Facultatea de Biotehnologii – descriere

 

Facultatea de Biotehnologii Bucuresti
Facultatea de Biotehnologii Bucuresti

Facultatea de Biotehnologii, singura facultate de stat cu profil biotehnologic din ţară şi cu toate specializările acreditate pregateste ingineri biotehnologi, ce îsi pot desfasura activitatea în sectoare productive ( industrie farmaceutica, industria prelucrarii produselor de origine vegetala si animala, in domeniul protectiei mediului, industrie alimentara, controlul si asigurarea sigurantei produselor agroalimentare etc), în învatamânt si în institute si centre de cercetare stiintifica.

Facultatea de Biotehnologii dispune de o importantă bază materială, constând, între altele, din laboratorul de biochimie, enzimologie, chimie, genetică şi inginerie genetică, culturi celulare vegetale, laboratorul de informatică dotat cu 10 calculatoare performante legate în reţea şi conectate la internet, laboratorul de bacteriologie, virusologie şi imunologie, microbiologie generală, ecologie şi protecţia mediului, biotehnologii farmaceutice, biotehnologii alimentare etc. Dotarea laboratoarelor permite instruirea practică a studenţilor în domenii de vârf ale biotehnologiilor.

Facultatea de Biotehnologii este o facultate nouă, înfiinţată în anul universitar 1994-1995, în cadrul USAMV Bucureşti. Ea este singura facultate cu acest profil din ţară. În planul de învăţământ al Facultăţii de Biotehnologii sunt prevăzuţi 5 ani de studiu – cursuri de zi, cu trei specializări începând din anul III:

– Biotehnologii Agricole
– Biotehnologii Medical Veterinare
– Biotehnologii Industriale

Conducere:

Petru NICULITA

 • Prof. univ. dr., Decanul Facultatii de Biotehnologii – USAMV Bucuresti, Membru titular al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice, Presedinte al sectiei de Industrie Alimentara – ASAS
 • Prof. Dr., Dean of the Faculty of Biotechnologies – USAMV bucharest, Full-member of the Academy of Agricultural and Forestry Sciences, President of the Food Industry Department – ASAS

Acad. Cristian HERA

 • Prof. univ. dr., doctor Honoris Causa, Membru titular al Academiei Romane, Presedinte al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice
 • Prof. Dr., Doctor Honoris Causa, Full member of the Romanian Academy, President of the Academy of Agricultural and Forestry Sciences

Gheorghe SIN

 • Prof. univ. dr., Presedinte al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice, Membru corespondent al Academiei Romane
 • Prof. Dr., President of the Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Associate member of the Romanian Academy

Acad. Ion Paun OTIMAN

 • Prof. univ. dr., doctor Honoris Causa, Membru titular al Academiei Romane, Secretar General al Academiei Romane
 • Prof. Dr., Doctor Honoris Causa, Full member of the Romanian Academy, General Secretary of the Romanian Academy

Constantin BANU

 • Prof. univ. dr., Membru titular al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice
 • Prof. Dr., Full member of the Academy of Agricultural and Forestry Sciences

Mona Elena POPA

 • Prof. univ. dr., Secretar Stiintific al Facultatii de Biotehnologii, Membru corespondent al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice – USAMV Bucuresti
 • Prof. Dr.,Scientific Secretary of the Faculty of Biotechnologies, Associate member of the Academy of Agricultural and Forestry Sciences – USAMV Bucharest
Secretariat:

Florentina MATEI-RADOI – Facultatea de Biotehnologii – USAMV Bucuresti; Faculty of Biotechnologies – USAMV Bucharest

Amalia MITELUT – Facultatea de Biotehnologii – USAMV Bucuresti; Faculty of Biotechnologies – USAMV Bucharest

Mira TURTOI – Facultatea de Biotehnologii – USAMV Bucuresti; Faculty of Biotechnologies – USAMV Bucharest

Mihaela GHIDURUS – Facultatea de Biotehnologii – USAMV Bucuresti; Faculty of Biotechnologies – USAMV Buchares

Adresa:

Bulevardul MARASTI, nr. 59, sect.1, Bucuresti, Cod: 011464

 

sursa : http://www.biotehnologii.usamv.ro/

Leave a Reply