Inginerie Mecanică

Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti
Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti

DATE DE CONTACT
UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIEŞTI
DEPARTAMENTUL DE INGINERIE MECANICA

B-dul BUCUREŞTI, Nr. 39, PLOIEŞTI
el.:+40-244-573171/int. 254, 120, 137, 138, 139, 140, 189, 198, 276, 213, 167, 190, 276, 286
Fax: +40-244-575847
http://www.upg-ploiesti.ro

PREZENTARE GENERALĂ A DEPARTAMENTULUI
Departamentul de Inginerie Mecanică (DIM) a luat ființă în anul 2011, prin reunirea catedrelor Tehnologii de Fabricare şi Management Industrial (TFMI), Discipline Mecanice Generale (DMG) şi Utilaj Petrolier şi Petrochimic.
Departamentul are următoarele obiective principale:
• Creşterea eficienţei şi competitivităţii procesului didactic.
• Adaptarea permanentă a ofertei educaţionale la piaţa forţei de muncă.
• Dezvoltarea activităţilor de cercetare ştiinţifică, în concordanţă cu priorităţile definite în planul strategic al universităţii, la nivel naţional şi european.
• Promovarea unui sistem eficient de management în cadrul departamentului.
• Asigurarea unui climat adecvat pentru dezvoltarea şi perfecţionarea profesională a cadrelor didactice din departament.
Departamentul asigură, atât prin cursuri de specialitate de un înalt nivel ştiinţific, cât şi printr-o bază materială modernă dotată cu tehnică de calcul, desfăşurarea performantă a activităţilor universitare. Manualele editate de cadrele didactice din departament sunt folosite şi de specialiştii care lucrează în proiectarea, cercetarea şi 1 utilajului petrolier şi petrochimic.
Un loc aparte îl ocupă cercetarea ştiinţifică a membrilor departamentului. Această activitate abordează teme cerute de uzinele constructoare, şantierele petroliere şi combinatele petrochimice şi este concretizată prin finalizarea contractelor de cercetare ştiinţifică, publicarea unui număr mare de articole în reviste de specialitate, brevete de invenţii şi elaborarea tezelor de doctorat.
Şi în viitor, membrii departamentului sunt dornici să se implice în rezolvarea oricăror probleme solicitate de industria petrolieră şi petrochimică. Departamentul de Inginerie Mecanica este condus de Consiliul Facultăţii de Inginerie Mecanică şi Electrică, iar între şedinţele Consiliului, de Consiliul Departamentului.
 
