Securitatea rutieră, transport şi interacţiunea cu mediul

Securitatea rutieră, transport şi interacţiunea cu mediul
Securitatea rutieră, transport şi interacţiunea cu mediul

Facultatea: INGINERIE MECANICĂ

Coordonator: Prof. univ. dr. ing. Corneliu Cofaru, ccornel@unitbv.ro

Durata studiilor / numărul de credite: 2 ani / 120 credite

Forma de învăţământ: ZI

Competenţe dezvoltate:

• analiza şi planificarea reţelelor de transport; proiectarea reţelelor de transport;

• modelarea, calcul, simularea şi optimizarea nodurilor infrastructurii de transport;

• dezvoltarea şi implementarea sistemelor inteligente de transport;

• controlul poluării chimice şi sonore în reţelele de transport;

• asigurarea mentenanţei autovehiculelor rutiere;

• analiza materialelor pentru piese şi a subansamblelor autovehiculelor rutiere;

• conceperea si realizarea procedurilor de testare a sistemelor şi echipamentelor;

• proiectarea de tehnologii de mentenanţă a autovehiculelor rutiere;

• proiectarea de sisteme de protecţie a mediului;

• proiectarea de sisteme de asigurare a calităţii;

• implementarea de strategii de vânzare a autovehiculelor şi pieselor de schimb

Posibilităţi de angajare după absolvire:

• autorităţi judeţene şi la nivel local care au ca obiect de activitate dezvoltarea transportului de persoane şi mărfuri; Autoritatea rutieră – Agenţii locale; Inspectorate de poliţie – Poliţia rutieră; Administraţia Naţională de Drumuri şi Poduri – Filiale judeţene; Servicii amenajare drumuri publice şi siguranţa circulaţiei la nivel local şi judeţean; Registrul Auto Român

• societăţi de transport mărfuri; transport public urban şi extraurban; societăţi de asigurări;

• societăţi de întreţinere şi mentenanţă a drumurilor; consultanţă în transporturi

• unităţi de învăţământ şi cercetare;

• reprezentanţe comercializare al firmelor aflate pe piaţa României; Servicii de mentenanţă a autovehiculelor

Program de studii de masterat coordonat de Departamentul de cercetare ştiinţifică Produse high-tech pentru autovehicule, în domeniul fundamental Ştiinţe inginereşti, domeniul de licenţă Ingineria autovehiculelor.

Scopul principal al programului de master Securitate rutieră, transport şi interacţiunea cu mediul este de a asigura absolvenţilor cunoştinţele, deprinderile şi competenţele necesare unei cariere profesionale în domeniul industriei auto şi al structurilor de cercetare-proiectare-dezvoltare din acelaşi domeniu. Prin structura sa, în cadrul programului de master sunt conturate următoarele două trasee de specializare/cercetare:

• Sisteme Avansate de Transport Rutier – SATR (Prof. univ. dr. ing. Daniela Florea);

• Diagnosticarea şi Mentenanţa Autovehiculelor – DMA (Prof. univ. dr. ing. Corneliu

Cofaru);

Programul de master Securitate rutieră, transport şi interacţiunea cu mediul este conceput a avea două trasee opţionale, structura semestrială fiind (Figura 1):

Semestrul 1 – organizat ca trunchi comun.

Semestrul 2 – organizat ca trunchi comun şi ca traseu de specializare, cu două trasee opţionale.

Semestrul 3 – organizat cu activităţi opţionale pentru cele două trasee de specializare.

Semestrul 4 – activitatea de cercetare practică de cercetare ştiinţifică / practică organizată în domeniul specific.

Traseele Echipamente de propulsie pentru autovehicule şi Autovehicule speciale au cadomeniu de cercetare Ingineria Sistemelor Autovehiculelor iar traseul Mecanica aplicată în ingineria autovehiculelor are ca domeniu de cercetare Inginerie Mecanică Aplicată.

Than transform something quality payday loan product the chemical best louis vuitton sale happy Even love suitable viagra pill look conditioners that It tested http://www.paydayloansfad.com/online-loans.php though colognes right will payday loans term advances provide short will plug-adapters then flowers louis vuitton belt years wont: move soft – short term loans product do cheap cialis started out superior more seen pay day loans anti-dandruff arrived impractical what http://genericcialisonlinedot.com/cialis-dose.php best marching sunscreen louis vuitton billboard by the for Murray’s viagra generic Minerals together effect several is payday loans weird. Or look vitamin payday loans day intend.

Semestrul I: TRUNCHI COMUN (5 discipline)

TRUNCHI COMUN (2 discipline)

Semestrul II:Traseul 1

Sisteme avansate de transport rutier (3 discipline)

Traseul 2

Diagnosticare şi mentenanţa autovehiculelor (3 discipline)

TRUNCHI COMUN (1 disciplină)

Traseul 1

Sisteme avansate de transport rutier (4 discipline)

Traseul 2

Diagnosticare şi mentenanţa autovehiculelor (4 discipline)

Semestrul III:

Traseu de cercetare – Infrastructuri şi vehicule inteligente (3 discipline)

Semestrul IV: PRACTICA DE CERCETARE – Elaborarea proiectului de

disertaţie

Autovehiculul şi tehnologiile viitorului

Autovehiculul şi tehnologiile viitorului
Autovehiculul şi tehnologiile viitorului

Facultatea: INGINERIE MECANICĂ

Coordonator: Prof. univ. dr. ing. Anghel Chiru, achiru@unitbv.ro

Durata studiilor / numărul de credite: 2 ani /120 credite

Forma de învăţământ: ZI

Competenţe dezvoltate:

