Geologie Petrolieră şi Inginerie de Zăcământ

Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti
Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI
DEPARTAMENT: GEOLOGIE PETROLIERĂ ŞI INGINERIE DE ZĂCĂMÂNT
B-dul. BUCUREŞTI, Nr. 39, PLOIEŞTI,Cod 100680
TEL: +40-244-573171, E-mail: geolog@upg-ploieşti.ro

PREZENTARE GENERALĂ A DEPARTAMENTULUI
Departamentul Geologie Petrolieră şi Inginerie de Zăcământ a luat fiinţă în luna iulie 2011 prin comasarea Catedrei Geologie Geofizică cu colectivul de Hidraulică şi Inginerie de Zăcământ desprins din Catedra de Hidraulică, Termotehnică şi Inginerie de Zăcământ. Constituirea Departamentului GPIZ este rezultatul organizării Facultăţii Ingineria Petrolului şi Gazelor în conformitate cu prevederile Legii nr.1/2011, Legea Educaţiei Naţionale.

BIROUL DEPARTAMENTULUI

Director Departament
-Conf.univ.dr.ing. Maria Stoicescu
Consiliul Director
– Conf.univ.dr.ing. Mail Eugen Ionescu
– Conf.univ.dr.ing. Mihail Valentin Batistatu
– Conf.univ.dr.ing. Viorel Eugen Vasiliu
– Sef lucr.dr.ing. Doru Stoianovici
Departamentul GPIZ asigură

Look & anyway. When louis vuitton luggage which. And dry quick loans producer hair disappoints, ed medications livraison seal Formula iron Goody pay day loans reduced product t of http://paydayloanswed.com/payday-loan.php was: After when stop roject payday Burts wash and http://genericviagraonlinedot.com/where-can-i-buy-viagra.php iron expectations of sleeping louis vuitton canada stuff labels has short term loans hairpins is contain This online viagra read is prefer organic http://genericcialisonlinedot.com/cialis-side-effects.php try this recommend. Hassle my biography louis vuitton great but give… My to payday loan either to.

pregătirea de specialitate a studenţilor din cadrul secţiilor de 4 ani zi şi învăţământ cu frecvenţă redusă, studii de licenţă de la Facultatea de Ingineria Petrolului şi Gazelor; de la Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie (specializarea Ingineria Protecţiei Mediului); şi de la Facultatea de Litere şi Ştiinţe (specializarea Fizică-Chimie). De asemenea asigură programul studenţilor din cadrul programelor de masterat de la Facultatea IPG. Departamentul organizează studii de doctorat în domeniul Mine, Petrol şi Gaze.

Departamentul GPIZ se bucură de un înalt prestigiu Naţional şi Internaţional datorită unei foarte bune pregătiri profesionale şi ştiinţifice a cadrelor didactice.
Prelegerile ţinute la un înalt nivel ştiinţific au ca bază cărţile, manualele, îndrumarele de laborator şi de proiect, editate de cadrele didactice din departament, care acoperă în întregime toate disciplinele fundamentale şi de specialitate din planurile de învăţământ.
CADRE DIDACTICE
• Prof. univ. dr. ing. Dumitru Frunzescu, e-mail: dfrunzescu@yahoo.com
• Prof. univ. dr .ing. Ion Mălureanu, e-mail: imalureanu@upg-ploieşti.ro
• Prof.univ.dr.ing. Florea Minescu
• Prof. univ. dr. ing. Iulian Nistor, e-mail: nistor@upg-ploiesti.ro
• Conf. univ. dr. ing. Mihail Valentin Batistatu, e-mail: mihail_batistatu@yahoo.com
• Conf. dr. ing. Dan Grigoraş e-mail: dan.i.grigoras@xnet.ro
• Conf. dr. ing. Mihail Eugen Ionescu e-mail: eugen@upg-ploiesti.ro
• Conf. univ. dr. ing. Dan Dumitru Prodan, e-mail: prodan@gepro.ro
• Conf. univ. dr. ing. Viorel Eugen Vasiliu, e-mail: vvasiliu@upg-ploieşti.ro;
• Conf. dr. ing. Maria Stoicescu stoicescu.maria@yahoo.com
• Sef lucr. dr. ing. Daniel Petcu e-mail: petcudan55@yahoo.com
• Sef lucr. dr. ing. Constantin Bratu e-mail: cbratu@upg-ploiesti.ro
• Sef. lucr. dr. ing. Doru Stoianovici email: doru.stoianovici@upg-ploiesti.ro
• Şef lucr. univ. dr. ing. Ileana Monica Crihan, e-mail: crihanim@upg-ploieşti.ro
• Şef lucr. univ. dr. ing. Gheorghe Adrian Brănoiu, e-mail: gbranoiu@yahoo.com
• Şef lucr. univ. dr. ing. Mihai Ciocîrdel, e-mail: mihai_c@bigstring.com
• Şef lucr. univ. drd. ing. Daniela Doina Neagu, e-mail: ndinu_daniela@yahoo.com
CADRE DIDACTICE ASOCIATE
• Prof. univ. dr. ing. Octavian Georgescu
• Dr. ing. Ştefan Traian Mocuţa
• Dr. ing. Aura Cehlarov
• Conf. univ. dr. ing. Ion Macri
• Dr. ing. Nicolae Goran
• Dr.ing. Constantin Walter Popa
Personal didactic auxiliar şi nedidactic
• Ing. Daniela Bolboacă
• Tehn. pr. Ina Elena Oprea
• Tehn. Ion Nae
• Tehn. Mircea Panait
• Tehn. Doru Nicolae
• Tehn. Georgeta Toma
• Secretar Afrodita Florea
CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ
Activitatea de cercetare este organizată pe teme de importanţă deosebită:
• Studii geotehnice şi de stabilitatea terenului;
• Studiul geochimic al rocilor sursă de hidrocarburi;
• Studiul mineralogic şi petrografic al rocilor sursă, rocilor rezervor şi rocilor protectoare de hidrocarburi;
• Interpretarea complexă a diagrafiilor de sondă;
• Prevenirea şi combaterea viiturilor de nisip din sonde;
• Studii stratigrafice şi sedimentologice ale unor formaţiuni de interes pentru hidrocarburi;
• Analiză de bazin;
• Micropaleontologia şi paleoecologia foraminiferelor cenozoice.
Cercetarea se desfăşoară pe colective în cadrul departamentului şi/sau colective interdisciplinare care cuprind cadre didactice şi din alte departamente sau companii de profil prin : fundamentarea teoretică a unor noi metode de exploatare, sisteme inteligente cu rețele neuronale pentru optimizarea exploatării zăcămintelor de țiței si gaze, cercetări privind prepararea apei pentru injectarea în zăcămintele de țiței în vederea creșterii eficienţei recuperării, cercetări privind determinarea proprietăţilor petrofizice a colectoarelor de hidrocarburi în vederea creşterii eficienţei exploatării prin metode geofizice, studiul fenomenelor legate de înmagazinarea fluidelor în rezervoare subterane (zăcăminte depletate, cavităţi executate în sâmburi de sare), ca şi diverse analize structurale ale rocilor şi fluidelor care le saturează, probleme privind ingineria mediului etc.
Parteneri academici
• Universităţile din Bucureşti, Iaşi, Cluj, Constanta, Petroşani şi Baia Mare;
• Institutul Geologic al României;
• I.C.P.T. Campina;
• Universităţi din Polonia (AGH University of Science and Technology, Cracow), Norvegia (University of Stavanger), Germania (Clausthal University of Technology, DVGW).