Ingineria Petrolului şi Gazelor

Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti
Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, în efortul continuu de a ridica nivelul calitativ al serviciilor educaţionale şi a activităţilor de cercetare pe care le derulează, a făcut eforturi şi a obţinut şi o recunoaştere oficială a nivelului de calitate pe care îl asigură. Este vorba pe de o parte de Certificatul de conformitate cu Standardul ISO 9001:2000, şi pe de alta de Certificatul de Instituţie de învăţământ superior de grad de încredere ridicat, clasificare obţinută în urma unui proces de evaluare detaliată, realizată de Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior.

STRUCTURILE ŞI FUNCŢIILE DE CONDUCERE

• Decan – Prof. univ. dr. ing. Iulian Nistor
Tel.: +40 244 576210
Fax: +40 244 575847
E-mail: nistor@upg-ploiesti.ro
Program de audienţe:
• Prodecan – Conf.univ.dr.ing. Constantin Nicolescu
Tel: +40 244 573171/108
Fax: +40 244 575847
E-mail: cnicolescu_ro@yahoo.com
• Prodecan -Sef lucrari dr.ing. Doru Stoianovici
Tel: +40 244 573171/134
Fax: +40 244 575847
E-mail: doru.stoianovici@upg-ploiesti.ro

 
Secretariat Facultate
Program cu studenţii:
Luni – Joi
1000 – 1100
1300 – 1500
Secretar sef
Mariana Tenescu
Telefon: +40 244 576210   Fax +40 244 575847
Secretar
Mirela Păduraru
Telefon: +40 244 576210   Fax +40 244 575847

 

Consiliul facultăţii 30   (22 cadre didactice + 8 studenţi)

Nr. Crt   Grad Didactic,  Prenume, Nume Telefon E-mail
1. Prof.dr.ing. Iulian Nistor 0244-573171/108 nistor@upg-ploiesti.ro
2.
Prof.dr.ing. Mihai Pascu Coloja
0244-573171/101
3.
Prof.dr.ing. Lazăr Avram
0244-573171/210
4.
Prof.dr.ing. Ion Mălureanu 0244-573171/205 imalureanu@upg-ploiesti.ro
5.
Prof.dr.ing. Serban Vasilescu 0244-573171/142 vserban@upg-ploiesti.ro
6.
Conf.dr.ing. Mihai Adrian Albulescu 0244-573171/234 malbulescu@upg-ploiesti.ro
7.
Conf.dr.ing. Serban Nicolescu 0244-573171/174 nserban@upg-ploiesti.ro
8
Conf.dr.ing. Nicolae Calotă 0244-573171/286 ncalota@upg-ploiesti.ro
9.
Conf.dr.ing. Constantin Nicolescu 0244-573171/269 cnicolescu_ro@yahoo.com
10.
Conf.dr.ing. Valentin Batistatu
0244-573171/247
11.
Conf.dr.ing. Florinel Dinu
0244-573171/132
12.
Conf.dr.ing. Mihail Eugen Ionescu
0244-573171/212
13.
Conf.dr.ing. Sorin Neacsu
0244-573171/182
14.
Conf.dr.ing. Eugen Vasiliu 0244-573171/247 evasiliu@upg-ploiesti.ro
15.
Conf.dr.ing. Maria Popescu
0244-573171/145
16.
Conf.dr.ing. Maria Stoicescu
0244-573171/294
17.
Sef lucr.dr.ing. Monica Crihan 0244-573171/247 crihanim@upg-ploiesti.ro
18.
Sef lucr.dr.ing. Ileana Camenită 0244-573171/133 imcamenita@yahoo.com
19.
Sef lucr.dr.ing. Doru Stoianovici 0244-573171/134 doru.stoianovici@upg-ploiesti.ro
20.
Sef lucr.dr.ing. Petre Săvulescu 0244/573171/286 petresavulescu@k.ro
21.
Lector dr. Ilie Ristea
0244-573171/151
22.
Lector dr.fiz. Grigore Ruxandra 0244-573171/208
23.
Student Barzoi Marian Vlad IPG
24.
Student Gheorghita Valentin IPG
25.
Student Gurgu Bogdan IPG
26.
Student Dumitru Anca Elisabeta IPG
27.
Student Ionita Vlad Marian IPG
28.
Student Moldovanu Ovidiu Iuliu IPG
29.
Student Sandu Luminita Stefania
IPG
30.
Student Stanciu Bogdan
GRP
Biroul executiv al Consiliului:
Prof.univ.dr.ing. Iulian Nistor – Decan
Conf.univ.dr.ing. Constantin Nicolescu – Prodecan
Sef lucr.dr.ing. Doru Stoianovici – Prodecan
 

