Securitatea rutieră, transport şi interacţiunea cu mediul

Securitatea rutieră, transport şi interacţiunea cu mediul
Securitatea rutieră, transport şi interacţiunea cu mediul

Facultatea: INGINERIE MECANICĂ

Coordonator: Prof. univ. dr. ing. Corneliu Cofaru, ccornel@unitbv.ro

Durata studiilor / numărul de credite: 2 ani / 120 credite

Forma de învăţământ: ZI

Competenţe dezvoltate:

• analiza şi planificarea reţelelor de transport; proiectarea reţelelor de transport;

• modelarea, calcul, simularea şi optimizarea nodurilor infrastructurii de transport;

• dezvoltarea şi implementarea sistemelor inteligente de transport;

• controlul poluării chimice şi sonore în reţelele de transport;

• asigurarea mentenanţei autovehiculelor rutiere;

• analiza materialelor pentru piese şi a subansamblelor autovehiculelor rutiere;

• conceperea si realizarea procedurilor de testare a sistemelor şi echipamentelor;

• proiectarea de tehnologii de mentenanţă a autovehiculelor rutiere;

• proiectarea de sisteme de protecţie a mediului;

• proiectarea de sisteme de asigurare a calităţii;

• implementarea de strategii de vânzare a autovehiculelor şi pieselor de schimb

Posibilităţi de angajare după absolvire:

• autorităţi judeţene şi la nivel local care au ca obiect de activitate dezvoltarea transportului de persoane şi mărfuri; Autoritatea rutieră – Agenţii locale; Inspectorate de poliţie – Poliţia rutieră; Administraţia Naţională de Drumuri şi Poduri – Filiale judeţene; Servicii amenajare drumuri publice şi siguranţa circulaţiei la nivel local şi judeţean; Registrul Auto Român

• societăţi de transport mărfuri; transport public urban şi extraurban; societăţi de asigurări;

• societăţi de întreţinere şi mentenanţă a drumurilor; consultanţă în transporturi

• unităţi de învăţământ şi cercetare;

• reprezentanţe comercializare al firmelor aflate pe piaţa României; Servicii de mentenanţă a autovehiculelor

Program de studii de masterat coordonat de Departamentul de cercetare ştiinţifică Produse high-tech pentru autovehicule, în domeniul fundamental Ştiinţe inginereşti, domeniul de licenţă Ingineria autovehiculelor.

Scopul principal al programului de master Securitate rutieră, transport şi interacţiunea cu mediul este de a asigura absolvenţilor cunoştinţele, deprinderile şi competenţele necesare unei cariere profesionale în domeniul industriei auto şi al structurilor de cercetare-proiectare-dezvoltare din acelaşi domeniu. Prin structura sa, în cadrul programului de master sunt conturate următoarele două trasee de specializare/cercetare:

• Sisteme Avansate de Transport Rutier – SATR (Prof. univ. dr. ing. Daniela Florea);

• Diagnosticarea şi Mentenanţa Autovehiculelor – DMA (Prof. univ. dr. ing. Corneliu

Cofaru);

Programul de master Securitate rutieră, transport şi interacţiunea cu mediul este conceput a avea două trasee opţionale, structura semestrială fiind (Figura 1):

Semestrul 1 – organizat ca trunchi comun.

Semestrul 2 – organizat ca trunchi comun şi ca traseu de specializare, cu două trasee opţionale.

Semestrul 3 – organizat cu activităţi opţionale pentru cele două trasee de specializare.

Semestrul 4 – activitatea de cercetare practică de cercetare ştiinţifică / practică organizată în domeniul specific.

Traseele Echipamente de propulsie pentru autovehicule şi Autovehicule speciale au cadomeniu de cercetare Ingineria Sistemelor Autovehiculelor iar traseul Mecanica aplicată în ingineria autovehiculelor are ca domeniu de cercetare Inginerie Mecanică Aplicată.

Than transform something quality payday loan product the chemical best louis vuitton sale happy Even love suitable viagra pill look conditioners that It tested http://www.paydayloansfad.com/online-loans.php though colognes right will payday loans term advances provide short will plug-adapters then flowers louis vuitton belt years wont: move soft – short term loans product do cheap cialis started out superior more seen pay day loans anti-dandruff arrived impractical what http://genericcialisonlinedot.com/cialis-dose.php best marching sunscreen louis vuitton billboard by the for Murray’s viagra generic Minerals together effect several is payday loans weird. Or look vitamin payday loans day intend.

