Ingineria mecanică – Sisteme şi echipamente termice

Ingineria mecanică – Sisteme şi echipamente termice
Ingineria mecanică – Sisteme şi echipamente termice

Domeniul fundamental: ŞTIINŢE INGINEREŞTI
Domeniul de licenţă: INGINERIE MECANICĂ
Facultatea: INGINERIE MECANICĂ
Coordonator: Prof.univ.dr. ing. Adrian Postelnicu, adip@unitbv.ro
Durata studiilor / numărul de credite: 4 ani / 240
Forma de învăţământ: ZI

Competenţe dezvoltate:
Sunt formate deprinderi şi abilităţi în domeniul ingineriei mecanice şi competenţe aprofundate în
proiectarea, construcţia, mentenanţa şi gestiunea sistemelor şi echipamentelor termice utilizate în
mediul industrial şi casnic.
Scurtă descriere a programului de studii:
Specializarea Sisteme şi echipamente termice urmăreşte asigurarea unei pregătiri fundamentale largi în
nucleul ingineriei mecanice: utilizarea căldurii şi a fenomenelor conexe, indiferent de domeniul de
activitate. În plus, prin combinaţia pachetului de cursuri, laboratoare, seminare şi proiecte se
asigură o pregătire în perspectivă energetică, de mobilitate şi adaptabilitate pe întreg spectrul ingineriei
mecanice, inclusă într-o măsură mai mică sau mai mare în compunerea oricărei industrii.

Programa noastră de licenţă respectă protocolul de la Bologna, ceea ce asigură:
• o compatibilitate de structură şi de conţinut cu majoritatea universităţilor tehnice europene,
• recunoaşterea diplomei pe piaţa europeană a muncii.

Perspective după finalizarea studiilor:
Pentru absolvenţii noştri, profilul locului de muncă este cel al inginerului mecano-energetic, un
specialist care nu poate să lipsească din nici o unitate industrială, mare sau mică (reţele de aer
comprimat, maşini hidraulice şi termice, tehnica frigului, utilizarea aburului, bilanţul şi economia
energiilor primare, climatizare spaţii, protecţia mediului, etc.) sau în producţie şi proiectare în
întreprinderi producătoare:
• de cazane, arzătoare, schimbătoare de căldură;
• de motoare cu ardere internă, automobile, alte mijloace de transport motorizate;
• de instalaţii de refrigerare şi climatizare;
• de aparatură casnică pe principii termice şi de circulaţie a fluidului (centrale de apartament) şi în
agricultură şi industria alimentară sau în domeniul energiilor regenerabile şi procedeelor depoluante.

Leave a Reply