Compatibilitate electromagnetică

Titular: conf. dr. ing. Orest OLTU

Din cuprins:
Introducere. Caracterul dual al CEM. Necesitatea asigurării CEM din faza de proiectare
Clasificarea perturbaţiilor şi caracterizarea lor în domeniile timp / frecvenţă
Cuplaje parazite intrasistem (CP)
Cuplaje parazite în circuitele digitale
Cuplaje prin reţeaua de c.a.
Certificarea de CEM

Leave a Reply