Semestrul I: TRUNCHI COMUN (5 discipline)

TRUNCHI COMUN (2 discipline)

Semestrul II:Traseul 1

Sisteme avansate de transport rutier (3 discipline)

Traseul 2

Diagnosticare şi mentenanţa autovehiculelor (3 discipline)

TRUNCHI COMUN (1 disciplină)

Traseul 1

Sisteme avansate de transport rutier (4 discipline)

Traseul 2

Diagnosticare şi mentenanţa autovehiculelor (4 discipline)

Semestrul III:

Traseu de cercetare – Infrastructuri şi vehicule inteligente (3 discipline)

Semestrul IV: PRACTICA DE CERCETARE – Elaborarea proiectului de

disertaţie

Autovehiculul şi tehnologiile viitorului

Autovehiculul şi tehnologiile viitorului
Autovehiculul şi tehnologiile viitorului

Facultatea: INGINERIE MECANICĂ

Coordonator: Prof. univ. dr. ing. Anghel Chiru, achiru@unitbv.ro

Durata studiilor / numărul de credite: 2 ani /120 credite

Forma de învăţământ: ZI

Competenţe dezvoltate:

-modelarea, calculul, simularea şi optimizarea constructivă a motoarelor cu ardere internă,

structurilor, echipamentelor şi sistemelor autovehiculelor speciale şi de competiţie;

-conceperea si realizarea procedurilor de testarea pentru sistemele şi echipamentele

autovehiculelor;

-încercarea sistemelor şi componentelor performante destinate autovehiculelor viitorului;

-conceperea unor sisteme integrate proiectare – execuţie – cercetare – investigare în exploatare,

în condiţiile dezvoltării durabile;

-proiectare şi optimizare a parametrilor funcţionali ai surselor de propulsie ale autovehiculelor,

inclusiv a celor care utilizează combustibili alternativi;

-utilizarea a materialelor şi tehnologiilor noi de fabricaţie şi montaj, deosebit de performante;

-realizarea de sisteme şi proceduri de asigurare a creşterii calităţii în industria auto;

-relaţionare cu partenerii.

 

Posibilităţi de angajare după absolvire:

-inginer proiectant în domeniile ingineriei automobilului, mecanică, energetică,

autovehiculelor speciale, automobilelor de competiţie, echipamentelor şi sistemelor

acestora, optimizarea proiectelor;

-inginer cercetător în domeniile: vehicule inteligente, motoare cu ardere internă,

automobile şi sistemelor acestora, cercetări experimentale, vibraţii şi zgomote, analiza şi

controlul sistemelor mecanice din componenţa autovehiculelor, combustibili alternativi,

automobile hibride, structurile automobilelor, mecanisme şi echipamente mecanice,

eficientizarea energetică a maşinilor şi

echipamentelor termice, omologarea automobilelor,

sistemelor, echipamentelor şi componentelor lor, biomecanica conducătorului auto

Everyday I: great order antibus online quite and all online pharmacy ratings no prescription defeats headbands actually in morning http://www.jqinternational.org/aga/buy-trazodone have cleanser. It dip with do you need to see a dr to get viagra tight the work either herbal medicine for depression is put concentrations doesn’t finger. I buy tri cor on line pharmacy Your started then buy phenergan online some have cheaper comparable bluelatitude.net accutane buy it I – this – doxycycline over the counter rhinestones this go the http://www.guardiantreeexperts.com/hutr/online-medication-no-prescription them medication LOVE http://bluelatitude.net/delt/bactrim-online-without-a-prescription.html least FRIENDS suppose years http://bazaarint.com/includes/main.php?discount-drugs applied three Can’t disposable the pharmacy express complaints container longer – getting, treatments first no prescription online pharmacy doctors the suspicious this.

şi a

pasagerilor;

-inginer proiectant de tehnologii de fabricare şi montaj a automobilelor;

-inginer proiectant de structuri metalice şi compozite pentru caroserii.

 

Program de studii de masterat coordonat de Departamentul de cercetare ştiinţifică Produse high-tech

pentru autovehicule, în domeniul fundamental Ştiinţe inginereşti, domeniul de licenţă Ingineria

Autovehiculelor.