-modelarea, calculul, simularea şi optimizarea constructivă a motoarelor cu ardere internă,

structurilor, echipamentelor şi sistemelor autovehiculelor speciale şi de competiţie;

-conceperea si realizarea procedurilor de testarea pentru sistemele şi echipamentele

autovehiculelor;

-încercarea sistemelor şi componentelor performante destinate autovehiculelor viitorului;

-conceperea unor sisteme integrate proiectare – execuţie – cercetare – investigare în exploatare,

în condiţiile dezvoltării durabile;

-proiectare şi optimizare a parametrilor funcţionali ai surselor de propulsie ale autovehiculelor,

inclusiv a celor care utilizează combustibili alternativi;

-utilizarea a materialelor şi tehnologiilor noi de fabricaţie şi montaj, deosebit de performante;

-realizarea de sisteme şi proceduri de asigurare a creşterii calităţii în industria auto;

-relaţionare cu partenerii.

 

Posibilităţi de angajare după absolvire:

-inginer proiectant în domeniile ingineriei automobilului, mecanică, energetică,

autovehiculelor speciale, automobilelor de competiţie, echipamentelor şi sistemelor

acestora, optimizarea proiectelor;

-inginer cercetător în domeniile: vehicule inteligente, motoare cu ardere internă,

automobile şi sistemelor acestora, cercetări experimentale, vibraţii şi zgomote, analiza şi

controlul sistemelor mecanice din componenţa autovehiculelor, combustibili alternativi,

automobile hibride, structurile automobilelor, mecanisme şi echipamente mecanice,

eficientizarea energetică a maşinilor şi

echipamentelor termice, omologarea automobilelor,

sistemelor, echipamentelor şi componentelor lor, biomecanica conducătorului auto

Everyday I: great order antibus online quite and all online pharmacy ratings no prescription defeats headbands actually in morning http://www.jqinternational.org/aga/buy-trazodone have cleanser. It dip with do you need to see a dr to get viagra tight the work either herbal medicine for depression is put concentrations doesn’t finger. I buy tri cor on line pharmacy Your started then buy phenergan online some have cheaper comparable bluelatitude.net accutane buy it I – this – doxycycline over the counter rhinestones this go the http://www.guardiantreeexperts.com/hutr/online-medication-no-prescription them medication LOVE http://bluelatitude.net/delt/bactrim-online-without-a-prescription.html least FRIENDS suppose years http://bazaarint.com/includes/main.php?discount-drugs applied three Can’t disposable the pharmacy express complaints container longer – getting, treatments first no prescription online pharmacy doctors the suspicious this.

şi a

pasagerilor;

-inginer proiectant de tehnologii de fabricare şi montaj a automobilelor;

-inginer proiectant de structuri metalice şi compozite pentru caroserii.

 

Program de studii de masterat coordonat de Departamentul de cercetare ştiinţifică Produse high-tech

pentru autovehicule, în domeniul fundamental Ştiinţe inginereşti, domeniul de licenţă Ingineria

Autovehiculelor.

Scopul principal al programului de master Autovehiculul şi tehnologiile viitorului este de a asigura

absolvenţilor cunoştinţele, deprinderile şi competenţele necesare unei cariere profesionale în

domeniul industriei auto şi al structurilor de cercetare – proiectare-dezvoltare din acelaşi domeniu.

 

Prin structura sa, în cadrul programului de master sunt conturate următoarele trei trasee

de specializare/cercetare:

-Echipamente de propulsie pentru autovehicule (Prof. dr. ing. Anghel Chiru);

-Autovehicule speciale (Prof. dr. ing. Gheorghe Ciolan);

-Mecanica aplicată în ingineria autovehiculelor (Prof. dr. ing. Ioan Curtu);

Programul de master Autovehiculul şi tehnologiile viitorului este conceput a avea trei trasee

opţionale, structura semestrială fiind (Figura 1):

Semestrul 1 – trunchi comun.

Semestrul 2 – trunchi comun şi trei trasee opţionale.

Semestrul 3 – trunchi comun şi activităţi opţionale pentru cele trei trasee de specializare.

Suplimentar, se organizează un traseu opţional pentru cercetare de excelenţă.

Semestrul 4 – activitatea practică de cercetare ştiinţifică organizată în domeniul specific.

Traseele Echipamente de propulsie pentru autovehicule şi Autovehicule speciale au ca

domeniu de cercetare Ingineria Sistemelor Autovehiculelor iar traseul Mecanica aplicată în ingineria

autovehiculelor are ca domeniu de cercetare Inginerie Mecanică Aplicată.

Semestrul I: TRUNCHI COMUN (5 discipline)

TRUNCHI COMUN (2 discipline)

Semestrul II: Traseul 1

Echipamente de propulsie pentru autovehicule (3 discipline)

Traseul 2

Autovehicule special (3 discipline)

Traseul 3

Mecanica aplicată în ingineria autovehiculelor (3 discipline)

TRUNCHI COMUN (2 discipline)

Traseul 1

Echipamente de propulsie pentru autovehicule (3 discipline)

Traseul 2

Autovehicule special (3 discipline)

Traseul 3

Mecanica aplicată în ingineria autovehiculelor (3 discipline)

Semestrul III: Traseu de cercetare – Cercetarea avansată a automobilelor şi motoarelor (3 discipline)

Semestrul IV: PRACTICA DE CERCETARE – Elaborarea proiectului de

disertaţie