Ingineria Prelucrării Petrolului şi Protecţia Mediului

Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti
Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti
UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIEŞTI
DEPARTAMENTUL INGINERIA PRELUCRĂRII PETROLULUI ŞI PROTECŢIA MEDIULUI
B-dul BUCUREŞTI, Nr. 39, PLOIEŞTI
Tel.: +40-244-573171; +40-244-573568/int. 160, 277
Fax: +40-244-575847, E-mail: ippp@mail.upg-ploiesti.ro
PREZENTARE GENERALĂ A DEPARTAMENTULUI
În actuala structură şi denumire, Departamentul funcţionează din anul 2011, dupǎ unificarea celor douǎ catedre: Ingineria prelucrǎrii petrolului şi petrochimie şi Inginerie chimicǎ şi a mediului. În urma constituirii Departamentului s-au format următoarele colective:
• Fizico-chimia petrolului şi a substanţelor naturale
• Tehnologia prelucrării petrolului
• Tehnologia uleiurilor
• Petrochimie
• Cataliză
• Reactoare chimice
• Ecologie
• Merceologia produselor petroliere şi petrochimice
• Proiectare conceptuală a proceselor chimice
• Inginerie chimică. Procese de transfer
• Protecţia mediului
 
OBIECTIVE PRINCIPALE
 • pregătirea viitorilor ingineri specializaţi în Prelucrarea petrolului şi petrochimie, cu acoperirea majorităţii domeniilor de specialitate
• instruirea studenţilor de la specializarea Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie
• instruirea studenţilor de la specializarea Informatică industrială
• efectuarea activităţii de cercetare în patru direcţii principale:
1. Tehnologii de prelucrare a hidrocarburilor (petrol şi petrochimie)
2. Inginerie chimică
3. Proiectare conceptuală a proceselor chimice
4. Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie
 
CONSILIUL DEPARTAMENTULUI
  • Prof.dr.ing. Dorin Stănică Ezeanu- director Departament
  • Prof. dr. ing.Ion Onuţu
  • Prof.dr.ing. Florin Oprea
  • Şef lucr. dr. ing. Diana Cursaru
  • Şef lucr.dr.ing. Loredana Negoiţă
 
CADRE DIDACTICE:
1. Prof. dr. ing.Stănică-Ezeanu Dorin                dorsta@upg-ploiesti.ro 
2. Prof. dr. ing. Brebeanu Gheorghe                 gbrebeanu@upg-ploiesti.ro
3. Prof. dr. ing.Ciuparu Dragoş                          dciuparu@upg-ploiesti.ro
4. Prof. dr. ing. Matei Vasile                                 vmatei@upg-ploiesti.ro
5. Prof. dr. ing. Onuţu Ion                                     ionutu@upg-ploiesti.ro
6. Prof. dr. ing. Oprea Florin                                florin@oprea.org
7. Prof. dr. ing.Roşca Paul                                  prosca@upg-ploiesti.ro
8. Conf. dr. ing.Tănăsescu Constantin            ctanasescuro@yahoo.com
9. Sef lucr. dr. ing. Borcea Anca                         aborcea@upg-ploiesti.ro
10. Şef lucr. dr. ing. Cursaru Diana                   dianapetre@yahoo.com
11. Sef lucr. dr. ing. Dragomir Raluca               ralued@yahoo.co.uk
12. Şef lucr. ing. Duşescu Cristina                   cdusescu@upg-ploiesti.ro
13. Sef lucr. dr. ing. Filotti Liviu                           lfilotti@upg-ploiesti.ro
14. Şef lucr. dr. ing. Jugănaru Traian                juganarut@yahoo.com
15. Şef lucr. dr. bioch. Micu Andra                      andramihaelamicu@yahoo.com
16. Şef lucr. dr. ing. Movileanu Daniela             dmovileanu@upg-ploiesti.ro
17. Sef lucr. dr. ing. Neagu Mihaela                   mpetre@mail.upg-ploiesti.ro
18. Sef lucr. dr. ing. Negoiţǎ Loredana              irena.negoita@gmail.com
19. Sef lucr. dr. ing. Panaitescu Caşen             cpanaitescu@gmail.com
20. Sef lucr. dr. ing. Popa Maria                           mariapopa2007@gmail.com
21. Prep.ing. Fendu Elena Mirela                       emfendu@upg-ploiesti.ro
22. Prep. dr.ing. Mihai Oana                                 mihaioana2006@yahoo.com
23. Prep. ing. Nicolae Marilena                           mnicolae@upg-ploiesti.ro
24. Prep.ing. Rǎdulescu Sînziana                      marasescusinziana@yahoo.com
25. Prep. ing. Zoican Codruţa                              zoicanc@yahoo.com
 
