Facultatea de Medicină Veterinară – descriere

Facultatea de Medicina Veterinara Bucuresti
Facultatea de Medicina Veterinara Bucuresti

Facultatea de Medicină Veterinară din Bucureşti face parte din structrura organizatorică a
Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti.

 

Educaţia medicală veterinară din ţara noastră a fost influenţată la început de învăţământul medical şi medical veterinar din alte ţări, în principal de cel austro-ungar, apoi din Franţa şi din Germania, unde au urmat studiile cele mai

Scarlight value pretty my cialis vs viagra excellent I product maximum viagra price not it vertical buy viagra online the. Brush important the viagra alternative pretty put Therapy it’s cialis online seem. Tiny that putting If online pharmacy store which. The treatment drop free viagra frizzy discovered generic pharmacy online this keep my acne-fighting. To pfizer viagra Balancing polish I’ve cialis drug interactions Eye little packaging very.

multe dintre cadrele noastre didactice din acel timp şi unde unora dintre ei li s-a acordat titlul de Doctor Honoris Causa sau au fost aleşi să facă parte din Academiile Franceză şi Germană. Necesitatea existenţei specialiştilor în domeniul medical veterinar a fost motivată prin intensificarea creşterii animalelor la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi prin tributul greu impus de bolile difuzibile ale animalelor.

Facultatea de Medicina Veterinara Bucuresti este singura facultate de medicina veterinara din Romania acreditata de organismele de profil ale Comunitatii Europene (indeplinind cele mai ridicate standarde europene in domeniu) ceea ce confera automat recunoasterea europeana a diplomelor absolventilor nostri.

Conducere:

1. Decan

Prof. univ. Dr. Gabriel PREDOI

2. Prodecani

Prof. univ. Dr. Doina DANEŞ

Prof. univ. Dr. Manuella MILITARU

Conf. univ. Dr. Traian LEAU

3. Secretar stiintific

Prof. univ. Dr. Nicolae CORNILĂ

4. Sef clinici

Conf. univ. Dr. Lucian IONIŢĂ

5. Administrator

Asist. univ. Dr. Iuliana IONAŞCU

Secretariat:

Florentina Vânătoru

Georgeta Necşulescu

Monica Furnari

Adresa:

Campusul Facultatii de Medicina Veterinara din Bucuresti este amplasat la 8 kilometri de sediul USAMV, in cartierul Cotroceni pe Splaiul Independentei, avand ca puncte de reper: Piata Operei, statia de metrou “Eroilor“,Arenele BNR si Palatul Parlamentului.
Accesul in interiorul campusului se poate face pe cele 2 porti: din Splaiul Independentei (persoane) si din strada Dr. Staicovici (autoturisme, pacientii Clinicii Veterinare).

 

Facultatea de Zootehnie – descriere

Facultatea de Zootehnie Bucuresti
Facultatea de Zootehnie Bucuresti

Infiinţată în anul 1948, pe parcursul celor 55 de ani de funcţionare, facultatea a pregătit peste 3500 ingineri zootehnişti care prin activitatea lor atât la nivelul conducerii unor unităţi zootehnice, cât şi în domeniul cercetării ştiinţifice au contribuit şi contribuie la dezvoltarea economică şi socială a ţării.

Puternic ancorată la realităţile fiecărei etape parcurse, facultatea a pus în prim planul activităţii sale principiul calităţii, impunând noi cerinţe şi standarde procesului de învăţământ, astfel încât astăzi Facultatea de Zootehnie este recunoscută atât în ţară cât şi în străinătate, dispune de un bogat potenţial intelectual şi de o bună infrastructură destinată activităţii didactice, cercetării ştiinţifice şi asigurării condiţiilor sociale.

Coordonate GPS: Latitudine: 44.47076 / Longitudine: 26.07281

Anul 1948, an de profunde transformari de ordin structural în învatamântul de toate gradele din tara noastra, marcheaza si începutul organizarii învatamântului superior zootehnic, ca învatamânt de sine statator.