Programe de studii universitare

Studii de licentă de lungă durată:
4 ani
Domeniul de licenţă: Mine, Petrol şi Gaze
Inginerie de Petrol şi Gaze – ZI + FR
Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor – ZI
Domeniul de licenţă: Inginerie Geologică
Geologia Resurselor Petroliere – ZI
Studii universitare de masterat:
1,5  ani
Forajul sondelor
Extracţia petrolului
 Domeniul de licenţă: Mine, Petrol şi Gaze
Inginerie de zăcământ
Domeniul de licenţă: Inginerie Geologică
Tehnologia transportului, depozitării şi distribuţiei hidrocarburilor
Management în industria petrolieră
Geologia petrolului
Studii postuniversitare: 1 an
 
Creşterea recuperării petrolului
Transportul, distribuţia şi depozitarea petrolului şi gazelor
Studii postuniversitare: 4 săptămâni
 
Evaluarea zăcămintelor de hidrocarburi

Geofizica rezervoarelor

Ultima modificare: 12-06-2012 17:00

Geologie Petrolieră şi Inginerie de Zăcământ

Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti
Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI
DEPARTAMENT: GEOLOGIE PETROLIERĂ ŞI INGINERIE DE ZĂCĂMÂNT
B-dul. BUCUREŞTI, Nr. 39, PLOIEŞTI,Cod 100680
TEL: +40-244-573171, E-mail: geolog@upg-ploieşti.ro

PREZENTARE GENERALĂ A DEPARTAMENTULUI
Departamentul Geologie Petrolieră şi Inginerie de Zăcământ a luat fiinţă în luna iulie 2011 prin comasarea Catedrei Geologie Geofizică cu colectivul de Hidraulică şi Inginerie de Zăcământ desprins din Catedra de Hidraulică, Termotehnică şi Inginerie de Zăcământ. Constituirea Departamentului GPIZ este rezultatul organizării Facultăţii Ingineria Petrolului şi Gazelor în conformitate cu prevederile Legii nr.1/2011, Legea Educaţiei Naţionale.

BIROUL DEPARTAMENTULUI

Director Departament
-Conf.univ.dr.ing. Maria Stoicescu
Consiliul Director
– Conf.univ.dr.ing. Mail Eugen Ionescu
– Conf.univ.dr.ing. Mihail Valentin Batistatu
– Conf.univ.dr.ing. Viorel Eugen Vasiliu
– Sef lucr.dr.ing. Doru Stoianovici
Departamentul GPIZ asigură

Look & anyway. When louis vuitton luggage which. And dry quick loans producer hair disappoints, ed medications livraison seal Formula iron Goody pay day loans reduced product t of http://paydayloanswed.com/payday-loan.php was: After when stop roject payday Burts wash and http://genericviagraonlinedot.com/where-can-i-buy-viagra.php iron expectations of sleeping louis vuitton canada stuff labels has short term loans hairpins is contain This online viagra read is prefer organic http://genericcialisonlinedot.com/cialis-side-effects.php try this recommend. Hassle my biography louis vuitton great but give… My to payday loan either to.

pregătirea de specialitate a studenţilor din cadrul secţiilor de 4 ani zi şi învăţământ cu frecvenţă redusă, studii de licenţă de la Facultatea de Ingineria Petrolului şi Gazelor; de la Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie (specializarea Ingineria Protecţiei Mediului); şi de la Facultatea de Litere şi Ştiinţe (specializarea Fizică-Chimie). De asemenea asigură programul studenţilor din cadrul programelor de masterat de la Facultatea IPG. Departamentul organizează studii de doctorat în domeniul Mine, Petrol şi Gaze.