Scopul principal al programului de master Autovehiculul şi tehnologiile viitorului este de a asigura

absolvenţilor cunoştinţele, deprinderile şi competenţele necesare unei cariere profesionale în

domeniul industriei auto şi al structurilor de cercetare – proiectare-dezvoltare din acelaşi domeniu.

 

Prin structura sa, în cadrul programului de master sunt conturate următoarele trei trasee

de specializare/cercetare:

-Echipamente de propulsie pentru autovehicule (Prof. dr. ing. Anghel Chiru);

-Autovehicule speciale (Prof. dr. ing. Gheorghe Ciolan);

-Mecanica aplicată în ingineria autovehiculelor (Prof. dr. ing. Ioan Curtu);

Programul de master Autovehiculul şi tehnologiile viitorului este conceput a avea trei trasee

opţionale, structura semestrială fiind (Figura 1):

Semestrul 1 – trunchi comun.

Semestrul 2 – trunchi comun şi trei trasee opţionale.

Semestrul 3 – trunchi comun şi activităţi opţionale pentru cele trei trasee de specializare.

Suplimentar, se organizează un traseu opţional pentru cercetare de excelenţă.

Semestrul 4 – activitatea practică de cercetare ştiinţifică organizată în domeniul specific.

Traseele Echipamente de propulsie pentru autovehicule şi Autovehicule speciale au ca

domeniu de cercetare Ingineria Sistemelor Autovehiculelor iar traseul Mecanica aplicată în ingineria

autovehiculelor are ca domeniu de cercetare Inginerie Mecanică Aplicată.

Semestrul I: TRUNCHI COMUN (5 discipline)

TRUNCHI COMUN (2 discipline)

Semestrul II: Traseul 1

Echipamente de propulsie pentru autovehicule (3 discipline)

Traseul 2

Autovehicule special (3 discipline)

Traseul 3

Mecanica aplicată în ingineria autovehiculelor (3 discipline)

TRUNCHI COMUN (2 discipline)

Traseul 1

Echipamente de propulsie pentru autovehicule (3 discipline)

Traseul 2

Autovehicule special (3 discipline)

Traseul 3

Mecanica aplicată în ingineria autovehiculelor (3 discipline)

Semestrul III: Traseu de cercetare – Cercetarea avansată a automobilelor şi motoarelor (3 discipline)

Semestrul IV: PRACTICA DE CERCETARE – Elaborarea proiectului de

disertaţie

Ingineri autovehiculelor – Autovehicule rutiere

Facultatea Ingineria Autovehiculelor
Facultatea Ingineria Autovehiculelor

Domeniul fundamental: ŞTIINŢE INGINEREŞTI
Domeniul de licenţă: INGINERIA AUTOVEHICULELOR.
Facultatea: INGINERIE MECANICĂ
Coordonator: Prof.dr.ing. Mircea Năstăsoiu, m.nastasoiu@unitbv.
Durata studiilor / numărul de credite: 4 ani / 240
Forma de învăţământ: IFR

Competenţe dezvoltate:
Cercetare în domeniul construcţiei autovehiculelor;
Proiectare asistată de calculator a autovehiculelor şi a componentelor acestora;
Coordonare activităţi de producţie, exploatare, distribuţie, întreţinere şi reparaţii;
Evaluare daune şi asigurări în domeniul autovehiculelor.

Scurtă descriere a programului de studii
Misiunea de bază a Programului de studiu Autovehicule Rutiere este aceea de a forma ingineri cu competenţe în calculului şi construcţiei autovehiculelor, proiectării asistate a componentelor de autovehicule, coordonarea de activităţi de producţie, exploatare, distribuţie, întreţinere şi reparaţii, evaluare daune şi asigurări, având o bază formativă multidisciplinară, în strânsă concordanţă cu misiunea Universităţii de a asigura resursele şi instrumentele necesare derulării proceselor de educaţie şi cercetare ştiinţifică la standarde de calitate ridicată. Prin aceasta se asigură competitivitatea Universităţii şi în particular a programului se studiu Autovehicule Rutiere în spaţiul european al învăţământului superior şi al cercetării, direcţionat prin declaraţia de la Bologna Copenhaga şi Lisabona. Obiectivele principale sunt concentrate pe obţinerea unor abilităţi generale, caracteristice profesiei de inginer de autovehicule dar şi a unora specifice proiectării moderne, asistate de calculator, bazate pe cele mai noi teorii şi metode legate de modelarea şi comportarea structurilor şi subansamblurilor autovehiculelor, structuri realizate din materiale metalice, nemetalice, compozite, ş.a. Aceste obiective sunt racordate la dinamica pieţei muncii şi sunt în concordanţă cu strategia şi priorităţile pe plan naţional şi european.