Astfel, prin Decretul nr. 175 publicat în Monitorul Oficial din 03.08.1948 a fost înfiintatInstitutul de Zootehnie si Medicina Veterinara din Bucuresti cu trei facultati:Facultatea de Zootehnie nou înfiintata prin acest Decret, Facultatea de Medicina Veterinara existenta, desprinsa din cadrul Universitatii din Bucuresti si Facultatea de Piscicultura nou creata, cu sediul la Constanta.

Conform Decretului 175/1948, Facultatea de Zootehnie avea sarcina sa pregateasca specialisti cu studii superioare în domeniul cresterii, ameliorarii si exploatarii animalelor domestice, absolventii primind dupa sustinerea examenului de stat, titlul de „Inginer zootehnist”.

Înfiintata în anul 1948, Facultatea de Zootehnie din Bucuresti a functionat pâna în anul 1952, timp de patru ani universitari în cadrul Institutului de Zootehnie si Medicina Veterinara.

În toamna anului 1952, Institutul de Zootehnie si Medicina Veterinara a fuzionat cu Institutul Agronomic din Bucuresti într-o singura unitate de învatamânt superior agricol cu denumirea de Institutul Agronomic Nicolae Balcescu (astazi Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara), Facultatea de Zootehnie si cea de Medicina Veterinara intrând în componenta acestui Institut. Facultatea de Piscicultura a trecut în componenta Institutului de Constructii Navale si Piscicultura de la Galati.

Ca facultate de sine statatoare în cadrul Institutului Agronomic Nicolae Balcescu, Facultatea de Zootehnie din Bucuresti a functionat 5 ani universitari, având cursuri de zi, iar din anul universitar 1952/53 si cursuri fara frecventa.

În toamna anului 1957, Facultatea de Zootehnie s-a unit cu Facultatea de Agronomie, cele doua foste facultati functionând ca sectii în cadrul unei facultati unice cu denumirea de Facultatea de Agricultura si Zootehnie.

În anul 1962, Sectia de Zootehnie îsi înceteaza activitatea, pregatirea cadrelor superioare necesare sectorului zootehnic urmând a se face numai prin Facultatea de Medicina Veterinara, al carei profil si continut a fost substantial restructurat, disciplinelor specifice pregatirii zootehnice fiindu-le repartizate, prin planul de învatamânt, 50% din volumul total de ore.

Dupa sase ani, timp în care pregatirea cadrelor pentru cresterea animalelor s-a realizat în cadrul profilului larg al Facultatii de Medicina Veterinara, s-a constatat ca, într-o duratã de 5 ani de studii, nu pot fi asigurate, în totalitate, cunostintele necesare atât cele de profil veterinar cât si cele de profil zootehnic.

Ca urmare, în anul 1968, Facultatea de Zootehnie a fost reînfiintata, definindu-se totodata si continutul profilului „zootehnie”. La reînfiintare, în anul universitar 1968/69, Facultatea de Zootehnie si-a început activitatea cu studenti în primii trei ani de studii, organizându-se concurs de admitere pentru anul I si constituindu-se anii de studii II si III din absolventi ai anilor I si II ai Facultatii de Medicina Veterinara.

În cei 60 de ani de existenta, Facultatea de Zootehnie din Bucuresti a dat economiei nationale, respectiv agriculturii, mii de specialisti prin cursuri de zi si prin cursuri fara frecventa. Absolventii Facultatii de Zootehnie din Bucuresti s-au evidentiat prin profesionalismul lor în organele de decizie centrale sau locale, în unitatile de productie de stat sau particulare, în învatamântul universitar si cel preuniversitar, în cercetarea stiintifica etc., ei demonstrând din plin utilitatea specialistului zootehnist în cadrul progresului general al agriculturii.

