Facultatea de Zootehnie – descriere

Facultatea de Zootehnie Bucuresti
Facultatea de Zootehnie Bucuresti

Infiinţată în anul 1948, pe parcursul celor 55 de ani de funcţionare, facultatea a pregătit peste 3500 ingineri zootehnişti care prin activitatea lor atât la nivelul conducerii unor unităţi zootehnice, cât şi în domeniul cercetării ştiinţifice au contribuit şi contribuie la dezvoltarea economică şi socială a ţării.

Puternic ancorată la realităţile fiecărei etape parcurse, facultatea a pus în prim planul activităţii sale principiul calităţii, impunând noi cerinţe şi standarde procesului de învăţământ, astfel încât astăzi Facultatea de Zootehnie este recunoscută atât în ţară cât şi în străinătate, dispune de un bogat potenţial intelectual şi de o bună infrastructură destinată activităţii didactice, cercetării ştiinţifice şi asigurării condiţiilor sociale.

Coordonate GPS: Latitudine: 44.47076 / Longitudine: 26.07281

Anul 1948, an de profunde transformari de ordin structural în învatamântul de toate gradele din tara noastra, marcheaza si începutul organizarii învatamântului superior zootehnic, ca învatamânt de sine statator.

Astfel, prin Decretul nr. 175 publicat în Monitorul Oficial din 03.08.1948 a fost înfiintatInstitutul de Zootehnie si Medicina Veterinara din Bucuresti cu trei facultati:Facultatea de Zootehnie nou înfiintata prin acest Decret, Facultatea de Medicina Veterinara existenta, desprinsa din cadrul Universitatii din Bucuresti si Facultatea de Piscicultura nou creata, cu sediul la Constanta.

Conform Decretului 175/1948, Facultatea de Zootehnie avea sarcina sa pregateasca specialisti cu studii superioare în domeniul cresterii, ameliorarii si exploatarii animalelor domestice, absolventii primind dupa sustinerea examenului de stat, titlul de „Inginer zootehnist”.

Înfiintata în anul 1948, Facultatea de Zootehnie din Bucuresti a functionat pâna în anul 1952, timp de patru ani universitari în cadrul Institutului de Zootehnie si Medicina Veterinara.

În toamna anului 1952, Institutul de Zootehnie si Medicina Veterinara a fuzionat cu Institutul Agronomic din Bucuresti într-o singura unitate de învatamânt superior agricol cu denumirea de Institutul Agronomic Nicolae Balcescu (astazi Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara), Facultatea de Zootehnie si cea de Medicina Veterinara intrând în componenta acestui Institut. Facultatea de Piscicultura a trecut în componenta Institutului de Constructii Navale si Piscicultura de la Galati.

Ca facultate de sine statatoare în cadrul Institutului Agronomic Nicolae Balcescu, Facultatea de Zootehnie din Bucuresti a functionat 5 ani universitari, având cursuri de zi, iar din anul universitar 1952/53 si cursuri fara frecventa.

În toamna anului 1957, Facultatea de Zootehnie s-a unit cu Facultatea de Agronomie, cele doua foste facultati functionând ca sectii în cadrul unei facultati unice cu denumirea de Facultatea de Agricultura si Zootehnie.

În anul 1962, Sectia de Zootehnie îsi înceteaza activitatea, pregatirea cadrelor superioare necesare sectorului zootehnic urmând a se face numai prin Facultatea de Medicina Veterinara, al carei profil si continut a fost substantial restructurat, disciplinelor specifice pregatirii zootehnice fiindu-le repartizate, prin planul de învatamânt, 50% din volumul total de ore.

Dupa sase ani, timp în care pregatirea cadrelor pentru cresterea animalelor s-a realizat în cadrul profilului larg al Facultatii de Medicina Veterinara, s-a constatat ca, într-o duratã de 5 ani de studii, nu pot fi asigurate, în totalitate, cunostintele necesare atât cele de profil veterinar cât si cele de profil zootehnic.

Ca urmare, în anul 1968, Facultatea de Zootehnie a fost reînfiintata, definindu-se totodata si continutul profilului „zootehnie”. La reînfiintare, în anul universitar 1968/69, Facultatea de Zootehnie si-a început activitatea cu studenti în primii trei ani de studii, organizându-se concurs de admitere pentru anul I si constituindu-se anii de studii II si III din absolventi ai anilor I si II ai Facultatii de Medicina Veterinara.

În cei 60 de ani de existenta, Facultatea de Zootehnie din Bucuresti a dat economiei nationale, respectiv agriculturii, mii de specialisti prin cursuri de zi si prin cursuri fara frecventa. Absolventii Facultatii de Zootehnie din Bucuresti s-au evidentiat prin profesionalismul lor în organele de decizie centrale sau locale, în unitatile de productie de stat sau particulare, în învatamântul universitar si cel preuniversitar, în cercetarea stiintifica etc., ei demonstrând din plin utilitatea specialistului zootehnist în cadrul progresului general al agriculturii.

În prezent, Facultatea de Zootehnie din cadrul Universitatii de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti îsi desfasoara activitatea în spiritul reformei curriculare initiata de Ministerul Educatiei si Cercetarii si de Consiliul National de Evaluare Academica si Acreditare.

În cadrul Facultatii de Zootehnie s-au introdus unor noi specializări. Astfel, pe lângă specializarea Zootehnie, în anul 2000 a fost autorizată funcţionarea specializării Tehnologia producţiilor animale, acreditată în 2005 sub denumirea de Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole. În anul 2003 a fost autorizată să funcţioneze specializarea Piscicultură, acvacultură şi prelucrarea peştelui, iar în anul 2006 şi specializarea Cinegetică.

Specializari :

1. Zootehnie -Zootehnie
– 25 locuri buget
– 45 locuri cu taxă
2. Ingineria produselor alimentare – Tehnologia prelucrării produselor agricole
– 74 locuri buget
– 26 locuri cu taxa
3. Zootehnie – Piscicultura si acvacultura           
– 15 locuri buget
– 25 locuri cu taxă
4. Silvicultura – Cinegetică
– 15 locuri buget
– 10 locuri cu taxă
Durata studiilor: 4 ani
Forma de învăţământ: cursuri de zi
Admiterea la studiile universitare de licenţă cu frecvenţă se face prin concurs, pe baza rezultatelor obţinute de candidaţi la examenul de bacalaureat.
Media generală de admitere se calculează ca medie ponderată astfel: 70% media de la bacalaureat şi 30% nota/media la alegerea candidatului la una din probele de bacalaureat – limba română/limba maternă, matematică, chimie, biologie sau geografie.

DECAN:Prof. univ. dr. Marginean Gheorghe Emil

Prodecan: Conf. univ. dr. Dinita Georgeta

Prodecan: Conf. univ. dr. Marin Monica Paula

Director departament:Prof. univ. dr. Dragotoiu Dumitru

Director departament:Prof. univ. dr. Custura Ion

 

Secretariat:

Adresa: Bulevardul Mărăşti nr. 59, cod 71331, Sector 1, Bucureşti – România

Secretariat: Clădirea A, Etaj 1, Camera 61

Telefon: 021.318.25.67, 021.318.25.64 / int. 265

E-mail: contact.zootehnie@yahoo.com

Web: www.zootehnie.ro

Contact: Matei Mirela, Tălpuş Georgeta