Litere şi Ştiinţe

Litere si Stiinte Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti
Litere si Stiinte Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti

Conducere

 
Decan
 Conf. univ. dr. Anca Mihaela DOBRINESCU
Tel: +40 244 573171/293
Fax: +40 244 575847
E-mail: adobrinescu@upg-ploiesti.ro
Program de audienţe: 
 
Prodecan
 Prof. univ. dr. ing. Vasile DUMITRESCU 
Tel: +40 244 573171/281
Fax: +40 244 575847
E-mail: vdumi@upg-ploiesti.ro
 Program de audienţe:
 
Prodecan
 Conf. univ. dr. Arleen Nerissa IONESCU
Tel: +40 244 573171/293
Fax: +40 244 575847
E-mail: anionescu@upg-ploiesti.ro
 Program de audienţe:
 
Prodecan
Conf. univ. dr. Monica VLĂDOIU
Tel: +40 244 573171/293
Fax: +40 244 575847
E-mail:
Program de audienţe:
 
Secretariat facultate
 
Secretar şef
 Angelica Vica
 Telefon: +40-244-575661   Fax +40-244-575 847
 
Secretar
 Nicoleta Florea
 Telefon: +40-244-575661   Fax +40-244-575 847
 
Secretar
 Ştefania Carmen Ion
 Telefon: +40-244-575661   Fax +40-244-575 847
 
Secretar
 Anca Păiş
 Telefon: +40-244-575661   Fax +40-244-575 847
 
Consiliul Facultăţii
 
1. Prof. univ. dr. Albu Gabriel
2. Prof. univ. dr. ing. Dumitraşcu Liviu
3. Prof. univ. dr. ing. Dumitrescu Vasile (Prodecan)
4. Prof. univ. dr. Stan Emil (Director departament Ştiinţele Educaţiei)
5. Conf. univ. dr. Dobrinescu Anca Mihaela (Decan)
6. Conf. univ. dr. Marinoiu Cristian
7. Conf. univ. dr. Calcan Gheorghe
8. Conf. univ. dr. Enache Roxana
9. Conf. univ. dr. Ionescu Arleen (Prodecan)
10. Conf. univ. dr. Moise Gabriela (Director departament Tehnologia Informaţiei, Matematică şi Fizică)
11. Conf. univ. dr. Pascu Mihai Rafail
12. Conf. univ. dr. ing. Vlădoiu Monica (Prodecan)
13. Conf. univ. dr. Toma Irina (Director departament Filologie)
14. Lector univ. dr. Dulgheru Mirela
15. Lector univ. dr. Dumitru Elena
16. Lector univ. dr. Farias Adelina
17. Lector univ. dr. Ilie Loredana
18. Lector univ. dr. Neagu Ionela
19. Lector univ. dr. Nica Marius
20. Lector univ. dr. Rînciog Diana
21. Lector univ. dr. Safta Cristina
22. Lector univ. dr. Săftoiu Răzvan
23. Lector univ. dr. Suditu Mihaela
24. Lector univ. dr. Vieriu Eufemia
25. Asist. univ. Ioniţă Liviu
26. Prep. univ. Roşca Alina
 
1. Boştină Florentina Alina – student
2. Chironeţ Alin Georgian – student
3. Chiţu Cristina – student
4. Ion Daniel Victor – student
5. Ionescu Bianca – student
6. Ioniţă Adina – student
7. Istrate Silvia Alina – student
8. Oprescu Livia – student
9. Pîrlea Marilena Lenuţa – student
Studii universitare
 
LICENŢĂ
 
Învăţământ de zi
 
Limbă şi literatură (3 ani)
 
Ştiinţele educaţiei (3 ani)
Pedagogie
Pedagogia învăţământului primar şi prescolar
 
Informatică (3 ani)
Informatica
 
Matematică (3 ani)
Matematica
 
Chimie (3 ani)
Chimie
 
Învăţământ deschis la distanţă şi cu frecvenţă redusă
 
Limbă şi literatură (3 ani)
Limba şi literatura română şi limba şi literatura engleză
 
Ştiinţele educaţiei (3 ani)
Pedagogia învăţământului primar şi prescolar
 
 
MASTERAT
 
Limbă şi literatură
 
Studii culturale româneşti în context european (SCRCE), 4 semestre
Concepte şi strategii de comunicare interculturală (CSCI), 4 semestre 
 
Ştiinţele educaţiei
 
Management educaţional şi integrare europeană (MEIE), 4 semestre
Consiliere şcolara şi dezvoltarea carierei (CSDC), 4 semestre
Didactică şi didactici de specialitate (DD), 4 semestre
 
Informatică
 
Tehnologii avansate pentru prelucrarea informaţiei (TAPI), 4 semestre

Leave a Reply