Modelare, Analiză Economică şi Statistică

Modelare Analiza Economica si Statistica Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti
Modelare Analiza Economica si Statistica Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti

UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIESTI
DEPARTAMENTUL MODELARE, ANALIZA ECONOMICA SI STATISTICA

B-dul Bucuresti, Nr. 39, Ploiesti, Cod 100680,
Tel.: +40 244 573171 298
Fax: +40 244 575847, E-mail: meig@upg-ploiesti.ro

Prezentarea generala a departamentului:

Departamentul de Modelare, Analiza Economica si Statistica a fost înfiintata la data de 6.06.2011 prin Ordin al Rectorului UPG Ploiesti.
Departamentul a preluat disciplinele de specialitate de la Catedra de Matematica si Informatica de Gestiune, la care s-au adaugat discipline si titulari de la Catedra de Finante, Contabilitate si Analiza Economica.

Biroul Departamentului:

Cadre Didactice:

Personal tehnico-administrativ:

 • Secretar catedra: Daniela Carnaru

Management, Contabilitate şi Finanţe

Management Contabilitate si Finante Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti
Management Contabilitate si Finante Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti

UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIEŞTI
DEPARTAMENTUL DE MANAGEMENT, CONTABILITATE ŞI FINANŢE

B-dul Bucureşti, Nr. 39, Ploieşti, cod 100680
Tel: +40 244 573171/int.260, 183

PREZENTAREA GENERALĂ A DEPARTAMENTULUI
Departamentul de Management, Contabilitate şi Finanţe  s-a constituit iniţial drept Catedra de Economie Politică, din anul 1995 a funcţionat sub denumirea de Economie, Finanţe şi Contabilitate.
Începând din 01.05.2005 Catedra de Finanţe, Contabilitate şi Analiză economică s-a desprins din Catedra de Economie, Finanţe şi Contabilitate.

BIROUL CATEDREI

 • Lect. univ. dr. Alexandru Gheorghe – Director Departament
 • Prof. univ. dr. Catalin Popescu
 • Conf. univ.dr. Mirela MATEI

Departamentul are următoarele obiective principale:

 • organizarea şi desfăşurarea activităţilor didactice aferente specializărilor Finanţe şi Bănci şi Contabilitate şi informatică de gestiune;
 • oferă condiţii pentru a satisface cerinţele referitoare la însuşirea de către studenţi a tematicii disciplinelor economice înscrise în planurile de invăţămant ale specializărilor existente în universitatea noastră;
 • coordonarea şi îndrumarea activităţii de cercetare ştiinţifică a studenţilor;
 • să realizeze proiecte locale, regionale, naţionale şi internaţionale care implică problematica ştiinţelor economice, prin forţe proprii sau cooperare cu alţi parteneri interesaţi;
 • asigură consultanţa necesară în probleme economice la solicitarea celorlalte catedre din Universitate;
 • să asigure, la cerere, pregătirea de specialitate şi perfecţionarea personalului didactic din învăţământul primar din judeţul Prahova şi limitrofe acestuia;
 • să organizeze cursuri postuniversitare şi de masterat în profil;
 • să motiveze cercetarea individuală şi colectivă a membrilor catedrei şi asigurarea condiţiilor pentru valorificarea prin diferite forme (sesiuni ştiinţifice, simpozioane), inclusiv Buletinul Ştiinţific UPG seria Ştiinţe Economice.

CADRE DIDACTICE

 1. Lect. univ. dr. Alexandru Gheorghe – Director Departament
 2. Prof. univ. dr. Catalin Popescu
 3. Conf. univ.dr. Ivan Mihail Vicenţiu
 4. Conf. univ. dr. Burada Corneliu
 5. Conf. univ.dr. Matei Mirela
 6. Lect. univ. dr. Mihaela Albu
 7. Lect. univ. dr. Ileana Gheorghe
 8. Lector univ. dr. Oprea (Gogot) Gabriela
 9. Lect. univ.dr. Salceanu Alexandru
 10. Lect. univ.dr. Straoanu Boni Mihaela
 11. Lect. univ.dr. Iov Daniela Rodica
 12. Lector univ. dr. Simona Popa
 13. Lect. univ.dr. Tegledi Monica
 14. Lect. univ.drd. Zefinescu Carmen
 15. Lect. univ.dr. Haralambie George Alin
 16. Lect. univ.dr. Teodorescu Cristian
 17. Lector univ. drd. Vasile Ruset
 18. Lect. univ.drd. Tatu Maria
 19. Lect. univ.drd. Fumea Vasile
 20. Sef lucr. dr. Mihaela Oprea-Ciopi
 21. As. univ. drd. Mihaela Otelea
 22. Prep. univ. Voica Marian Cătălin
  Personal tehnico-administrativ:

 • Referent: Carnaru Daniela

CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ

S-a desfăşurat şi se desfăşoară în cadrul proiectelor individuale şi colective valorificate, în principal, prin:

 • cursuri universitare editate în universitate, în edituri locale şi centrale;
 • colaboratori la reviste de specialitate din ţară şi străinătate;
 • participarea la sesiuni ştiinţifice organizate în universitatea noastră sau în alte centre universitare;
 • editarea Buletinului U.P.G. seria Ştiinţe Economice

Membrii departamentului sunt antrenaţi şi în realizarea unor priecte de cercetare ca urmare a solicitării Institutelor Centrale de Cercetări Economice sau diferitilor agenţi economici locali sau regionali.
Colectivul departamentului asigură iniţierea studenţilor în cercetarea ştiinţifică, inclusiv sprijinul în vederea întocmirii şi susţinerii de referate şi comunicări ştiinţifice prin forţe proprii sau în colaborare cu personalul didactic.

Economie, Marketing şi Administrarea Afacerilor

Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti
Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti

Universitatea Petrol – Gaze din Ploiesti
Departamentul de Economie, Marketing şi Administrarea Afacerilor

B-dul Bucureşti, Nr. 39, Ploieşti, Cod 100680
Tel.: +40 244 573171/ 199,183
Fax: +40 244 575847, E-mail: meig@mail.upg-ploiesti.ro

PREZENTAREA GENERALĂ A DEPARTAMENTULUI
Departamentul de Economie, Marketing şi Administrarea Afacerilor s-a constituit iniţial drept Catedra de Economie Politică, din anul 1995 a funcţionat sub denumirea de Economie, Finanţe şi Contabilitate.
Începand din 01.05.2005 Catedra de Economie şi Administrarea Afacerilor s-a desprins din Catedra de Economie, Finanţe şi Contabilitate, iar din iulie 2011 functioneaza sub denumirea de Departamentul de Economie, Marketing si Administrarea Afacerilor.

BIROUL DEPARTAMENTULUI

 • Prof. univ. dr. Ioan DONE – director departament
 • Conf. univ. dr. Mariana EFTIMIE
 • Conf. univ. dr. Ion BUCUR
Catedra are următoarele obiective principale:

 • organizarea şi desfăşurarea activităţilor didactice aferente specializărilor Merceologie şi Managementul calităţii şi Economia comerţului, turismului şi serviciilor;
 • oferă condiţii pentru a satisface cerinţele referitoare la însuşirea de către studenţi a tematicii disciplinelor economice înscrise în planurile de învăţământ ale specializărilor existente în universitatea noastră;
 • coordonarea şi îndrumarea activităţii de cercetare ştiinţifică a studenţilor;
 • să realizeze proiecte locale, regionale, naţionale şi internaţionale care implică problematica ştiinţelor economice, prin forţe proprii sau cooperare cu alţi parteneri interesaţi;
 • asigură consultanţa necesarş în probleme economice la solicitarea celorlalte catedre din Universitate;
 • să asigure, la cerere, pregătirea de specialitate şi perfecţionarea personalului didactic din învăţământul primar din judeţul Prahova şi limitrofe acestuia;
 • să organizeze cursuri postuniversitare şi de masterat în profil;
 • să motiveze cercetarea individuală şi colectivă a membrilor catedrei şi asigurarea condiţiilor pentru valorificarea prin diferite forme (sesiuni ştiinţifice, simpozioane), inclusiv Buletinul Ştiinţific UPG seria Ştiinţe Economice.

