Ingineri autovehiculelor – Autovehicule rutiere

Facultatea Ingineria Autovehiculelor
Facultatea Ingineria Autovehiculelor

Domeniul fundamental: ŞTIINŢE INGINEREŞTI
Domeniul de licenţă: INGINERIA AUTOVEHICULELOR.
Facultatea: INGINERIE MECANICĂ
Coordonator: Prof.dr.ing. Mircea Năstăsoiu, m.nastasoiu@unitbv.
Durata studiilor / numărul de credite: 4 ani / 240
Forma de învăţământ: IFR

Competenţe dezvoltate:
Cercetare în domeniul construcţiei autovehiculelor;
Proiectare asistată de calculator a autovehiculelor şi a componentelor acestora;
Coordonare activităţi de producţie, exploatare, distribuţie, întreţinere şi reparaţii;
Evaluare daune şi asigurări în domeniul autovehiculelor.

Scurtă descriere a programului de studii
Misiunea de bază a Programului de studiu Autovehicule Rutiere este aceea de a forma ingineri cu competenţe în calculului şi construcţiei autovehiculelor, proiectării asistate a componentelor de autovehicule, coordonarea de activităţi de producţie, exploatare, distribuţie, întreţinere şi reparaţii, evaluare daune şi asigurări, având o bază formativă multidisciplinară, în strânsă concordanţă cu misiunea Universităţii de a asigura resursele şi instrumentele necesare derulării proceselor de educaţie şi cercetare ştiinţifică la standarde de calitate ridicată. Prin aceasta se asigură competitivitatea Universităţii şi în particular a programului se studiu Autovehicule Rutiere în spaţiul european al învăţământului superior şi al cercetării, direcţionat prin declaraţia de la Bologna Copenhaga şi Lisabona. Obiectivele principale sunt concentrate pe obţinerea unor abilităţi generale, caracteristice profesiei de inginer de autovehicule dar şi a unora specifice proiectării moderne, asistate de calculator, bazate pe cele mai noi teorii şi metode legate de modelarea şi comportarea structurilor şi subansamblurilor autovehiculelor, structuri realizate din materiale metalice, nemetalice, compozite, ş.a. Aceste obiective sunt racordate la dinamica pieţei muncii şi sunt în concordanţă cu strategia şi priorităţile pe plan naţional şi european.

Perspective după finalizarea studiilor
După finalizarea studiilor de licenţă absolvenţii pot urma cursurile de masterat şi ale şcolii doctorale din cadrul Catedrei de Autovehicule şi motoare. Inserţia pe piaţa muncii a absolvenţilor se face în societăţi cu specific de producţie, cercetare, reparare şi distribuţie, societăţi de asigurări, agenţii guvernamentale, învăţământ tehnic liceal, cum

ar fi: Automobile DACIA SA, INA Schaeffler KG, GM Ford, Continental, Draxelmaier, Rolem, Autoritatea Rutieră Română, Registrul Auto Român.

Leave a Reply