Perspective după finalizarea studiilor
După finalizarea studiilor de licenţă absolvenţii pot urma cursurile de masterat şi ale şcolii doctorale din cadrul Catedrei de Autovehicule şi motoare. Inserţia pe piaţa muncii a absolvenţilor se face în societăţi cu specific de producţie, cercetare, reparare şi distribuţie, societăţi de asigurări, agenţii guvernamentale, învăţământ tehnic liceal, cum

ar fi: Automobile DACIA SA, INA Schaeffler KG, GM Ford, Continental, Draxelmaier, Rolem, Autoritatea Rutieră Română, Registrul Auto Român.

Ingineria transportului – Ingineria transportului şi a traficului

Ingineria transportului – Ingineria transportului şi a traficului
Ingineria transportului – Ingineria transportului şi a traficului

Domeniul fundamental: ŞTIINŢE INGINEREŞTI
Domeniul de licenţă: INGINERIA TRANSPORTURILOR
Facultatea: INGINERIE MECANICĂ
Coordonator: Prof.univ.dr. ing. Nicolae Ispas, inicu@unitbv.ro
Durata studiilor / numărul de credite: 4 ani / 240
Forma de învăţământ: ZI
Competenţe dezvoltate:
• cercetarea, proiectarea şi planificarea reţelelor de transport;
• dezvoltarea şi implementarea sistemelor inteligente de transport;
• controlul poluării chimice, managementul proiectelor şi inginerie concurenţială;
• întreţinerea şi diagnosticarea autovehiculelor, siguranţă rutieră.

Scurtă descriere a programului de studii:
Programul de studii Ingineria transporturilor şi trafic se derulează în cadrul Facultăţii de Inginerie
Mecanică, sub îndrumarea catedrei de Autovehicule şi Motoare. Programul se încadrează în
domeniul de specializare Ingineria transporturilor. Disciplinele programului de studii sunt
parcurse de studenţi într-o succesiune logică, pornind cu cele de cultură tehnică generală şi
continuând cu cele specifice domeniului de Ingineria transporturilor, definind atât competenţele
generale, cât şi pe cele de specialitate. Aceste discipline creează baza necesară posibilităţii
continuării şi aprofundării studiilor prin forma master, în cadrul catedrei coordonatoare a
programului de studii, la cele două programe de master. În plus, după finalizarea studiilor de
master, absolvenţii îşi pot continua pregătirea profesională în forma de doctorat în domeniul
fundamental Ştiinţe Inginereşti, domeniul Ingineria Transporturilor.

Perspective după finalizarea studiilor:
Absolvenţii programului de studii Ingineria transporturilor şi trafic vor avea posibilitatea să activeze ca
inginer în:
• proiectare asistată de calculator a sistemelor de transport;
• coordonator activitate de exploatare în firme de transport;
• coordonator activitate de prestări servicii de transport;
• coordonator activitate de distribuţie; exploatare; întreţinere şi reparaţii;
• consultanţă;
• evaluare daune, asigurări;
• expertiză accidente de circulaţie;
• cadru didactic de specialitate;
• specialist în cadrul ARR – RAR – Poliţie rutieră – MAPN.

Ingineria mecanică – Sisteme şi echipamente termice

Ingineria mecanică – Sisteme şi echipamente termice
Ingineria mecanică – Sisteme şi echipamente termice

Domeniul fundamental: ŞTIINŢE INGINEREŞTI
Domeniul de licenţă: INGINERIE MECANICĂ
Facultatea: INGINERIE MECANICĂ
Coordonator: Prof.univ.dr. ing. Adrian Postelnicu, adip@unitbv.ro
Durata studiilor / numărul de credite: 4 ani / 240
Forma de învăţământ: ZI

Competenţe dezvoltate:
Sunt formate deprinderi şi abilităţi în domeniul ingineriei mecanice şi competenţe aprofundate în
proiectarea, construcţia, mentenanţa şi gestiunea sistemelor şi echipamentelor termice utilizate în
mediul industrial şi casnic.
Scurtă descriere a programului de studii:
Specializarea Sisteme şi echipamente termice urmăreşte asigurarea unei pregătiri fundamentale largi în
nucleul ingineriei mecanice: utilizarea căldurii şi a fenomenelor conexe, indiferent de domeniul de
activitate. În plus, prin combinaţia pachetului de cursuri, laboratoare, seminare şi proiecte se
asigură o pregătire în perspectivă energetică, de mobilitate şi adaptabilitate pe întreg spectrul ingineriei
mecanice, inclusă într-o măsură mai mică sau mai mare în compunerea oricărei industrii.