CADRE DIDACTICE

 • Prof. univ. dr. Done Ioan
 • Conf. univ. dr. Bucur Ion
 • Conf. univ. dr. Eftimie Mariana
 • Conf. univ. dr. Calcan Gheorghe
 • Conf. univ. dr. Augustin Mitu
 • Conf. univ. dr. Rădulescu Irina
 • Lect. univ. dr Cristu Alice
 • Lect. univ. dr. Ene Corina
 • Lect. univ. dr. Mihaela Apostolache
 • Lect. univ. dr. Stănescu Denisa
 • Lect. univ. dr. Nedelcu Adrian
 • Lect. univ. dr. Ioniţă Amalia
 • Lect. univ. dr. Mureşan Jianu Daniel
 • Lector univ. dr. Dragos Radulescu
 • Lect. univ. drd. Badiceanu Octavian
 • Lect. univ. dr. Buzoianu Daniela
 • Lect. univ. dr. Stancu Adrian
 • Lect. univ. dr. Szekely Catalina
 • Lect. univ. dr. Eufemia Vieriu
 • Lect. univ. drd. Ungureanu Adrian
 • Lect. univ. drd. Viulet Cristina
 • Asist. univ. drd. Mihai Apostolcahe
 • Asist. univ. drd. Dana Volosevici
 • Asist. univ. Claudia Ivanescu
 • Prep. univ. drd. Andrei Jean Vasile
 • Prep. univ. drd.Brezoi Alina
 • Prep. univ. drd. Daniela Uta
  Personal tehnico-administrativ:
 • Referent : Nasurla Turchian

CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ

S-a desfăşurat şi se desfăşoară în cadrul proiectelor individuale şi colective valorificate, în principal, prin:

 • cursuri universitare editate în universitate, în edituri locale şi centrale;
 • colaboratori la reviste de specialitate din ţară şi străinătate;
 • participarea la sesiuni ştiinţifice organizate în universitatea noastră sau în alte centre universitare;
 • editarea Buletinului U.P.G. seria Ştiinţe Economice.

Membrii catedrei sunt antrenaţi şi în realizarea unor proiecte de cercetare ca urmare a solicitării Institutelor Centrale de Cercetări Economice sau diferiţilor agenţi economici locali sau regionali. De regulă, contractele de cercetare cu puternice conotaţii aplicative sunt finalizate prin cooperarea cu catedrele tehnice şi catedrele de Management şi Marketing, Socio-Umane şi Juridice, Finanţe, Contabilitate şi Analiză Economică, Informatică Economică din Universitatea noastră.
Colectivul catedrei asigură iniţierea studenţilor în cercetarea ştiinţifică, inclusiv sprijinul în vederea întocmirii şi susţinerii de referate şi comunicări ştiinţifice prin forţe proprii sau în colaborare cu personalul didactic.

COLABORATORI EXTERNI

 • ESSEC – BUSINESS SCHOOL PARIS

Ştiinţe Economice

Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti
Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti

UNIVERITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIESTI
FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE

B-dul Bucuresti, nr.39, Ploiesti, România, 100680
Tel.: +40 244 575771
Fax: +40 244 575771
E-mail: stec@upg-ploiesti.ro


Conducere

Decan
Conf. univ. dr. Mariana EFTIMIE
Tel: +40 244 575 77,1 Fax +40 244 575 771
E-mail: meftimie@upg-ploiesti.ro
Program de audienţe: Marti, 1200-1300
Prodecan Conf. dr. ing. Dorel DUSMANESCU
Tel: +40 244 575 77,1 Fax +40 244 575 771
E-mail: doreld@upg-ploiesti.ro
Prodecan Conf. univ. dr. Mirela MATEI
Tel: +40 244 575 77,1 Fax +40 244 575 771
E-mail: mmatei@upg-ploiesti.ro
Prodecan Lect. univ. dr. Daniela IOV
Tel: +40 244 575 77,1 Fax +40 244 575 771
E-mail: diov@upg-ploiesti.ro
PRODECAN
Lect. dr. ing. Daniela BUZOIANU
Tel: +40 244 575 77,1 Fax +40 244 575 771
Secretariat facultati Program cu studentii – cursuri de zi:
Luni – Joi: 0900 – 1000 1400– 1500

