Facultatea de Muzica

Facultatea de Muzica
Facultatea de Muzica

Istoric:

Componentă a Universităţii Transilvania din Braşov, Facultatea de Muzică este o
instituţie de stat cu atribuţii în următoarele direcţii: învăţământ superior muzical,
cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică. Facultatea de Muzică are o tradiţie care
argumentează longevitatea şi calitatea educaţiei muzicale în spaţiul braşovean: studii
muzicale s-au desfăşurat încă din 1 octombrie 1969 în cadrul Institutului Pedagogic de
trei ani din Braşov, existând pe atunci doar specializarea Pedagogie muzicală. În anul
1979, din cauza restricţiilor economice, activitatea sa a fost suspendată; în 1990
învăţământul de specialitate a fost reluat prin înfiinţarea Facultăţii de Muzică în cadrul
Universităţii Transilvania din Braşov cu specializările Interpretare muzicală-
instrumente şi Pedagogia muzicală, specializarea Canto fiind inclusă în planul de
invăţământ în anul 1993.Din toamna anului 1999, instituţia noastră a devenit membră a
Association Europeene des Conservatoires.
Promovarea învăţământului muzical superior corespunde cerinţei de a continua
tradiţia muzicală şi artistică în noul cadru definit de interferenţele culturale interne şi
internaţionale. În Braşov s-au născut şi s-au format muzicieni, interpreţi şi compozitori
recunoscuţi pe plan mondial. Oferta educaţională s-a diversificat, practicându-se
demersul pedagogic în sistemul de învăţământ la zi sau la distanţă, oferindu-se astfel
unei categorii mai largi de studenţi posibiliatea de a beneficia de studii superioare de
specialitate. Noile programe de studii propuse sunt compatibile cu programele de
studii similare din Uniunea Europeană, cu cerinţele regiunii geografice şi sociale, cu
direcţiile de cercetare ale catedrelor coordonatoare.
Facultatea de Muzică promovează cadre didactice tinere, valorificând excelenţa
cadrelor didactice cu experienţă, admite doar promovarea pe criterii de performanţă,
susţine mobilitatea cadrelor didactice şi a studenţilor, sprijinind programele de
schimburi interuniversitare, perfecţionarea personalului tehnic şi administrativ.
Iniţierea unor noi programe de studiu, planificarea, monitorizarea şi evaluarea
periodică a calităţii lor se realizează în mod sistematic, iar stabilirea programelor de
studiu se realizează în funcţie de valorile universale ale pregătirii muzicale, precum şi
în funcţie de necesităţile actuale locale. Iată care sunt principalele coordonate ale
activităţii noastre universitare:
 întărirea facultăţii ca o comunitate de interpreţi, creatori şi cercetători;
 adaptarea structurii facultăţii la calificările învăţământului superior, cerute de
societate;
 câştigarea profilului individual al facultăţii;
 adaptarea organizării interne a facultăţii la noile alianţe de ştiinţe şi discipline;
 îmbunătăţirea capacităţii facultăţii de a sesiza, prin analiză permanentă, noi
tendinţe în interpretare artistică, pedagogie, creaţie şi cercetare ştiinţifică;
 crearea de parteneriate cu instituţii, agenţii, corporaţii din domeniul artistic,
financiar, administrativ, cultural în vederea îmbunătăţirii rezultatelor
colaborării pentru diseminarea acestor tipuri de experienţe inovatoare (alte
facultăţi, autorităţi administrative, mass-media, bănci, camere de comerţ,
târguri, festivaluri, organizaţii non-guvernamentale etc.);
 utilizarea noilor tehnologii de comunicaţie;
 crearea unui sistem eficient de educaţie continuă ca parte a învăţământului
superior.

Facultatea de Muzică oferă studenţilor excelente programe de studii de nivel
european în domeniile:
Licenţă:
• Interpretare muzicală-instrumente
• Interpretare muzicală-canto
• Pedagogie muzicală
Masterat tip Bologna:
• Stil şi performanţă în interpretarea instrumentală şi vocală – 2 ani,
• Tehnica şi arta muzicală a sec. XX – 2 ani,
• Meloterapie – 2 ani, (Învăţământ la Distanţă).
Numele celor care au fost studenţi în cadrul Facultăţii de Muzică şi care astăzi
concertează pe cele mai importante scene ale lumii constituie o dovadă în plus a
acestor rezultate de excepţie. Strălucitele succese ale facultăţii sunt vizibile la nivelul
profesoral şi studenţesc şi acestea, după 20 de ani de la înfiinţarea instituţiei, îi
confirmă renumele şi îi garantează perspectivele.

Conducere:

DECAN
Prof.univ.dr.Stela DRAGULIN

steladragulin2005@yahoo.com
PRODECAN CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Conf. univ. dr. Mădălina RUCSANDA

madarucsanda@yahoo.com
PRODECAN RELAŢII CU STUDENŢII ŞI LEGĂTURA CU MEDIUL ECONOMIC ŞI SOCIO – CULTURAL
Lect. univ. dr. Alina Maria NAUNCEF

nauncefalinamaria@yahoo.com
DIRECTOR DEPARTAMENT INTERPRETARE ŞI PEDAGOGIE MUZICALĂ
Conf. univ. dr. Filip IGNAC

filipignac@yahoo.com

 

SECRETARIATUL FACULTĂȚII

Telefon: +40 268 47 88 84 / +40 268 41 96 11

Fax: +40 268 41 96 11

Adresa poştală: Str. Andrei Şaguna, nr. 2, corp Z

Emailf-muzica@unitbv.ro

 

Leave a Reply