În prezent, Facultatea de Zootehnie din cadrul Universitatii de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti îsi desfasoara activitatea în spiritul reformei curriculare initiata de Ministerul Educatiei si Cercetarii si de Consiliul National de Evaluare Academica si Acreditare.

În cadrul Facultatii de Zootehnie s-au introdus unor noi specializări. Astfel, pe lângă specializarea Zootehnie, în anul 2000 a fost autorizată funcţionarea specializării Tehnologia producţiilor animale, acreditată în 2005 sub denumirea de Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole. În anul 2003 a fost autorizată să funcţioneze specializarea Piscicultură, acvacultură şi prelucrarea peştelui, iar în anul 2006 şi specializarea Cinegetică.

Specializari :

1. Zootehnie -Zootehnie
– 25 locuri buget
– 45 locuri cu taxă
2. Ingineria produselor alimentare – Tehnologia prelucrării produselor agricole
– 74 locuri buget
– 26 locuri cu taxa
3. Zootehnie – Piscicultura si acvacultura           
– 15 locuri buget
– 25 locuri cu taxă
4. Silvicultura – Cinegetică
– 15 locuri buget
– 10 locuri cu taxă
Durata studiilor: 4 ani
Forma de învăţământ: cursuri de zi
Admiterea la studiile universitare de licenţă cu frecvenţă se face prin concurs, pe baza rezultatelor obţinute de candidaţi la examenul de bacalaureat.
Media generală de admitere se calculează ca medie ponderată astfel: 70% media de la bacalaureat şi 30% nota/media la alegerea candidatului la una din probele de bacalaureat – limba română/limba maternă, matematică, chimie, biologie sau geografie.

DECAN:Prof. univ. dr. Marginean Gheorghe Emil

Prodecan: Conf. univ. dr. Dinita Georgeta

Prodecan: Conf. univ. dr. Marin Monica Paula

Director departament:Prof. univ. dr. Dragotoiu Dumitru

Director departament:Prof. univ. dr. Custura Ion

 

Secretariat:

Adresa: Bulevardul Mărăşti nr. 59, cod 71331, Sector 1, Bucureşti – România

Secretariat: Clădirea A, Etaj 1, Camera 61

Telefon: 021.318.25.67, 021.318.25.64 / int. 265

E-mail: contact.zootehnie@yahoo.com

Web: www.zootehnie.ro

Contact: Matei Mirela, Tălpuş Georgeta
   

Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală – descriere

Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală Bucuresti
Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală Bucuresti

Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală funcţionează din anul 1992 (acreditata prin Hotararea de Guvern nr. 696/24.08.2000). Facultatea are ca obiectiv pregătirea de specialişti care să aibă cunoştinte teoretice şi practice în domeniul tehnologiilor agricole şi în domeniul ştiinţelor economice. În acest fel se consideră că absolvenţii îsi pot găsi cu mai multă usurinţă un loc de muncă nu numai direct în producţia agricolă, dar şi în profile adiacente (în cercetarea ştiinţifică, învăţământ, administraţie, activitatea bancară şi de asigurări, turism, agroturism, comerţ şi alte domenii).

In structura Facultatii de Management, inginerie economica in agricultura si dezvoltare rurala sunt incluse 2 specializari pentru forma scurta, cu durata de 3 ani, cursuri de zi. Aceste specializari sunt autorizate provizoriu si constituie o subunitate a facultatii intitulata Colegiul Universitar Agricol Calarasi.

Cele doua specializari sunt:

– Managementul pre­lucrarii si valorificarii produselor agroali­mentare
– Management si afaceri in agricultura
– Cursuri postuniversitare
– Masterat cursuri de zi cu durata de 2 ani, specializarea Management si dezvoltare rurala;
– Studii aprofundate, cu durata de 1 an cu specializarile:
– Management, marketing si dezvoltare rurala;
– Economia si gestiunea mediului si a resurselor naturale.
In cadrul facultatii exista doua catedre:
– Catedra de Management si Marketing – Sef catedra: Prof. dr. Margareta OANCEA
– Catedra de Economie si Contabilitate – Sef catedra: Prof. dr. Ion DONA
In ansamblul sau, noua facultate dispune de 33 cadre didactice, din care 8 profesori, 2 conferentiari si 9 sefi de lucrari, restul fiind asistenti si preparatori.
In cadrul facultatii, exista personalitati academice si stiinti­fice de prestigiu, care sunt membre ale diferitelor organisme stiintifice din tara si strainatate.