CONSILIUL DEPARTAMENTULUI:
 • Prof. dr. ing. Nae Ion– director departament, inae@upg-ploiesti.ro
 • Prof. dr.ing. Pupăzescu Alexandru – pal@upg-ploiesti.ro
 • Prof.dr.ing. Petrescu Marius Gabriel – pmarius@upg-ploiesti.ro
 • Conf.dr.ing. mat. Pană Ion – ion.pana@upg-ploiesti.ro
 • Conf.dr.ing. Rîpeanu Răzvan – rripeanu@upg-ploiesti.ro
MEMBRII DEPARTAMENTULUI
1. Prof. univ. dr. ing. Bădoiu Dorin George -badoiu@upg-ploiesti.ro
2. Prof. univ. dr. ing. Eparu Ion- ieparu@upg-ploiesti.ro
3. Prof. univ. dr. ing. Grigore Niculae- ngrigore@upg-ploiesti.ro
4. Prof. univ. dr. ing. Minescu Mihail -mminescu@upg-ploiesti.ro
5. Prof. univ. dr. ing. Nae Ion – inae@upg-ploiesti.ro
6. Prof. univ. dr. ing. Petrescu Gabriel Marius- pmarius@upg-ploiesti.ro
7. Prof. univ. dr. ing. Pupăzescu Alexandru- pal@upg-ploiesti.ro
8. Prof. univ. dr. ing. Ulmanu Vlad – vulmanu@upg-ploiesti.ro
9. Prof. univ. dr. ing. Vasilescu Şerban Nicolae – vserban@upg-ploiesti.ro
10. Prof. univ. dr. ing. Zecheru Gheorghe – gzecheru@upg-ploiesti.ro
11. Conf. dr. ing. Calotă Nicolaie – ncalota@upg-ploiesti.ro
12. Conf. dr. ing. Drăghici Gheorghe- gdraghici@upg-ploiesti.ro
13. Conf. dr. ing. Drumeanu Adrian Cătălin – adrumeanu@upg-ploiesti.ro
14. Conf. dr. ing. Dumitrescu Andrei – andrei_d@mail.upg-ploiesti.ro
15. Conf. dr. ing. Dumitru Gheorghe- dgheorghe@upg-ploiesti.ro
16. Conf. dr. ing. Ispas Vasile – vispas@upg-ploiesti.ro
17. Conf. dr. ing. Neacşu Marian – mneacsu@upg-ploiesti.ro
18. Conf. dr. ing. Nicolae Viorel -nicolae_viorel@upg-ploiesti.ro
19. Conf. dr. ing. mat. Pană Ion- ion.pana@upg-ploiesti.ro
20. Conf. dr. ing. Popa Ioan – ipopa@upg-ploiesti.ro
21. Conf. dr. ing. Râpeanu Răzvan George – rripeanu@upg-ploiesti.ro
22. Conf. dr. ing. Zisopol Dragoş Gabriel- zisopold@upg-ploiesti.ro
23. Sef lucr. dr. ing. Albert Cristina
24. Sef lucr. dr. ing. Bădicioiu Marius- mbadicioiu@upg-ploiesti.ro
25. Sef lucr. dr. ing. Călţaru Mihaela – miki@upg-ploiesti.ro
26. Sef lucr. dr. ing. Creiţaru Adrian – adrian_creitaru@yahoo.com
27.Sef lucr. dr. ing. Florea Ion – florea.ion@upg-ploiesti.ro
28. Sef lucr. dr. ing. Ilincă Costin Nicolae -icostin@yahoo.com
29. Sef lucr. dr. ing. Ionescu Gabriela Cristina – ionescug@upg-ploiesti.ro
30. Sef lucr. dr. ing. Ispas Dorina
31. Sef lucr. dr. ing. Neacşa Adrian – adnea@upg-ploiesti.ro
32. Sef lucr. dr. ing. Niculae Georgeta Claudia -niculae.claudia@gmail.com
33. Sef lucr. dr. ing. Parepa Simion- sparepa@upg-ploiesti.ro
34. Sef lucr. dr. ing. Rizea Nicoleta Florentina – nicoletarizea@yahoo.com
35. Sef lucr. dr. ing. Rusu Liliana – lilianarusu8@yahoo.com
36. Sef lucr. dr. ing. Săvulescu Petre – petresavulescu@upg-ploiesti.ro
37. Sef lucr. dr. ing. Stan Marius – mstan@upg-ploiesti.ro
38. Sef lucr. dr. ing. Stanciu Lavinia Silvia – laviniastanciu@yahoo.com
39. Sef lucr. dr. ing. Şovărel Eugeniu- esovarel@upg-ploiesti.ro
40. Sef lucr. dr. ing. Toader Liviu- toader.liviu@yahoo.com
41. Sef lucr. dr. ing. Petrescu Doina – dpetrescu@upg-ploiesti.ro
42. As. dr. ing. Dinită Alin – adinita@upg-ploiesti.ro
43. As. dr. ing. Laudacescu Eugen Victor – leugen@upg-ploiesti.ro
44. As. ing. Ene Corneliu Dan – cene@upg-ploiesti.ro
45. As. ing. Stan Ioana Gabriela -gabi.stan@gmail.com
46. As. ing. Trifan Ciprian – cntrifan@upg-ploiesti.ro
PROFESORI CONSULTANŢI
 • Prof. univ. dr. ing. Niculae Napoleon – conducător de doctorat
 • Prof. univ. dr. ing. Pavel Alecsandru – conducător de doctorat
 • Prof. univ. dr. ing. Ioan Tudor – conducător de doctorat
 • Prof. univ. dr. ing. Nicolae Posea – conducător de doctorat
 • Prof. univ. dr. ing. Popovici Alexandru – conducător de doctorat
PERSONAL CERCETARE
 • ing. Vlad Raluca – ralucameli@yahoo.com
 • teh. Pintea Loredana – pnt_loredana@yahoo.com
 
PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR
 
 • Ing. Vasile Neagoe
 • Teh. Traian Cotorceanu
 • Teh. Alexandru Georgescu
 • Teh. Maria Şelaru
 • Teh. Gavrilă Nicolae
 • Teh. Stancu Constantin
 • Teh. Ion Gheorghe
 • Electrician Ion Bărbulescu
 • Strungar Viorel Caravia
 • Laboranta Maria Selaru
SECRETAR CATEDRĂ

Violeta Sterpu (tel. 0244/573171/int. 254)

CERCETAREA STIINŢIFICĂ

Principalele direcţii de cercetare sunt:
 • strategii şi politici de dezvoltare durabilă în industria de utilaj petrolier şi petrochimic;
 • activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul construcţiei şi calculului utilajului petrolier şi petrochimic;
 • cercetări privind comportarea materialelor în condiţiile de exploatare specifice utilajului petrolier, temperaturi scăzute, medii agresive;
 • cercetări privind durabilitatea şi siguranţa în exploatare a utilajelor şi sculelor pentru foraj-extracţie;
 • cercetări privind comportarea tribologică a utilajului petrolier şi petrochimic;
 • activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul ingineriei proiectării şi fabricaţiei utilajului petrolier şi petrochimic;
 • activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul materialelor, tehnologiilor avansate de fabricare, verificării stării tehnice, mentenanţei, reabilitării şi/sau modernizării şi asigurării calităţii utilajului petrolier şi petrochimic;
 • proiectarea şi fabricarea utilajului petrolier pe sisteme flexibile de fabricaţie;
 • fabricarea asistată de calculator a utilajului petrolier şi petrochimic;
 • activităţi de verificare a calităţii produselor din materiale metalice şi nemetalice prin încercări distructive şi examinări de macro şi micro structură;
 • cercetări privind aplicarea tratamentelor termice în condiţii de şantier pentru elemente ale echipamentelor petroliere şi îmbinări sudate;
 • cercetări privind aplicarea tehnologiilor moderne de recondiţionare a utilajului petrolier şi petrochimic;
 • cercetări privind aplicarea tehnologiilor moderne de fabricare şi montaj a utilajului petrolier şi petrochimic;
 • managementul fabricării, montajului, exploatării şi mentenanţei echipamentelor de foraj-extracţie;
 • cercetări privind influenţa tehnologiei de fabricaţie asupra caracteristicilor funcţionale ale utilajului petrolier;
 • cercetări privind realizarea de materiale şi tehnologii noi în domeniul protecţiei anticorozive a utilajului petrolier şi petrochimic;
 • cercetări privind starea de tensiuni şi deformaţii ale utilajului petrolier şi petrochimic;
 • cercetări privind îmbunătăţirea calităţii şi creşterea fiabilităţii utilajului petrolier şi petrochimic.