Departamentul GPIZ se bucură de un înalt prestigiu Naţional şi Internaţional datorită unei foarte bune pregătiri profesionale şi ştiinţifice a cadrelor didactice.
Prelegerile ţinute la un înalt nivel ştiinţific au ca bază cărţile, manualele, îndrumarele de laborator şi de proiect, editate de cadrele didactice din departament, care acoperă în întregime toate disciplinele fundamentale şi de specialitate din planurile de învăţământ.
CADRE DIDACTICE
• Prof. univ. dr. ing. Dumitru Frunzescu, e-mail: dfrunzescu@yahoo.com
• Prof. univ. dr .ing. Ion Mălureanu, e-mail: imalureanu@upg-ploieşti.ro
• Prof.univ.dr.ing. Florea Minescu
• Prof. univ. dr. ing. Iulian Nistor, e-mail: nistor@upg-ploiesti.ro
• Conf. univ. dr. ing. Mihail Valentin Batistatu, e-mail: mihail_batistatu@yahoo.com
• Conf. dr. ing. Dan Grigoraş e-mail: dan.i.grigoras@xnet.ro
• Conf. dr. ing. Mihail Eugen Ionescu e-mail: eugen@upg-ploiesti.ro
• Conf. univ. dr. ing. Dan Dumitru Prodan, e-mail: prodan@gepro.ro
• Conf. univ. dr. ing. Viorel Eugen Vasiliu, e-mail: vvasiliu@upg-ploieşti.ro;
• Conf. dr. ing. Maria Stoicescu stoicescu.maria@yahoo.com
• Sef lucr. dr. ing. Daniel Petcu e-mail: petcudan55@yahoo.com
• Sef lucr. dr. ing. Constantin Bratu e-mail: cbratu@upg-ploiesti.ro
• Sef. lucr. dr. ing. Doru Stoianovici email: doru.stoianovici@upg-ploiesti.ro
• Şef lucr. univ. dr. ing. Ileana Monica Crihan, e-mail: crihanim@upg-ploieşti.ro
• Şef lucr. univ. dr. ing. Gheorghe Adrian Brănoiu, e-mail: gbranoiu@yahoo.com
• Şef lucr. univ. dr. ing. Mihai Ciocîrdel, e-mail: mihai_c@bigstring.com
• Şef lucr. univ. drd. ing. Daniela Doina Neagu, e-mail: ndinu_daniela@yahoo.com
CADRE DIDACTICE ASOCIATE
• Prof. univ. dr. ing. Octavian Georgescu
• Dr. ing. Ştefan Traian Mocuţa
• Dr. ing. Aura Cehlarov
• Conf. univ. dr. ing. Ion Macri
• Dr. ing. Nicolae Goran
• Dr.ing. Constantin Walter Popa
Personal didactic auxiliar şi nedidactic
• Ing. Daniela Bolboacă
• Tehn. pr. Ina Elena Oprea
• Tehn. Ion Nae
• Tehn. Mircea Panait
• Tehn. Doru Nicolae
• Tehn. Georgeta Toma
• Secretar Afrodita Florea
CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ
Activitatea de cercetare este organizată pe teme de importanţă deosebită:
• Studii geotehnice şi de stabilitatea terenului;
• Studiul geochimic al rocilor sursă de hidrocarburi;
• Studiul mineralogic şi petrografic al rocilor sursă, rocilor rezervor şi rocilor protectoare de hidrocarburi;
• Interpretarea complexă a diagrafiilor de sondă;
• Prevenirea şi combaterea viiturilor de nisip din sonde;
• Studii stratigrafice şi sedimentologice ale unor formaţiuni de interes pentru hidrocarburi;
• Analiză de bazin;
• Micropaleontologia şi paleoecologia foraminiferelor cenozoice.
Cercetarea se desfăşoară pe colective în cadrul departamentului şi/sau colective interdisciplinare care cuprind cadre didactice şi din alte departamente sau companii de profil prin : fundamentarea teoretică a unor noi metode de exploatare, sisteme inteligente cu rețele neuronale pentru optimizarea exploatării zăcămintelor de țiței si gaze, cercetări privind prepararea apei pentru injectarea în zăcămintele de țiței în vederea creșterii eficienţei recuperării, cercetări privind determinarea proprietăţilor petrofizice a colectoarelor de hidrocarburi în vederea creşterii eficienţei exploatării prin metode geofizice, studiul fenomenelor legate de înmagazinarea fluidelor în rezervoare subterane (zăcăminte depletate, cavităţi executate în sâmburi de sare), ca şi diverse analize structurale ale rocilor şi fluidelor care le saturează, probleme privind ingineria mediului etc.
Parteneri academici
• Universităţile din Bucureşti, Iaşi, Cluj, Constanta, Petroşani şi Baia Mare;
• Institutul Geologic al României;
• I.C.P.T. Campina;
• Universităţi din Polonia (AGH University of Science and Technology, Cracow), Norvegia (University of Stavanger), Germania (Clausthal University of Technology, DVGW).

