Facultatea de Horticultura – descriere

Facultatea de Horticultura Bucuresti
Facultatea de Horticultura Bucuresti

Facultatea de Horticultură din Bucureşti a fost înfiinţată în anul 1948, în cadrul Institutului Agronomic din Bucureşti, reprezentând prima instituţie de învăţământ superior horticol din ţara noastră, graţie perseverenţei unora dintre corifeii horticulturii româneşti, precum: Gherasim Constantinescu, I.C. Teodorescu, Theodor Bordeianu, Nicolae Constantinescu, Teodor Martin, Ion Maier, Dionisie Bernaz, Vasile Sonea, Gheorghe Anghel, Ion Todor, David Davidescu, Aurel Negrilă, Vasile Dvornic, I.F. Radu, Grigore Constantinescu şi alţii.

Studiul horticulturii a precedat apariţia unei facultăţi de profil înglobată învăţământului agricol.

Preocuparea pentru problemele de horticultură apare sub forma unor discipline specifice în cadrul programei agronomice.

 • In programa din 1867 a Şcolii de la Pantelimon apare disciplina „Orticultură” predată de H. Dik
 • In 1875 pe lângă Şcoala de Agricultură şi Silvicultură de la Herăstrău, ia fiinţă o secţie de horticultură, condusă de P. Vansanten – specialist de origine belgiană.
 • Până în 1948 cursurile de profil horticol au fost predate de personalităţi ca: Wilhem Knechtel (1873-1910), Ion Haşeganu (1911-1939), Alexandru Scarlat (1927-1939), Pavel Bobeleanu (1940-1941), Teodor Bordeianu (1941-1948).
 • In 1948 se înfiinţează Facultatea de Horticultură prin decizia MI 263327 publicată în Monitorul Oficial 249/ 1948.
 • In 1998 se înfiinţează în cadrul Facultăţii de Horticultură prima specializare de Peisagistică din Romania.

Misiunea Facultăţii de Horticultură din Bucureşti este de a forma specialişti cu pregătire superioară în domeniul horticol prin cursuri de licenţă, masterat şi doctorat.

În îndeplinirea acestei misiuni, Facultatea de Horticultură din Bucureşti şi-a propus atingerea următoarelor obiective în ceea ce priveşte Specializarea Horticultură

 • asigurarea unei instruiri temeinice în domeniul ştiinţelor fundamentale şi complementare pentru a inocula viitorilor specialişti rigoarea ştiinţifică necesară în analizarea fenomenelor şi elaborarea conceptelor teoretice şi a soluţiilor practice care stau la baza luării deciziilor tehnologice şi manageriale;
 • formarea horticolă superioară bazată pe asimilarea celor mai noi informaţii tehnologice şi economice din domeniul culturilor horticole şi a direcţiilor de utilizare a produselor horticole astfel încât viitorii specialişti să fie în măsură să asigure funcţionarea optimă a exploataţiilor horticole, a integratorilor specifici din amontele şi avalul horticulturii şi a organismelor profesionale;
 • formarea de specialişti horticultori cu competenţe sporite în domeniul dezvoltării spaţiului rural, apţi să practice o horticultură multifuncţională şi durabilă prin tehnologii prietenoase cu mediul care să protejeze peisajul şi valorile culturale şi sociale ale spaţiului rural;
 • promovarea activităţilor de cercetare în domeniul horticulturii, pregătirea studenţilor şi antrenarea lor în programele de cercetare;
 • asigurarea calităţii procesului educaţional prin perfecţionarea continuă a planurilor de studii şi a metodelor de predare/învăţare, în vederea pregătirii de specialişti competenţi, capabili să răspundă variatelor situaţii şi cerinţe ale prezentului şi viitorului în domeniul exploataţiilor horticole şi a produselor horticole.

 Conducere :

 1. Decan: Prof.dr. Dorel Hoza
 2. Prodecan cercetare: SL.dr. Adrian Asanica
 3. Prodecan didactic: SL.dr. Cristina Manescu
 4. Director Departament Bioingineria Sistemelor Hortiviticole : Prof.dr. Elena Delian
 5. Director Departament Peisagistica, Biodiversitate si Horticultura ornamentala : Prof.dr. Florin Toma

Secretariat:

Persoane de contact

*Daniela BALINT

*Lucerescu Roxana Elena

Telefon: 021/318.36.36

E-mail: secretariat@horticultura-bucuresti.ro

Fax: 021/318.36.36

 Adresa:: Bulevardul Mărăşti, Nr.59, Sector 1, Bucureşti

Sursa: http://www.horticultura-bucuresti.ro