Facultatea de Litere

Facultatea de Litere
Facultatea de Litere a Universităţii “TRANSILVANIA” asigură pregătirea studenţilor români şi străini în domeniul FILOLOGIEI, BIBLIOTECONOMIEI şi ŞTIINŢEI INFORMAŢIEI, STUDIILOR AMERICANE şi în cel al LIMBILOR MODERNE APLICATE. Pentru aceste domenii, cursurile se desfăşoară în sistem Bologna, la zi (3 ani, cu sau fără taxă), la care se adaugă programul de Învăţământ la Distanţă (3 ani, cu taxă), disponibil numai pentru Filologie.
Structura curiculară flexibilă, maniera de lucru cu studenţii şi, nu în ultimul rând, competenţa profesională a corpului academic sunt elemente esenţiale în formarea profesională a viitorilor specialişti, oferindu-le o largă deschidere pe piaţa muncii, într-o varietate de domenii: Învăţământ, Mass Media, Administraţie, Traduceri şi Interpretariat etc
Conducere:

Decan

Prof. dr. Andrei BODIU

Prodecani

Conf. dr. Marinela BURADA

Conf. dr. Liliana ALIC

Cancelar

Conf. dr. Liliana COPOSESCU

 

Leave a Reply