 

SPECAILIZĂRI DE LICENȚĂ COORDDONATE

 • UTILAJE PETROLIERE ŞI PETROCHIMICE
  Domeniul – Inginerie mecanică;
  Forma de învăţământ – licenţă – cursuri de zi ;
  Durata studiilor – 4 ani (8 semestre).
 • UTILAJE PENTRU TRANSPORTUL ȘI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR
  Domeniul – Inginerie mecanică;
  Forma de învăţământ – licenţă – cursuri de zi ;
  Durata studiilor – 4 ani (8 semestre).
 • INGINERIE ECONOMICĂ ÎN DOMENIUL MECANIC
  Domeniul – Inginerie şi Management;
  Forma de învăţământ – licenţă – cursuri de zi;
  Durata studiilor – 4 ani (8 semestre).
MASTERATE COORDONATE
 • METODE MODERNE DE PROIECTARE ŞI FABRICARE A UTILAJULUI PETROCHIMIC ŞI DE RAFINĂRII:
  Domeniul – Inginerie mecanică;
  Specializarea – Metode moderne de proiectare şi fabricare a utilajului petrochimic şi de rafinării;
  Forma de învăţământ – master – cursuri de zi;
  Durata studiilor – 1,5 ani (3 semestre);
  Anul intrării în vigoare – 2009 – 2010.
 • INGINERIA EXPLOATĂRII OPTIMALE A UTILAJULUI PETROLIER
  Domeniul – Inginerie mecanică;
  Specializarea – Ingineria exploatării optimale a utilajului petrolier
  Forma de învăţământ – master – cursuri de zi;
  Durata studiilor – 1,5 ani (3 semestre);
  Anul intrării în vigoare – 2009 – 2010.
 • INGINERIA SISTEMELOR DE TRANSPORT ŞI DEPOZITARE A HIDROCARBURILOR:
  Domeniul – Inginerie mecanică;
  Specializarea – Ingineria sistemelor de transport şi depozitare a hidrocarburilor;
  Forma de învăţământ – master – cursuri de zi;
  Durata studiilor – 1,5 ani (3 semestre);
  Anul intrării în vigoare – 2009 – 2010.
 • TEHNOLOGII AVANSATE ÎN PROIECTAREA ŞI FABRICAREA UTILAJULUI PETROLIER DE FORAJ-EXTRACŢIE
  Domeniul – Inginerie mecanică;
  Specializarea – Tehnologii avansate în proiectarea şi fabricarea utilajului petrolier de foraj-extracţie;
  Forma de învăţământ – master – cursuri de zi;
  Durata studiilor – 1,5 ani (3 semestre);
  Anul intrării în vigoare – 2009 – 2010.
 • MANAGEMENTUL RISCULUI ŞI INGINERIA FIABILITĂŢII UTILAJULUI PETROLIER ŞI PETROCHIMIC:
  Domeniul – Inginerie şi Management;
  Specializarea – Managementul riscului şi ingineria fiabilităţii utilajului petrolier şi petrochimic;
  Forma de învăţământ – master – cursuri de zi;
  Durata studiilor – 1,5 ani (3 semestre);
  Anul intrării în vigoare – 2009 – 2010.
 • COLEGIUL POSTUNIVERSITAR PANEUROPEAN „MANAGEMENTUL LITIGIILOR ECONOMICE” (http://www.upg-ploiesti.ro/organizare/fese/index.html) este o alternativă la sistemul tradiţional universitar european creat de Facutatea de Studii Economice din Eleveţia (FESE) şi Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, cu participarea unor profesori din Austria, Marea Britanie, Germania, Grecia, Franţa, România şi Elveţia. Prin decizia nr. 512/2001 a luat fiinţă COLEGIUL POSTUNIVERSITAR PANEUROPEAN “MANAGEMENTUL LITIGIILOR ECONOMICE” (CPPMLE) din cadrul Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti – MBA creat în colaborare cu Preston University din S.U.A. şi Free European School of Economics din Elveţia. Membrul fondator şi Directorul CPPMLE este conf. univ. dr. ing. Dragoş Gabriel ZISOPOL.

Leave a Reply