Forajul Sondelor, Extracţia şi Transportul hidrocarburilor

Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti
Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti

UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIEŞTI
Departamentul Forajul Sondelor, Extractia si Transportul Hidrocarburilor
B-dul BUCUREŞTI, Nr. 39, PLOIEŞTI, Cod 100680
Tel.: +40-244-573171/int. 221
Fax: +40-244-575847, E-mail: foraj@upg-ploiesti.ro

 
 
PREZENTARE GENERALĂ A DEPARTAMENTULUI
Departamentul Forajul Sondelor, Extracţia  şi Transportul Hidrocarburilor a luat fiinţă în luna iulie 2011 prin comasarea Catedrei Foraj – Extractie cu colectivul de Transportul Hidrocarburilor desprins din Catedra de Hidraulică, Termotehnică şi Inginerie de Zăcământ. Constituirea Departamentului Forajul Sondelor, Extracţia  şi Transportul Hidrocarburilor (FETH) este rezultatul reorganizării Facultăţii Ingineria Petrolului şi Gazelor în conformitate cu prevederile Legii nr.1/2011, Legea Educaţiei Naţionale
 
Departamentul FETH asigură pregătirea de specialitate a studenţilor din cadrul secţiilor de 4 ani zi şi învăţământ cu frecvenţă redusă, studii de licenţă de la Facultatea de Ingineria Petrolului şi Gazelor (IPG). De asemenea asigură programul studenţilor din cadrul programelor de masterat de la Facultatea IPG. Departamentul organizează studii de doctorat în domeniul Mine, Petrol şi Gaze.
Departamentul FETH se bucură de un înalt prestigiu Naţional şi Internaţional datorită unei foarte bune pregătiri profesionale şi ştiinţifice a cadrelor didactice.
Prelegerile ţinute la un înalt nivel ştiinţific au ca bază cărţile, manualele, îndrumarele de laborator şi de proiect, editate de cadrele didactice din departament, care acoperă în întregime toate disciplinele fundamentale şi de specialitate din planurile de învăţământ.
 
 
 
Biroul Departamentului
1. Prof.dr.ing. Lazar Avram – Director Departament
2. Conf.dr.ing. Florinel Dinu
3. Conf.dr.ing. Serban Nicolescu
4. Conf.dr.ing. Mihai Albulescu
5. Conf.dr.ing. Maria Petre
 
 
BAZA MATERIALĂ
 • Reţea calculatoare Foraj
 • Reţea calculatoare Extracţia Petrolului
 • Reţea calculatoare Extracţia Gazelor Naturale
 • Staţie grafică pentru geofizică
 • Imprimante HP LaserJet, HP DeskJet , Epson, Canon
 • Scannere HP ScanJet 3c , AV 360 C
 • Copiatoare Minolta EP 30, Xerox
 • Videoproiectoare Nec, Plus, Sony, BenQ, Mitzubishi
 • Retroproiectoare Novascope
 • Calculatoare Pentium IV, 512MB RAM, 3 GHz, HDD100Gb
 • Notebook Toshiba Satellite, HP, Compaq, Dell, Webboy
 • Simulator pentru prevenirea şi combaterea manifestărilor eruptive (Well Control)
 • Simulator PIPE SIM, OFM 2006 de la firma Schlumberger
 • Simulator pentru prevenirea şi combaterea manifestărilor eruptive Drill Sim 50 şi Drill Sim 5000
 • Porozimetru firma VINCI
 • Permeametru firma VINCI
 • Reovâscozimetru tip Broockfield
 
COMPONENŢA Departamentulului de:
 
Forajul Sondelor, Extracţia şi Transportul hidrocarburilor (FETH)
1. Prof.dr.ing. Avram Lazăr , lavram@mail.upg-ploiesti.ro , int. 210
2. Prof.dr.ing. Coloja Pascu Mihai, mpcoloja@mail.upg-ploiesti.ro, int. 103
3. Conf.dr.ing. Albulescu Mihai, malbulescu@upg-ploiesti.ro, int. 234
4. Conf.dr.ing. Ciobanu Petru, ciobanu_petru_patrick@yahoo.com, int. 146
5. Conf.dr.ing. Cristescu Tudora, cristescuteo@gmail.com,tcristescu@upg-ploiesti.ro, int.144
6. Conf.dr.ing. Dinu Florinel , flgdinu@mail.upg-ploiesti.ro, flgdinu@yahoo.com int. 132
7. Conf.dr.ing. Ionescu Mihail, mionescu@mail.upg-ploiesti.ro, int.174
8. Conf.dr.ing. Marcu Mariea mariea_rad@yahoo.com, int.269
9. Conf.dr.ing. Neacşu Sorin sneacsu.ph@gmail.com, int.236
10. Conf.dr.ing. Petre Maria mapatrascu@yahoo.com, int.146
11. Conf.dr.ing. Popescu Maria Georgeta mgpopescu56@yahoo.com, int.145
12. Conf.dr.ing. Nicolescu Constantin cnicolescu_ro@yahoo.com,int. 269
13. Conf. dr. ing. Nicolescu Şerban, nserban@mail.upg-ploiesti.ro, int.174
14. Şef lucr.dr.ing. Rădulescu Renata, renataradulescu@yahoo.com, 235
15. Şef lucr.dr.ing. Suditu Silvian, silviusuditu@yahoo.com, int. 144
16. Şef lucr.dr.ing. Eparu Cristian , iepy79@yahoo.com , int.234
17. Asist.dr.ing. Manea Mihaela, mihaela_manea2002@yahoo.com, int.145
18. Ing. Marian Bădoiu, int. 148
19. Secretar ing. Iuliana Gheţiu, iuliana_tigau@yahoo.com, int. 146
20. Subing. Augustin Mesch, int.210
21. Tehn. Mihail Radu, int.174
22. Tehn. Eugeniu Marinescu, int 145
23. Tehn. Coman Doru , int. 144
24. Lac. mec. Gheorghe Moscaliuc, int 146
 
 
Conducatori de doctorat:
Prof.dr.ing. Mihai Gheorghitoiu
Prof.dr.ing. Neculai Macovei
Prof.dr.ing. Cornel Trifan
Prof.dr.ing. Marcela Patarlageanu
Prof.dr.ing. Lazar Avram
Prof.dr.ing. Coloja Pascu Mihai
 
 
Cadre didactice asociate
1. Prof.dr.ing. Pătărlăgeanu Marcela
2. Prof.dr.ing. Mihai Gheorghitoiu
3. Prof.dr.ing. Neculai Macovei
4. Prof.dr.ing. Trifan Cornel
5. Conf.dr.ing. Cristescu Maria

 

 
COLABORĂRI EXTERNE
 • Şcoala de Petrol şi Motoare, Institutul Francez de Petrol, Franţa
 • Universitatea de Petrol din Beijing, China
 • Universitatea Tehnica din Clausthal, Germania
 • Universitatea Tehnica BERGAKADEMIE din Freiberg, Germania
 • Universitatea Stavanger, Norvegia
 • Universitatea de Ştiinţe Tehnologice din Kracow, Polonia
 • Schlumberger GeoQuest Technologies, Hanovra, Germania
 • Facultatea de Inginerie chimică şi de petrol a Universităţii Al-Baath din Homs, Siria
 • Universitatea din Calgary, Canada
 • Universitatea din Miskolc, Ungaria
 • GlobalSantaFe, SUA
 • Baker Hughes, SUA
 

Leave a Reply