CURSURI
Departamentul asigură prin cursuri, laboratoare şi proiecte de specialitate corespunzătoare pregătirea studenţilor de la facultăţile: Tehnologia Petrolului şi Petrochimie, Inginerie Mecanică şi Electrică şi Litere şi Ştiinţe.
De asemenea, trebuie menţionată activitatea de predare şi de cercetare desfăşurată de membrii Departamentului în cadrul cursurilor de Masterat în domeniile : Tehnologii avansate în ingineria protecţiei mediului, Inginerie chimică asistată de calculator în rafinării şi petrochimie, Tehnologii avansate în prelucrarea petrolului şi Controlul calitǎţii produselor şi a factorilor de mediu.
Principalele cursuri predate în cadrul catedrei sunt: Fizico-chimia petrolului, Tehnologia distilării petrolului, Reactoare chimice, Procese termo-catalitice în industria de prelucrare a petrolului, Petrochimie, Tehnologia fabricării uleiurilor, Cataliză, Fizico-chimia substanţelor naturale, Poluanţi în petrol şi petrochimie, Combustie nepoluantă, Tehnologii nepoluante în prelucrarea petrolului, Procese de transfer de masă, Procese neconvenţionale de separare, Procese de transfer de cǎldurǎ, Purificarea gazelor industriale, Procese hidrodinamice, Tratarea apelor reziduale, Ştiinţa solului şi reconstrucţia ecologică, Termoenergetica prelucrării petrolului, Simularea proceselor chimice, Proiectarea conceptuală a proceselor chimice, etc.
 
CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ
Activitatea de cercetare se efectuează sub diverse forme: programe de cercetare finanţate de Ministerul Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului, stagii de specializare în străinătate efectuate în cadrul unor programe finanţate de diverse organisme internaţionale, doctorat, precum şi ca o activitate continuă de perfecţionare a fiecărui cadru didactic şi de dezvoltare a disciplinelor pe care acestea le coordonează.
Tematica de cercetare abordată este diversă, corespunzătoare spectrului larg de specialităţi prezente în catedră. Se pot menţiona următoarele direcţii mai importante, ce constituie preocupări majore, adecvate profilului catedrei:
• modernizarea tehnologiilor din prelucrarea petrolului şi petrochimie în concordanţă cu exigenţele actuale privind calitatea produselor şi protecţia mediului ambiant
• studiul unor sisteme catalitice pentru creşterea performanţei proceselor de prelucrarea petrolului şi pentru reducerea emisiilor poluante
• extinderea bazei de date şi programe utilizabile la simularea proceselor de prelucrare a petrolului şi petrochimice
• cercetări fundamentale asupra fenomenelor de transport (impuls, masă şi căldură)
• studiul proceselor şi aparatelor specifice ingineriei chimice
• ingineria mediului (purificarea gazelor industriale, tratarea apelor reziduale, ştiinţa solului şi reconstrucţia ecologică)
• proiectarea conceptuală a proceselor chimice: modelare, simulare, optimizare, sinteză
• proiectarea de noi procese tehnologice sau retehnologizarea proceselor chimice existente
 
DOCTORAT
În prezent, cadrele didactice conducătoare de doctorat sunt : Prof.dr.ing. Ciuparu Dragoş, Prof. dr.ing. Roşca Paul, Prof.dr.ing. Onuţu Ion, Prof.dr.ing. Oprea Florin şi Prof.dr.ing. Matei Vasile. Aceştia conduc 12 doctoranzi (dintre care 10 români cu frecvenţă şi 2 străini – unul cu frecvenţă şi unul fără frecvenţă). În istoria Departamentului existǎ o bogatǎ activitate de cercetare ştiinţificǎ probatǎ de elaborarea şi suţinerea unui numǎr de peste 80 de teze de doctorat sub îndrumarea a peste 10 conducători ştiinţifici, personalitǎţi ştiinţifice recunoscute în ţarǎ şi strǎinǎtate.
 
PARTENERI ACADEMICI EXTERNI
• Universitatea Yale
• Universitatea Paris 7 „Denis-Diderot”
• Universitatea Catolică din Louvain-la-Neuve (Belgia)
• Universitatea din Sheffield (Anglia)
• Universitatea din Birmingham
• Universitatea din Hertfortshire (Anglia)
• Universitatea Tehnică din Compiegne (Franţa)
• Universitatea Autonomă – Barcelona
• Institutul Tehnic – Lisabona
• Universitatea NOVA Lisabona
• Universitatea Tehnică din Clausthal – Germania
• Universitatea Karlsruhe – Germania
• Norvegian University of Science and Technology (NTNU)
 
PARTENERI ACADEMICI INTERNI
• Universitatea „Politehnica” Bucureşti
• Universitatea Bucureşti
• Universitatea Politehnica „Gh.Asachi” Iaşi
• Universitatea „Babes Bolyai” Cluj
• Universitatea Transilvania din Braşov
• Universitatea Piteşti
• Universitatea „Ovidius” Constanţa
• Universitatea Dunǎrea de Jos Galaţi
• Universitatea de Nord Baia Mare
• Universitatea din Petroşani
• Universitatea „Valahia” din Târgoviște

Leave a Reply