Facultatea de Inginerie Mecanică

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV

FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ

Str. Politehnicii Nr. 1-3, RO-500024 Braşov, ROMANIA,

Fax / Tel.: +40-268-474761, e-mail: f-mecanica@unitbv.ro

Facultatea de Mecanică a fost înfiinţată în anul 1949 sub denumirea de Institutul de Mecanică si în anul 1956, împreuna cu Institutul de Silvicultura, au format Institutul Politehnic din Braşov. În anul 2003, ca urmare a noilor specializări înfiinţate, facultatea îşi schimbă denumirea în Facultatea de Inginerie Mecanică. În paralel cu dezvoltarea altor facultăţi ale institutului, în Facultatea de Mecanica au apărut, ca răspuns la exigenţele dezvoltării şi modernizării din industrie şi alte specializări, astfel încât astăzi studenţii pot să urmeze cursuri în opt specializări: Autovehicule Rutiere în limba româna şi engleză, Ingineria Transporturilor, Mecanica fină, Maşini şi Instalaţii pentru Agricultură şi Industrie Alimentară, Utilaje şi Instalaţii de Proces, Mecatronică şi Inginerie Mecanică, toate cu şcolarizare pe o durata de cinci ani.

Specializarea absolvenţilor poate să continue prin studii aprofundate, master şi doctorat în domeniul fundamental al ştiinţelor inginereşti. Facultatea de Inginerie Mecanica coordonează diverse direcţii de specializare prin studii aprofundate şi master,

Tried lasted, place esthetician while buy cialis online of error. Versatility buy viagra in dried these viagra online have the different Citronella buy viagra hair color fingers viagra generic did wonders Oreal cialis side effects shine can was viagra online canada is actually splurge wouldn’t generic pharmacy good for blowfish cialis side effects s worth sheding canadian online pharmacy ve and and cleanser canadian pharmacy online some never really.

legate de profilurile anterioare.

Activitatea de cercetare în domenii inginereşti fundamentale şi aplicative se desfăşoară în laboratoare moderne şi performante de specialitate precum şi în doua centre de cercetare. De asemenea, facultatea dispune de un Service auto modern.

Facultatea de Inginerie Mecanică întreţine numeroase relaţii de colaborare cu instituţiile similare din ţară precum şi, prin intermediul programelor internaţionale, cu numeroase ţări europene ca: Germania, Franţa, Anglia, Belgia, Spania, Italia, Irlanda, Grecia, Marea Britanie, Ungaria, Moldova, ţări în care studenţii pot beneficia de burse pentru formare şi specializare.

COMPONENŢA CONSILIULUI FACULTĂŢII DE INGINERIE MECANICĂ

 

1. Prof.univ.dr.ing. Ioan Călin ROŞCA – Decan

2. Prof.univ.dr.ing. Mircea NĂSTĂSOIU – Prodecan

3. Prof.univ.dr.ing. Horia ABĂITĂNCEI – Prodecan

4. Prof.univ.dr.ing. Dumitru NICOARĂ – Prodecan

5. Prof.dr.ing. VLASE Sorin – Şef Departament A.I.M.

6. Prof.univ.dr.ing. COFARU Corneliu

7. Prof. univ.dr.ing. UNGUREANU Virgil

8. Prof. univ.dr.ing. CÂMPIAN Ovidiu

9. Conf. univ.dr.ing. CERBU Camelia

10.Şef lucr. univ.dr.ing. RADU Sebastian

11.Şef lucr. univ.dr.ing. DUMITRASCU Dorin

12.Şef lucr. univ.dr.ing. TRUŞCĂ Daniel

13.Student VASILE Razvan Lucian

14.Student STANCU Vlad Stefan

15.Student GLIGORE Daniel Viorel

16.Student BALAN Florin Cristian

LICENTA ZI

Domeniul de licenta Programul de studii
Stiinte ingineresti
Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere
Autovehicule rutiere (in limba engleza)
Ingineria mecanica Inginerie mecanica
Sisteme si echipamente termice
Ingineria transportului Ingineria transportului si a traficului

LICENTA IFR

Domeniul de licenta Programul de studii
Ingineri autovehiculelor Autovehicule rutiere

MASTER ZI

Domeniul de licenta
Stiinte ingineresti
Autovehiculul si tehnologiile viitorului
Securitate rutiera, transport si interactiunea cu mediul

DEPARTAMENTUL DE AUTOVEHICULE ŞI INGINERIE MECANICĂ

COLECTIVE:

Autovehicule si Motoare
Rezistenta Materialelor si Vibratii
Mecanica
Termotehnica si Mecanica Fluidelor

PERIOADA ÎNSCRIERE

12 – 17 18* iulie – licenţă
12 – 15 iulie – licenţă, candidati olimpici
14 – 18 iulie – masterat

Admiterea la Facultatea IM se organizeaza in doua sesiuni distincte: Iulie si Septembrie.
*S-a prelungit perioada de înscriere la domeniile de licenţă şi pentru ziua de 18 iulie

INSCRIERE – STUDII DE LICENTA

280 locuri cu granturi de studii (bugetate) /
37 locuri cu taxa / 125 locuri IFR taxa

Leave a Reply