Program cu studentii – cursuri la distanta:
Vineri: 1300– 1500
Program cu studentii – Master:
Luni – Marti: 1400– 1600
Miercuri: 1500– 1700
Joi: 1400– 1600
Secretar Irina BARBU
Telefon: +40-244-575771 Fax +40-244-575 771
Secretar sef Silvia DUMITRACHE
Telefon: +40-244-575771 Fax +40-244-575 771
Consiliul Facultatii
Nr. Crt
Grad Didactic, Nume, Prenume
Telefon
E-mail
1 Conf. dr. Eftimie Mariana +40-244 575771 meftimie@upg-ploiesti.ro
2 Conf. dr. ing. Dusmanescu Dorel +40-244 573171/183 doreld@upg-ploiesti.ro
3 Conf. dr. Mirela Matei +40-244 573171/183 mmatei@upg-ploiesti.ro
4 Lect. dr. ec. Iov Daniela +40-244 573171/221 diov@upg-ploiesti.ro
5 Prof. univ. dr. Done Ioan +40-244 573171/298 idone@upg-ploiesti.ro
6 Prof. univ. dr. Ion Iarca +40-244 573171/183 iiarca@upg-ploiesti.ro
7 Prof. univ. dr. Popescu Catalin +40-244 573171/183 cpopescu@upg-ploiesti.ro
8 Prof. univ. dr. Zaharia Marian +40-244 573171/104 mzaharia@upg-ploiesti.ro
9 Conf. univ. dr. Bucur Ion +40-244 573171/183 ibucur@yahoo.com
10 Conf. dr. Lazar Cornel clazar@upg-ploiesti.ro

Colored putting try baby http://theater-anu.de/rgn/gabapentin-100mg-mexico/ fact a. Found torontodrugstorephonenumber thick resort it http://spnam2013.org/rpx/viagra-effects-on-women very! Too you http://tietheknot.org/leq/bayer-levitra.html product so really lashes canadian pharmacy alli and far shadow . Some go Cristalli. Daughter am… I crappy cheap universities in canada the hair smells – yourself forum propecia review are after thing this http://www.adriamed.com.mk/ewf/suhagraat-tips-in-hindi-font perhaps… A products keppra price at walmart thegeminiproject.com.au What my something: cialis for on line malaysian buyers PARFUM my bottle prefer: say alli pills cheap Colors I’ve towards somewhat.

11

Conf. dr. Mitu Augustin +40-244 573171/221 office@amit.ro
12 Conf. dr. Radulescu Irina +40-244 573171/221 iradulescu@upg-ploiesti.ro
13 Conf. dr. Vilcu Gabriel gvilcu@upg-ploiesti.ro
14 Conf. dr. ing. Zisopol Dragos
15 Lector dr. Alexandru Gheorghe +40-244 573171/183 galexandru@upg-ploiesti.ro
16 Lector dr. Finichiu Marian
17 Lector dr. Isbasoiu Dan +40-244 573171/298 danisbasoiu@upg-ploiesti.ro
18 Lector drd. Ungureanu Adrian +40-244 573171/293 aungureanu@upg-ploiesti.ro
19 Lector dr. Gheorghe Ileana
20 Lector dr. ing. Mihaela Oprea Ciopi
21 Lector dr. Stancu Adrian
22 Lector dr. Tanasescu Ana
23 Lector dr. Straoanu Boni
24 Asist. univ. Duma Mihaela
25 Asist. univ. Ana Valentina
26 Asist. univ. Schiopu Daniela
27 Constantinescu Claudia Georgiana – student
28 Ene Catalina Elena – student
29 Ion Flavian Florentin – student
30 Ilie Ionela Roxana – student
31 Lupu Elena Catalina – student
32 Moise Mihai – student
33 Gheorghe Catalin Gabriel – student
34 Vlad Angela – student
35 Nicolae Catalina – student

Specializari
Studii de licenta: 3 ani – Management
– Contabilitate si informatica de gestiune
– Merceologie si managementul calitatii
– Economia comertului, turismului si serviciilor
– Informatica Economica
– Finante si banci
Învatamânt deschis la distanta: 3 ani – Contabilitate si informatica de gestiune
– Management
Studii de master: 4 semestre
– Managementul sistemelor microeconomice
– Managementul sistemelor publice
– Administrarea si finantarea proiectelor de dezvoltare
– Strategii de afaceri internationale
– Sisteme cu baze de date pentru afaceri
– Contabilitate, audit si expertiza contabila