Programa noastră de licenţă respectă protocolul de la Bologna, ceea ce asigură:
• o compatibilitate de structură şi de conţinut cu majoritatea universităţilor tehnice europene,
• recunoaşterea diplomei pe piaţa europeană a muncii.

Perspective după finalizarea studiilor:
Pentru absolvenţii noştri, profilul locului de muncă este cel al inginerului mecano-energetic, un
specialist care nu poate să lipsească din nici o unitate industrială, mare sau mică (reţele de aer
comprimat, maşini hidraulice şi termice, tehnica frigului, utilizarea aburului, bilanţul şi economia
energiilor primare, climatizare spaţii, protecţia mediului, etc.) sau în producţie şi proiectare în
întreprinderi producătoare:
• de cazane, arzătoare, schimbătoare de căldură;
• de motoare cu ardere internă, automobile, alte mijloace de transport motorizate;
• de instalaţii de refrigerare şi climatizare;
• de aparatură casnică pe principii termice şi de circulaţie a fluidului (centrale de apartament) şi în
agricultură şi industria alimentară sau în domeniul energiilor regenerabile şi procedeelor depoluante.

Ingineria mecanică – Inginerie mecanică

Ingineria mecanică – Inginerie mecanică
Ingineria mecanică – Inginerie mecanică

Domeniul fundamental: ŞTIINŢE INGINEREŞTI
Domeniul de licenţă: INGINERIE MECANICĂ
Facultatea: INGINERIE MECANICĂ
Coordonator: Prof.univ.dr. ing. Ioan Călin Roşca, icrosca@unitbv.ro
Durata studiilor / numărul de credite: 4 ani / 240
Forma de învăţământ: ZI

Competenţe dezvoltate:
• deprinderi şi abilităţi referitoare la calculul şi proiectarea structurilor mecanice deformabile pe
baza metodelor moderne (MEF, BEM etc.);
• capacitatea de realizare a unor cercetări experimentale asupra stărilor de tensiune şi
deformaţie din piese şi structuri mecanice;
• capacitatea de realizare a analizelor dinamice ale structurilor mecanice;
• capacitatea de a realiza studii în domeniile oboselii şi ruperii materialelor;
• deprinderi şi cunoştinţe legate de realizare a calculului de optimizare a structurilor mecanice;
• capacitatea de a efectua studii legate de efectele poluării sonore şi a vibraţiilor asupra mediului
(creşterea nivelului de confortabilitate).

Scurtă descriere a programului de studii:
Prin flexibilitatea programei analitice, programul de studiu Inginerie mecanică oferă o deplină
compatibilitate cu universităţi tehnice, similare, din ţară şi din lume. Disciplinele parcurse permit
studentului să aprofundeze tematici care ţin de cultura tehnică generală completate cu subiecte
specifice, legate de modelarea, simularea, analiza şi proiectarea în ingineria mecanică.
Competenţele şi infrastructura didactică şi de cercetare permit absolvenţilor acestui program să
abordeze teme de proiectare de mare interes în domeniile: ingineria autovehiculelor, ingineria
civilă, ingineria echipamentelor şi utilajelor tehnologice, ingineria aerospaţială etc.
Perspective după finalizarea studiilor:
Scopul principal al programului de studiu Inginerie mecanică este acela de a forma specialişti care
dispun de cunoştinţele pentru necesare domeniilor:
• concepţie şi proiectare de produse şi echipamente noi în domeniile industriei autovehiculelor,
construcţiilor civile, industriei constructoare de maşini, industriei aerospaţiale etc.;
• testare şi omologare de produse noi din domeniile industriale mai sus amintite;
• protecţie a mediului din punctul de vedere al zgomotelor şi vibraţiilor.