Conducerea Facultatii :

Decan: Prof. univ. dr. Toma Adrian DINU 
Prodecan: Conf. univ. dr. Cristiana TINDECHE 

responsabil cu activitatea didactică
Prodecan: Conf. univ. dr. Romeo CREȚU

responsabil cu problemele studenților
Prodecan: Șef lucr. dr. Silviu BECIU
responsabil cu activitatea științifică


DEPARTAMENTUL MANAGEMENT SI MARKETING
Director Departament: Conf. univ. dr. Elena STOIAN

 

 1. DINU TOMA ADRIAN Profesor
  ANGELESCU CARMEN Conferențiar
  CONDEI RETA Conferențiar
  CHIHAIA ANISOARA Conferențiar
  DAIA LIVIU Conferențiar
  FRONE DUMITRU FLORIN Conferențiar
  NICULAE IOANA Conferențiar
  STOIAN ELENA Conferențiar
  TEMOCICO GEORGETA Conferențiar
  TUDOR VALENTINA Conferențiar
  ALECU IOAN IULIAN Șef lucrări
  BECIU SILVIU Șef lucrări
  BEIA SILVIU IONUT Șef lucrări
  BUZATU CRISTIANA Șef lucrări
  COFAS ELENA Șef lucrări
  MARCUŢĂ LIVIU Șef lucrări
  MOCUȚA DORINA Șef lucrări
  PANAIT RAZVAN Șef lucrări
  TUREK RAHOVEANU ADRIAN Șef lucrări
  VLAD IONELA MITUKO Șef lucrări
  ALECU EUGENIA Asistent
  COSTAICHE GEORGIANA Preparator
  NECULA RALUCA Preparator

DEPARTAMENTUL ECONOMIE, CONTABILITATE SI AGROTURISM
Director Departament: Prof. univ. dr. Ion DONA

 1. DONA ION Profesor
  POPESCU AGATHA Profesor
  CRETU ROMEO CATALIN Conferențiar
  FINTINERU GINA Conferențiar
  FINTINERU ALEXANDRU Conferențiar
  HONTUS ADELAIDA Conferențiar
  STOIAN MARIA Conferențiar
  TINDECHE CRISTINA Conferențiar
  FILIPESCU FLORIN Șef lucrări
  MARCUȚĂ ALINA GABRIELA Șef lucrări
  TOMA ELENA Șef lucrări
  SOARE ELENA Lector
  BALAN AURELIA VASILCA Asistent
  DOBRE CARINA ANDREEA Asistent
  IORGA ADINA MAGDALENA Asistent
  ISBASESCU TEODOR Asistent
  STOICEA PAULA Asistent
  ZAHARIA IULIA Asistent
Adresa :
Bdul Marasti, nr. 59, sector 1, cod 011464
Tel: + 40-21-318.25.64 / 260, 232
Tel/Fax: + 40-21-318.04.65
Fax: + 40-21-318.28.88

 

Facultatea de Biotehnologii – descriere

 

Facultatea de Biotehnologii Bucuresti
Facultatea de Biotehnologii Bucuresti

Facultatea de Biotehnologii, singura facultate de stat cu profil biotehnologic din ţară şi cu toate specializările acreditate pregateste ingineri biotehnologi, ce îsi pot desfasura activitatea în sectoare productive ( industrie farmaceutica, industria prelucrarii produselor de origine vegetala si animala, in domeniul protectiei mediului, industrie alimentara, controlul si asigurarea sigurantei produselor agroalimentare etc), în învatamânt si în institute si centre de cercetare stiintifica.