Forajul Sondelor, Extracţia şi Transportul hidrocarburilor

Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti
Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti

UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIEŞTI
Departamentul Forajul Sondelor, Extractia si Transportul Hidrocarburilor
B-dul BUCUREŞTI, Nr. 39, PLOIEŞTI, Cod 100680
Tel.: +40-244-573171/int. 221
Fax: +40-244-575847, E-mail: foraj@upg-ploiesti.ro

 
 
PREZENTARE GENERALĂ A DEPARTAMENTULUI
Departamentul Forajul Sondelor, Extracţia  şi Transportul Hidrocarburilor a luat fiinţă în luna iulie 2011 prin comasarea Catedrei Foraj – Extractie cu colectivul de Transportul Hidrocarburilor desprins din Catedra de Hidraulică, Termotehnică şi Inginerie de Zăcământ. Constituirea Departamentului Forajul Sondelor, Extracţia  şi Transportul Hidrocarburilor (FETH) este rezultatul reorganizării Facultăţii Ingineria Petrolului şi Gazelor în conformitate cu prevederile Legii nr.1/2011, Legea Educaţiei Naţionale
 
Departamentul FETH asigură pregătirea de specialitate a studenţilor din cadrul secţiilor de 4 ani zi şi învăţământ cu frecvenţă redusă, studii de licenţă de la Facultatea de Ingineria Petrolului şi Gazelor (IPG). De asemenea asigură programul studenţilor din cadrul programelor de masterat de la Facultatea IPG. Departamentul organizează studii de doctorat în domeniul Mine, Petrol şi Gaze.
Departamentul FETH se bucură de un înalt prestigiu Naţional şi Internaţional datorită unei foarte bune pregătiri profesionale şi ştiinţifice a cadrelor didactice.
Prelegerile ţinute la un înalt nivel ştiinţific au ca bază cărţile, manualele, îndrumarele de laborator şi de proiect, editate de cadrele didactice din departament, care acoperă în întregime toate disciplinele fundamentale şi de specialitate din planurile de învăţământ.
 
 
 
Biroul Departamentului
1. Prof.dr.ing. Lazar Avram – Director Departament
2. Conf.dr.ing. Florinel Dinu
3. Conf.dr.ing. Serban Nicolescu
4. Conf.dr.ing. Mihai Albulescu
5. Conf.dr.ing. Maria Petre
 
 
BAZA MATERIALĂ
 • Reţea calculatoare Foraj
 • Reţea calculatoare Extracţia Petrolului
 • Reţea calculatoare Extracţia Gazelor Naturale
 • Staţie grafică pentru geofizică
 • Imprimante HP LaserJet, HP DeskJet , Epson, Canon
 • Scannere HP ScanJet 3c , AV 360 C
 • Copiatoare Minolta EP 30, Xerox
 • Videoproiectoare Nec, Plus, Sony, BenQ, Mitzubishi
 • Retroproiectoare Novascope
 • Calculatoare Pentium IV, 512MB RAM, 3 GHz, HDD100Gb
 • Notebook Toshiba Satellite, HP, Compaq, Dell, Webboy
 • Simulator pentru prevenirea şi combaterea manifestărilor eruptive (Well Control)
 • Simulator PIPE SIM, OFM 2006 de la firma Schlumberger
 • Simulator pentru prevenirea şi combaterea manifestărilor eruptive Drill Sim 50 şi Drill Sim 5000
 • Porozimetru firma VINCI
 • Permeametru firma VINCI
 • Reovâscozimetru tip Broockfield
 