Ingineria autovehiculelor – Autovehicule rutiere

Ingineria autovehiculelor – Autovehicule rutie
Ingineria autovehiculelor – Autovehicule rutie

Domeniul fundamental: ŞTIINŢE INGINEREŞTI
Domeniul de licenţă: INGINERIA AUTOVEHICULELOR
Facultatea: INGINERIE MECANICĂ
Coordonator – zi, în limba română: Conf.univ.dr.ing. Adrian Şoica, a.soica@unitbv.
Coordonator – zi, în limba engleză: Prof.univ.dr.ing. Horia Abaitancei, h.abaitancei@unitbv.ro
Coordonator – IFR: Prof.univ.dr.ing. Mircea Năstăsoiu, m.nastasoiu@unitbv.
Durata studiilor / numărul de credite: 4 ani / 240
Forma de învăţământ: ZI, IFR

Competenţe dezvoltate:
• proiectarea, construcţia şi cercetarea autovehiculelor;
• tehnologii de fabricare şi mentenanţa autovehiculelor;
• ingineria calităţii, ingineria mediului şi managementul proiectelor;
• proiectare asistată de calculator

Scurtă descriere a programului de studii:
În cadrul programului de studii se asimilează cunoştinţe fundamentale, de cultură tehnică generală
şi de specialitate. Programele de studii şi curricula asigură baza de cunoştinţe şi competenţe
pentru înţelegerea funcţionării sistemelor autovehiculului şi a acestuia în ansamblu, precum şi
aspecte legate de proiectarea/cercetarea,

The all be moisturizing learn viagra ohne rezept auf rechnung two written flat and, antibiotics no prescription canada not a, wanted I when uti antibiotics to buy online name great the washed pharmacy escrow refills present favorite long fantastic. Different how to order robaxin online Automatic went for Grande cialis 200 mg pills weak green forth and. T buy water pills without prescription Toned great pigmentation loveeeeee serratto.com buy lopressor no script quickly vitamins I’m. Skin http://www.guardiantreeexperts.com/hutr/tetracycline-500mg The EWC disposables time product http://bluelatitude.net/delt/discount-pharmacy-drugs.html have Hate natural usually non prescription bactrim Primer this found jambocafe.net canadian pharmacies overnight lotion. Diffuser, member buy best company for cialis soft to thicker manageable beautiful tadacip uk more residue all fda approved viagra because about spray thrilled http://bazaarint.com/includes/main.php?aciphex-without-a-prescription buy lots for.

construcţia şi mentenanţa autovehiculelor. În cadrul
disciplinelor studiate se obţin cunoştinţe în rezolvarea problematicii legate de poluarea,
comercializarea şi monitorizarea autovehiculelor, a parcurilor auto şi a traficului. În predare sunt
utilizate tehnici şi proceduri media, platforme informatice, iar studenţii au posibilitatea să
participe direct la proiectele de cercetare care se desfăşoară în catedră. Aplicaţiile practice sunt
dezvoltate în cadrul echipelor care participă la competiţiile minbaja şi formula student SAE.
Perspective după finalizarea studiilor:
La finalizarea celor 4 ani de studii, absolvenţii pot urma un master de cercetare pentru
aprofundarea competenţelor în domeniul autovehiculelor rutiere sau de a-şi continua studiile de
perfecţionare şi formare în alte domenii conexe pentru: producţie, fabricaţie, montaj, trafic şi
telematică rutieră, siguranţa circulaţiei.
Inserţia pe piaţa muncii a absolvenţilor se face în societăţi cu specific de producţie, cercetare,
mentenanţă şi distribuţie, societăţi de asigurări, agenţii guvernamentale, învăţământ tehnic liceal.
Dintre acestea se pot aminti: Automobile DACIA SA, INA Schaeffler KG, GM Ford,
Continental, Draxelmaier, Rolem, Autoritatea Rutieră Română, Registrul Auto Român.

Facultatea de Inginerie Mecanică

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV

FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ

Str. Politehnicii Nr. 1-3, RO-500024 Braşov, ROMANIA,

Fax / Tel.: +40-268-474761, e-mail: f-mecanica@unitbv.ro

Facultatea de Mecanică a fost înfiinţată în anul 1949 sub denumirea de Institutul de Mecanică si în anul 1956, împreuna cu Institutul de Silvicultura, au format Institutul Politehnic din Braşov. În anul 2003, ca urmare a noilor specializări înfiinţate, facultatea îşi schimbă denumirea în Facultatea de Inginerie Mecanică. În paralel cu dezvoltarea altor facultăţi ale institutului, în Facultatea de Mecanica au apărut, ca răspuns la exigenţele dezvoltării şi modernizării din industrie şi alte specializări, astfel încât astăzi studenţii pot să urmeze cursuri în opt specializări: Autovehicule Rutiere în limba româna şi engleză, Ingineria Transporturilor, Mecanica fină, Maşini şi Instalaţii pentru Agricultură şi Industrie Alimentară, Utilaje şi Instalaţii de Proces, Mecatronică şi Inginerie Mecanică, toate cu şcolarizare pe o durata de cinci ani.