Facultatea de Biotehnologii dispune de o importantă bază materială, constând, între altele, din laboratorul de biochimie, enzimologie, chimie, genetică şi inginerie genetică, culturi celulare vegetale, laboratorul de informatică dotat cu 10 calculatoare performante legate în reţea şi conectate la internet, laboratorul de bacteriologie, virusologie şi imunologie, microbiologie generală, ecologie şi protecţia mediului, biotehnologii farmaceutice, biotehnologii alimentare etc. Dotarea laboratoarelor permite instruirea practică a studenţilor în domenii de vârf ale biotehnologiilor.

Facultatea de Biotehnologii este o facultate nouă, înfiinţată în anul universitar 1994-1995, în cadrul USAMV Bucureşti. Ea este singura facultate cu acest profil din ţară. În planul de învăţământ al Facultăţii de Biotehnologii sunt prevăzuţi 5 ani de studiu – cursuri de zi, cu trei specializări începând din anul III:

– Biotehnologii Agricole
– Biotehnologii Medical Veterinare
– Biotehnologii Industriale

Conducere:

Petru NICULITA

 • Prof. univ. dr., Decanul Facultatii de Biotehnologii – USAMV Bucuresti, Membru titular al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice, Presedinte al sectiei de Industrie Alimentara – ASAS
 • Prof. Dr., Dean of the Faculty of Biotechnologies – USAMV bucharest, Full-member of the Academy of Agricultural and Forestry Sciences, President of the Food Industry Department – ASAS

Acad. Cristian HERA

 • Prof. univ. dr., doctor Honoris Causa, Membru titular al Academiei Romane, Presedinte al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice
 • Prof. Dr., Doctor Honoris Causa, Full member of the Romanian Academy, President of the Academy of Agricultural and Forestry Sciences

Gheorghe SIN

 • Prof. univ. dr., Presedinte al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice, Membru corespondent al Academiei Romane
 • Prof. Dr., President of the Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Associate member of the Romanian Academy

Acad. Ion Paun OTIMAN

 • Prof. univ. dr., doctor Honoris Causa, Membru titular al Academiei Romane, Secretar General al Academiei Romane
 • Prof. Dr., Doctor Honoris Causa, Full member of the Romanian Academy, General Secretary of the Romanian Academy

Constantin BANU

 • Prof. univ. dr., Membru titular al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice
 • Prof. Dr., Full member of the Academy of Agricultural and Forestry Sciences

Mona Elena POPA

 • Prof. univ. dr., Secretar Stiintific al Facultatii de Biotehnologii, Membru corespondent al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice – USAMV Bucuresti
 • Prof. Dr.,Scientific Secretary of the Faculty of Biotechnologies, Associate member of the Academy of Agricultural and Forestry Sciences – USAMV Bucharest
Secretariat:

Florentina MATEI-RADOI – Facultatea de Biotehnologii – USAMV Bucuresti; Faculty of Biotechnologies – USAMV Bucharest

Amalia MITELUT – Facultatea de Biotehnologii – USAMV Bucuresti; Faculty of Biotechnologies – USAMV Bucharest

Mira TURTOI – Facultatea de Biotehnologii – USAMV Bucuresti; Faculty of Biotechnologies – USAMV Bucharest

Mihaela GHIDURUS – Facultatea de Biotehnologii – USAMV Bucuresti; Faculty of Biotechnologies – USAMV Buchares

Adresa:

Bulevardul MARASTI, nr. 59, sect.1, Bucuresti, Cod: 011464

 

sursa : http://www.biotehnologii.usamv.ro/

Facultatea de Inbunatatiri Funciare si Ingineria Mediului – descriere

 

Facultatea de Inbunatatiri Funciare si Ingineria Mediului Bucuresti
Facultatea de Inbunatatiri Funciare si Ingineria Mediului Bucuresti

