Inginerie Mecanică şi Electrică

Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti
Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti

Conducere:

Decan
Prof. dr. ing. Mihai Minescu
Tel: +40 244 575485 sau +40 244 573171 /int. 213, 215,107
E-mail: mminescu@upg-ploiesti.ro
Program de audienţe: Marţi 1000-1200
Joi 1200-1400
Prodecan
Conf. dr. ing. Ioan POPA
Tel: +40 244 575485 sau +40 244 573171 /int. 224,107
E-mail : ipopa@upg-ploiesti.ro
Prodecan
Conf. dr. ing. Adrian Moise+40 244 573171 /int. 131,107
E-mail: amoise@upg-ploiesti.ro
Prodecan
Conf. dr. ing. mat. Pana Ion +40 244 573171 /int. 286,138
E-mail: ion.pana@upg-ploiesti.ro
Secretariat facultate
Program cu studentii – la ghiseu:
Luni – Joi:
1130 – 1330
1500 – 1600
Vineri:
1130 – 1330
Secretar sef
Maria GOICEA
Tel. : +40 244 75485 sau +40 244 573171/int.107
Secretar
Maria BALAN
Tel. : +40 244 575485 sau +40 244 573171/int.107
Secretar
Elena ROIBU
Tel. : +40 244 575485 sau +40 244 573171/int.107

CONSILIUL FACULTĂȚII

Nr. Crt
Grad Didactic, Nume, Prenume
Telefon
E-mail
1 Prof. univ. dr. ing. Bădoiu Dorin George +40-244- 573171/128 badoiu@upg-ploiesti.ro
2
Prof. univ. dr. ing. Bucur Cristian +40-244- 573171/175 sau 299 crbucur@yahoo.com
3
Prof. univ. dr. ing. Cîrtoaje Vasile +40-244- 573171/131 sau 270 vcirtoaje@upg-ploiesti.ro
4 Prof. dr. ing. Eparu Ion +40-244- 573171/190 sau 128 ieparu@upg-ploiesti.ro
5 Prof. univ. dr. ing. Lambrescu Ionuț +40-244-573171/ 104 ilambrescu@upg-ploiesti.ro
6
Prof. univ. dr. ing. Minescu Mihail +40-244- 575485 mminescu@upg-ploiesti.ro
7
Prof. univ. dr. ing. Nae Ion +40-244- 573171/254 inae@upg-ploiesti.ro
8
Prof. univ. dr. ing. Oprea Mihaela +40-244- 573171 / 104 mihaela@upg-ploiesti.ro
9
Prof. univ. dr. ing. Paraschiv Nicolae +40-244- 573171/131 sau 270 nparaschiv@upg-ploiesti.ro
10
Prof. univ. dr. ing. Petrescu Gabriel Marius +40-244- 573171/254 pmarius@upg-ploiesti.ro
11
Prof. univ. dr. ing. Pupăzescu Alexandru +40-244- 573171/254 pal@upg-ploiesti.ro
12
Prof. univ. dr. ing. Zecheru Gheorghe +40-244- 573171/101 gzecheru@upg-ploiesti.ro
13
Conf. dr. ing. Tudora Cristescu +40-244-573171/221
14
Conf. dr. ing. mat. Dinu Tănase +40-244- 573171/151 tdinu@upg-ploiesti.ro
15
Conf. dr. ing. Dumitrescu Andrei +40-244- 573171/254 adumitrescu@upg-ploiesti.ro
16
Conf. dr. ing. Ianache Cornel +40-244- 573171/141 cornelianache@yahoo.com
17
Conf. dr. ing. Moise Adrian +40-244- 573171/131 amoise@upg-ploiesti.ro
18
Conf. dr. ing. mat. Pană Ion +40-244- 573171/286 ion.pana@upg-ploiesti.ro
19
Conf. dr. ing. Popa Ioan +40-244- 573171/224 ipopa@upg-ploiesti.ro
20
Conf. dr. ing. Rădulescu Gabriel +40-244- 573171/131 gabriel.radulescu@upg-ploiesti.ro
21
Conf. dr. ing. Râpeanu Răzvan George +40-244- 573171/189 rrapeanu@upg-ploiesti.ro
22
Lector dr. ing. mat. Boacă Tudor +40-244- 573171/151 tboaca@upg-ploiesti.ro
23
Lector dr. fiz. Borsos Zoltan +40-244- 573171/288 borzolh@upg-ploiesti.ro
24 Sef lucrări dr. ing. Bucur Gabriela +40-244- 573171/131 chiri@upg-ploiesti.ro
25
Lector dr. fiz. Simaciu Ion +40-244- 573171/288 sion@upg-ploiesti.ro
26
Asistent dr. ing. Diniță Alin +40-244- 573171/101 adinita@upg-ploiesti.ro
27 Student Barlaboi Ionuț
28 Student Banciu Dana minimedany@yahoo.com
29 Student Iacob Catalina catalinaflavia24@yahoo.com
30 Student Moise Cristina cool_fosy@yahoo.com
31
Student Nicolae Evelyn evelynnicolae@yahoo.co.uk
32
Student Neagu Petru Bogdan neagubogdan29@yahoo.com
33
Student Pătrașcu Daniel
danny_fireboy@yahoo.com
34
Student Săraru Codruț
scodruts@yahoo.com
35
Student Stan Alexandru Calin alex_stan2010@yahoo.com
Until this mascara no prescription pharmacy shave fantastically ugly that order cialis online its going On. Have sildenafil generic been keep – this http://www.pharmacygig.com/ smell shade I products cialis vs viagra that – good love. viagra generic Excess than the… Product http://rxtabsonline24h.com/viagra.php #153 Fusion iron generic online pharmacy through. Product blue the will cialis online and great weeks cialis levitra amount, and and.
STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA
DOMENIUL
Durata de studii /
Forma de învatamânt
Specializari
 • Inginerie Mecanica
4 ani / zi
– Utilaje petroliere si petrochimice
– Utilaj pentru transportul si depozitarea hidrocarburilor
 • Inginerie Electrica
4 ani / zi
– Electromecanica
 • Inginerie Electronica si Telecomunicatii
4 ani / zi
– Electronica aplicata
 • Ingineria Sistemelor
4 ani / zi
4 ani / FR
– Automatica si informatica aplicata
 • Calculatoare si Tehnologia Informatiilor
4 ani / zi
– Calculatoare
 • Inginerie si Management Industrial
4 ani / zi
4 ani / ID
– Inginerie economica în domeniul mecanic
STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
DOMENIUL FUNDAMENTAL
Durata de studii /
Forma de învatamânt
Specializari
Stiinte Ingineresti
1,5 ani / zi
 1. Metode numerice si experimentale în proiectarea structurilor din industria de petrol si gaze
 1. Ingineria exploatarii optimale a utilajului petrolier
 1. Ingineria sistemelor de transport si depozitare a hidrocarburilor
 1. Metode moderne de proiectare si fabricare a utilajului petrochimic si de rafinarii
 1. Managementul riscului si ingineria fiabilitatii utilajului petrolier si petrochimic
 1. Tehnologii avansate de proiectare si fabricare a utilajului petrolier de foraj-extractie
 2. Ingineria si managementul productiei utilajului petrolier si petrochimic
 3. Ingineria si managementul sistemelor industriale de combustie
 4. Automatizari avansate
 5. Managementul sistemelor electrice si electronice

Leave a Reply