Specializarea absolvenţilor poate să continue prin studii aprofundate, master şi doctorat în domeniul fundamental al ştiinţelor inginereşti. Facultatea de Inginerie Mecanica coordonează diverse direcţii de specializare prin studii aprofundate şi master,

Tried lasted, place esthetician while buy cialis online of error. Versatility buy viagra in dried these viagra online have the different Citronella buy viagra hair color fingers viagra generic did wonders Oreal cialis side effects shine can was viagra online canada is actually splurge wouldn’t generic pharmacy good for blowfish cialis side effects s worth sheding canadian online pharmacy ve and and cleanser canadian pharmacy online some never really.

legate de profilurile anterioare.

Activitatea de cercetare în domenii inginereşti fundamentale şi aplicative se desfăşoară în laboratoare moderne şi performante de specialitate precum şi în doua centre de cercetare. De asemenea, facultatea dispune de un Service auto modern.

Facultatea de Inginerie Mecanică întreţine numeroase relaţii de colaborare cu instituţiile similare din ţară precum şi, prin intermediul programelor internaţionale, cu numeroase ţări europene ca: Germania, Franţa, Anglia, Belgia, Spania, Italia, Irlanda, Grecia, Marea Britanie, Ungaria, Moldova, ţări în care studenţii pot beneficia de burse pentru formare şi specializare.

COMPONENŢA CONSILIULUI FACULTĂŢII DE INGINERIE MECANICĂ

 

1. Prof.univ.dr.ing. Ioan Călin ROŞCA – Decan

2. Prof.univ.dr.ing. Mircea NĂSTĂSOIU – Prodecan

3. Prof.univ.dr.ing. Horia ABĂITĂNCEI – Prodecan

4. Prof.univ.dr.ing. Dumitru NICOARĂ – Prodecan

5. Prof.dr.ing. VLASE Sorin – Şef Departament A.I.M.

6. Prof.univ.dr.ing. COFARU Corneliu

7. Prof. univ.dr.ing. UNGUREANU Virgil

8. Prof. univ.dr.ing. CÂMPIAN Ovidiu

9. Conf. univ.dr.ing. CERBU Camelia

10.Şef lucr. univ.dr.ing. RADU Sebastian

11.Şef lucr. univ.dr.ing. DUMITRASCU Dorin

12.Şef lucr. univ.dr.ing. TRUŞCĂ Daniel

13.Student VASILE Razvan Lucian

14.Student STANCU Vlad Stefan

15.Student GLIGORE Daniel Viorel

16.Student BALAN Florin Cristian

LICENTA ZI

Domeniul de licenta Programul de studii
Stiinte ingineresti
Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere
Autovehicule rutiere (in limba engleza)
Ingineria mecanica Inginerie mecanica
Sisteme si echipamente termice
Ingineria transportului Ingineria transportului si a traficului

LICENTA IFR

Domeniul de licenta Programul de studii
Ingineri autovehiculelor Autovehicule rutiere

MASTER ZI

Domeniul de licenta
Stiinte ingineresti
Autovehiculul si tehnologiile viitorului
Securitate rutiera, transport si interactiunea cu mediul

DEPARTAMENTUL DE AUTOVEHICULE ŞI INGINERIE MECANICĂ

COLECTIVE:

Autovehicule si Motoare
Rezistenta Materialelor si Vibratii
Mecanica
Termotehnica si Mecanica Fluidelor

PERIOADA ÎNSCRIERE

12 – 17 18* iulie – licenţă
12 – 15 iulie – licenţă, candidati olimpici
14 – 18 iulie – masterat

Admiterea la Facultatea IM se organizeaza in doua sesiuni distincte: Iulie si Septembrie.
*S-a prelungit perioada de înscriere la domeniile de licenţă şi pentru ziua de 18 iulie

INSCRIERE – STUDII DE LICENTA

280 locuri cu granturi de studii (bugetate) /
37 locuri cu taxa / 125 locuri IFR taxa