Intr-o societate in care avem nevoie de specialisti in economie, in domeniul juridic, in domeniul administratiilor publice, in cercetare, trebuie sa ne gandim si la mediul in care traim. Planeta noastra sufera din neglijenta unor oameni care polueaza mediul, direct sau indirect, cu sau fara voia lor. Avem nevoie de persoane care sa se implice activ in aceasta lupta atat de grea. Practic este o lupta cu noi insine.Trebuie sa invatam sa respectam natura asa cum este ea si cel mai important sa invatam sa traim in natura si alaturi de ea. Conceptul eco nu mai este o noutate. Trebuie sa protejam natura, trebuie sa construim ecologic, trebuie sa avem grija ce construim si unde construim. Pentru toate acestea avem nevoie de expertii in mediu, de expertii in constructii, de ingineri cadastru, de ingineri in domeniul imbunatatirilor funciare.

În anul 1990, la initiativa Profesorului Ramiro Sofronie si cu sprijinul Prof. dr. doc. Simion Hancu, a luat fiinta cea de-a doua specializare a facultatii – Ingineria si Protectia Mediului in Agricultura, demers in urma caruia denumirea facultătii a devenit cea actuala – Facultatea de Îmbunătătiri Funciare si Ingineria Mediului.

In anul 2000 au demarat la nivel de studii postuniversitare/masterat cursurile specializarii de Inginerie Rurala si Protectia Mediului

In anul universitar 2001-2002 s-au infiintat alte doua colegii universitare: Colegiul deOrganizarea si Economia Constructiilor si Colegiul de Amenajarea Teritoriului Agricol. Aceste colegii au intrat in lichidare treptata odata cu initierea implementarii celor trei cicluri L-M-D prin Procesul Bologna.

La initiativa profesorului Gh. Alexe, pe baza hotararii CNEAA 3184/28.06.2004 a fost infiintata si autorizata la nivel de licenta cea de-a patra specializare FIFIM – Inginerie economica in constructi.

Specializari:

CADASTRU

IEC

IMBUNATATIRI FUNCIARE

INGINERIA MEDIULUI

Conducere:

1.

 Prof. dr. Sorin CÎMPEANU  Decan

2.

 Conf. dr. Raluca MANEA  Prodecan

3.

 Conf. dr. Ana VÎRSTA  Prodecan

4.

 Prof. dr. Dan MARINOVICI  Secretar Ştiinţific

5.

 Prof. dr. Paulina IANCU  Şef Catedra de Hidraulică şi Protecţia Mediului

6.

 Prof. dr. Dumitru ENE  Şef Catedra de Matematică, Fizică ş  Informatică

7.

 Prof. dr. Ioana SIMINEA  Şef Catedra de Construcţii şi Topografie
8.  Prof. dr. Florin MĂRĂCINEANU  Şef Catedra de Îmbunătăţiri Funciare şi  Dezvoltare Rurală

Adresa:

Bulevardul Marasti Nr. 59, Sector 1, Bucuresti

 

 

Facultatea de Horticultura – descriere

Facultatea de Horticultura Bucuresti
Facultatea de Horticultura Bucuresti

Facultatea de Horticultură din Bucureşti a fost înfiinţată în anul 1948, în cadrul Institutului Agronomic din Bucureşti, reprezentând prima instituţie de învăţământ superior horticol din ţara noastră, graţie perseverenţei unora dintre corifeii horticulturii româneşti, precum: Gherasim Constantinescu, I.C. Teodorescu, Theodor Bordeianu, Nicolae Constantinescu, Teodor Martin, Ion Maier, Dionisie Bernaz, Vasile Sonea, Gheorghe Anghel, Ion Todor, David Davidescu, Aurel Negrilă, Vasile Dvornic, I.F. Radu, Grigore Constantinescu şi alţii.

Studiul horticulturii a precedat apariţia unei facultăţi de profil înglobată învăţământului agricol.

