Diagnoza defectelor şi proiectarea pentru testabilitate

Titular: prof. dr. ing. Angelica BACIVAROV

Din cuprins:
Concepte de bază
Metode de generare a secvenţelor de test la nivelul sistemelor
Generarea secvenţelor de test la nivelul circuitelor integrate
Echipamente pentru testarea sistemelor cu circuite electronice
Conceperea circuitelor pentru testabilitate
Proiectarea sistemelor autotestabile
Generarea secvenţelor de test la nivel software

Leave a Reply