COMPONENŢA Departamentulului de:
 
Forajul Sondelor, Extracţia şi Transportul hidrocarburilor (FETH)
1. Prof.dr.ing. Avram Lazăr , lavram@mail.upg-ploiesti.ro , int. 210
2. Prof.dr.ing. Coloja Pascu Mihai, mpcoloja@mail.upg-ploiesti.ro, int. 103
3. Conf.dr.ing. Albulescu Mihai, malbulescu@upg-ploiesti.ro, int. 234
4. Conf.dr.ing. Ciobanu Petru, ciobanu_petru_patrick@yahoo.com, int. 146
5. Conf.dr.ing. Cristescu Tudora, cristescuteo@gmail.com,tcristescu@upg-ploiesti.ro, int.144
6. Conf.dr.ing. Dinu Florinel , flgdinu@mail.upg-ploiesti.ro, flgdinu@yahoo.com int. 132
7. Conf.dr.ing. Ionescu Mihail, mionescu@mail.upg-ploiesti.ro, int.174
8. Conf.dr.ing. Marcu Mariea mariea_rad@yahoo.com, int.269
9. Conf.dr.ing. Neacşu Sorin sneacsu.ph@gmail.com, int.236
10. Conf.dr.ing. Petre Maria mapatrascu@yahoo.com, int.146
11. Conf.dr.ing. Popescu Maria Georgeta mgpopescu56@yahoo.com, int.145
12. Conf.dr.ing. Nicolescu Constantin cnicolescu_ro@yahoo.com,int. 269
13. Conf. dr. ing. Nicolescu Şerban, nserban@mail.upg-ploiesti.ro, int.174
14. Şef lucr.dr.ing. Rădulescu Renata, renataradulescu@yahoo.com, 235
15. Şef lucr.dr.ing. Suditu Silvian, silviusuditu@yahoo.com, int. 144
16. Şef lucr.dr.ing. Eparu Cristian , iepy79@yahoo.com , int.234
17. Asist.dr.ing. Manea Mihaela, mihaela_manea2002@yahoo.com, int.145
18. Ing. Marian Bădoiu, int. 148
19. Secretar ing. Iuliana Gheţiu, iuliana_tigau@yahoo.com, int. 146
20. Subing. Augustin Mesch, int.210
21. Tehn. Mihail Radu, int.174
22. Tehn. Eugeniu Marinescu, int 145
23. Tehn. Coman Doru , int. 144
24. Lac. mec. Gheorghe Moscaliuc, int 146
 
 
Conducatori de doctorat:
Prof.dr.ing. Mihai Gheorghitoiu
Prof.dr.ing. Neculai Macovei
Prof.dr.ing. Cornel Trifan
Prof.dr.ing. Marcela Patarlageanu
Prof.dr.ing. Lazar Avram
Prof.dr.ing. Coloja Pascu Mihai
 
 
Cadre didactice asociate
1. Prof.dr.ing. Pătărlăgeanu Marcela
2. Prof.dr.ing. Mihai Gheorghitoiu
3. Prof.dr.ing. Neculai Macovei
4. Prof.dr.ing. Trifan Cornel
5. Conf.dr.ing. Cristescu Maria

 

 
COLABORĂRI EXTERNE
 • Şcoala de Petrol şi Motoare, Institutul Francez de Petrol, Franţa
 • Universitatea de Petrol din Beijing, China
 • Universitatea Tehnica din Clausthal, Germania
 • Universitatea Tehnica BERGAKADEMIE din Freiberg, Germania
 • Universitatea Stavanger, Norvegia
 • Universitatea de Ştiinţe Tehnologice din Kracow, Polonia
 • Schlumberger GeoQuest Technologies, Hanovra, Germania
 • Facultatea de Inginerie chimică şi de petrol a Universităţii Al-Baath din Homs, Siria
 • Universitatea din Calgary, Canada
 • Universitatea din Miskolc, Ungaria
 • GlobalSantaFe, SUA
 • Baker Hughes, SUA