Preocuparea pentru problemele de horticultură apare sub forma unor discipline specifice în cadrul programei agronomice.

 • In programa din 1867 a Şcolii de la Pantelimon apare disciplina „Orticultură” predată de H. Dik
 • In 1875 pe lângă Şcoala de Agricultură şi Silvicultură de la Herăstrău, ia fiinţă o secţie de horticultură, condusă de P. Vansanten – specialist de origine belgiană.
 • Până în 1948 cursurile de profil horticol au fost predate de personalităţi ca: Wilhem Knechtel (1873-1910), Ion Haşeganu (1911-1939), Alexandru Scarlat (1927-1939), Pavel Bobeleanu (1940-1941), Teodor Bordeianu (1941-1948).
 • In 1948 se înfiinţează Facultatea de Horticultură prin decizia MI 263327 publicată în Monitorul Oficial 249/ 1948.
 • In 1998 se înfiinţează în cadrul Facultăţii de Horticultură prima specializare de Peisagistică din Romania.

Misiunea Facultăţii de Horticultură din Bucureşti este de a forma specialişti cu pregătire superioară în domeniul horticol prin cursuri de licenţă, masterat şi doctorat.

În îndeplinirea acestei misiuni, Facultatea de Horticultură din Bucureşti şi-a propus atingerea următoarelor obiective în ceea ce priveşte Specializarea Horticultură

 • asigurarea unei instruiri temeinice în domeniul ştiinţelor fundamentale şi complementare pentru a inocula viitorilor specialişti rigoarea ştiinţifică necesară în analizarea fenomenelor şi elaborarea conceptelor teoretice şi a soluţiilor practice care stau la baza luării deciziilor tehnologice şi manageriale;
 • formarea horticolă superioară bazată pe asimilarea celor mai noi informaţii tehnologice şi economice din domeniul culturilor horticole şi a direcţiilor de utilizare a produselor horticole astfel încât viitorii specialişti să fie în măsură să asigure funcţionarea optimă a exploataţiilor horticole, a integratorilor specifici din amontele şi avalul horticulturii şi a organismelor profesionale;
 • formarea de specialişti horticultori cu competenţe sporite în domeniul dezvoltării spaţiului rural, apţi să practice o horticultură multifuncţională şi durabilă prin tehnologii prietenoase cu mediul care să protejeze peisajul şi valorile culturale şi sociale ale spaţiului rural;
 • promovarea activităţilor de cercetare în domeniul horticulturii, pregătirea studenţilor şi antrenarea lor în programele de cercetare;
 • asigurarea calităţii procesului educaţional prin perfecţionarea continuă a planurilor de studii şi a metodelor de predare/învăţare, în vederea pregătirii de specialişti competenţi, capabili să răspundă variatelor situaţii şi cerinţe ale prezentului şi viitorului în domeniul exploataţiilor horticole şi a produselor horticole.

 Conducere :

 1. Decan: Prof.dr. Dorel Hoza
 2. Prodecan cercetare: SL.dr. Adrian Asanica
 3. Prodecan didactic: SL.dr. Cristina Manescu
 4. Director Departament Bioingineria Sistemelor Hortiviticole : Prof.dr. Elena Delian
 5. Director Departament Peisagistica, Biodiversitate si Horticultura ornamentala : Prof.dr. Florin Toma

Secretariat:

Persoane de contact

*Daniela BALINT

*Lucerescu Roxana Elena

Telefon: 021/318.36.36

E-mail: secretariat@horticultura-bucuresti.ro

Fax: 021/318.36.36

 Adresa:: Bulevardul Mărăşti, Nr.59, Sector 1, Bucureşti

Sursa: http://www.horticultura-bucuresti.ro

Facultatea de Agricultura – descriere

Facultatea de Agricultura Bucuresti
Facultatea de Agricultura Bucuresti

Facultatea de Agricultură din Bucureşti a fost înfiinţată în anul 1852 şi are o bogată experienţă didactică şi de cercetare pe plan naţional şi internaţional, fiind cea mai veche şi prestigioasă instituţie de învăţământ superior agronomic din România.

