor ramase libere in sala de laborator. Asadar, oricare laborant va accepta la recuperare/colocviu doar studenti ai semigrupelor la care el este titular, conform orarului.

3) Pentru colocviul de laborator trebuie sa va hotarati asupra variantei de verificare (cu sau fara indrumar).
Limita pentru alegerea uneia sau alteia dintre cele doua variante este ultima intalnire de laborator. Pentru a lua o hotarare in cunostinta de cauza, studiati exemplele de colocviu, postate mai jos in aceasta pagina.

4) Cateva prevederi din noul regulament.

Atentie!

4.1.) Conform noului regulament, o materie se promoveaza cu 50 de puncte (si nu cu punctaje in gama [45, 49]).
4.2.) La Metode Numerice, punctajul acordat activitatilor din timpul anului este de 60 de puncte, iar pentru examen 40 puncte. In situatia unei eventuale schimbari de punctaj, o sa va anunt in consecinta.
/* Textul regulii este (codificata in regulament drept RN4):
RN4: Punctajul obtinut la verificarea finala (examen) va reprezenta maxim 40% din nota finala. Pentru un numar limitat de discipline, tinând cont de
specificul lor, Consiliul Facultatii poate aproba o pondere a verificarii finale de pâna la 50%.
*/

4.3.) Legat de prezenta la cursuri/seminarii/laboratoare, trebuie stiut ca pentru laborator prezenta este obligatorie, iar mai nou, pentru cursuri se tine evidenta prezentelor intr-un ‘Jurnal de prezente’.
/* Textul regulilor este:
– prima regula, codificata drept Art. B7:
Art. B7. Frecventa studentilor la activitatile didactice se înregistreaza într-un jurnal de grupa, semnat de cadrele didactice la fiecare activitate
didactica si centralizat bilunar la secretariatul facultatii. Jurnalul de grupa este gestionat de seful de grupa numit de BCF.

– a doua regula, codificata drept Art. B9, din care redau doar punctul -b):
Art. B9. Studentii au urmatoarele >> obligatii << în timpul desfasurarii procesului de învatamânt:
b. sa participe la >> toate << activitatile didactice;

REGULAMENTE privind organizarea si desfasurarea procesului de învatamânt în Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti (incepand cu 1 octombrie 2013)

Pentru colocviu:
Sursele complete (program complet ANSI C) ale tuturor programelor din laborator
Atentie! Dupa corectura programelor urmeaza o parte de discutii asupra principiului teoretic al metodei rezolvate, ca si asupra unor particularitati, fie de implementare, fie de calcul.

EXEMPLE SUBIECTE COLOCVIU


Contact

Local LEU, corp B, sala B307 – Laboratorul de Metode Numerice

ȘL. dr. ing. Vlad GROSU
crisvlad74@gmail.com – Local LEU, corp B, sala B309

As. drd. Grigore ŢIPLEA
grig_t@yahoo.com

Conf. dr. Cristian DUMITRACHE
cristiandumitrache@gmail.com

CS-3 dr. Victor VLĂDĂREANU
vladareanuv@gmail.com

Leave a Reply