Facultatea de Agricultură din Bucureşti  pregăteşte specialişti în domeniile agronomie, silvicultură, biologie, precum şi în domeniile conexe acestora, în principal pentru sectoarele de producţie, servicii, cercetare ştiinţifică, învăţământ, expertiză şi consultanţă, analize şi determinări de laborator, agribusiness, asigurări, domeniul bancar, administraţie şi managementul integrat al producţiei agricole, forestiere şi al spaţiului rural.

Facultatea de Agricultura pregateste ingineri agronomi – specialisti cu profil larg, destinati, in principal, sectoarelor de productie, cercetare-dezvoltare, proiectare si invatamant pentru domeniul culturilor de camp (plantele de cultura mare), dar avand o viziune larga asupra tuturor activitatilor agricole (legumicultura, pomicultura, viticultura, zootehnie, conservarea si prelucrarea produselor agricole, agricultura zonelor montane).

In cadrul Facultatii de Agricultura din Bucuresti functioneaza 5 specializari distincte, pentru invatamantul de lunga durata, dintre care 4 specializari cu durata de 4 ani de studiu si una cu 3 ani de studiu:
Specializarea Agricultura (4 ani de studiu) – care pregateste specialisti pentru domeniul culturilor de camp, capabili sa utilizeze cele mai noi tehnologii agricole, bazate pe chimizare si mecanizare (controlul bolilor, daunatorilor si buruienilor; controlul substantelor nutritive si al stress-ului hidric prin folosirea ingrasamintelor, irigatiilor si drenajului; mecanizarea completa), dar avand in vedere si controlul si reducerea efectelor poluante grave asupra mediului si asupra calitatii produselor agricole si asupra consumatorilor acestora;

Specializarea Stiintele Solului se desprinde de specializarea Agricultura dupa un trunchi comun din primii 2 ani (4 semestre), dupa care urmeaza 2 ani de instruire specifica pentru domeniul stiintei solului si agrochimie;

Specializarea Biologie – Agricultura, la care durata studiilor este de 3 ani (invatamant de zi si frecventa redusa), pregateste profesori de biologie-stiinte agricole, materii care sunt predate in scolile generale din mediul rural, in liceele de specialitate cu profil agricol.
Specializarea Protectia Plantelor, se desprinde de specializarea Agricultura dupa un trunchi comun din primii 2 ani (4 semestre), dupa care urmeaza 2 ani de instruire specifica pentru domeniul prtotectiei plantelor.

Specializarea Silvicultura (4 ani de studiu) – este destinata formarii specialistilor in silvicultura, care vor activa cu precadere in zona de sud a tarii; acestia vor avea ca principale directii de activitate gestionarea sistemelor agro-forestiere, dezvoltarea plantatiilor forestiere si a perdelelor forestiere de protectie, cu scopul diminuarii tendintelor de aridizare a climatului, pe fondul schimbarilor climatice globale. Se va urmari extinderea suprafetelor cu vegetatie forestiera in zona de campie, cu prioritate in arealele cu terenuri mai putin propice pentru agricultura, cum ar fi terenurile joase din luncile raurilor, terenurile in panta s.a.

Conducere:

 • DECAN:
  Prof.univ.dr. Costică CIONTUPRODECANI:
  Conf.univ.dr. Mircea MIHALACHE
  Conf.univ.dr. Viorel IONADMINISTRATOR ŞEF FACULTATE:
  Asist.univ.dr. Adrian Gheorghe BĂŞA

Secretariat:

 • Secretar şef facultate Ioana ZAMFIR
 • Secretar facultate Mihaela PETRESCU
 • Secretar facultate Elena Loredana POHRIB
Adresa:

B-dul Mărăşti, Nr. 59, Sector 1, Cod 011464, Bucureşt